943 Tâm tính Đức Chúa Trời là nhân từ và yêu thương, và quan trọng hơn là oai nghi và công chính

Intro

Việc Đức Chúa Trời dùng lửa để phá hủy thành Sô-đôm

là cách nhanh nhất để diệt sạch bất cứ thứ gì.

Verse 1

Việc thiêu dân chúng thành Sô-đôm

đã diệt thể xác, linh hồn, tinh thần họ,

nên tất cả những người sống ở đó,

sẽ không còn tồn tại trong nhân thế

cũng như thế giới vô hình nữa.

Verse 2

Đây là cách Ngài cho thấy cơn thịnh nộ.

Cách tỏ lộ và thể hiện này là một phần trong

thực chất cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời.

Đây là sự mặc khải về thực chất tâm tính công chính,

tâm tính công chính của Đức Chúa Trời.

Chorus 1

Khi Ngài trút cơn thịnh nộ,

Ngài không thể hiện lòng nhân từ hay sự thương xót,

cũng không tỏ ra khoan dung hay kiên nhẫn nữa.

Không gì có thể thuyết phục Ngài cứ tiếp tục nhẫn nại,

ban thêm lòng xót thương hay khoan dung.

Verse 3

Thay vì những điều đó, Ngài không do dự giáng xuống

cơn thịnh nộ và sự oai nghi của Ngài,

làm những điều Ngài muốn làm.

Đức Chúa Trời sẽ làm những điều này gọn ghẽ,

nhanh chóng theo ý muốn riêng của Ngài.

Verse 4

Đây là cách Ngài thể hiện cơn thịnh nộ, sự oai nghi,

điều con người không được xúc phạm.

Việc này thể hiện một phần trong tâm tính

công chính của Đức Chúa Trời.

Chorus 2

Khi thấy Ngài tỏ ra quan tâm, yêu thương,

con người không thấy được sự oai nghi, thịnh nộ,

hay sự bất dung của Ngài với sự xúc phạm.

Con người nghĩ tâm tính công chính của Ngài

chỉ có lòng nhân từ, khoan dung và yêu thương.

Outro

Nhưng khi Ngài hủy diệt một thành phố,

khi Ngài khinh ghét một dân tộc,

có thể thấy trong cơn thịnh nộ, sự oai nghi của Ngài

một mặt khác của sự công chính nơi Ngài.

Đây là sự bất dung của Đức Chúa Trời cho sự xúc phạm.

Chuyển thể từ “Lời xuất hiện trong xác thịt”

Trước: 942 Đức Chúa Trời đầy thương xót và vô cùng thịnh nộ

Tiếp theo: 944 Đức Chúa Trời giữ cho con người tồn tại bằng tâm tính công chính của Ngài

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Chương 15

Loài người hết thảy là những tạo vật thiếu hiểu biết về bản thân, và họ không thể biết được chính mình. Tuy nhiên, họ biết rõ tất cả những...

Ba Ngôi có tồn tại không?

Sau khi sự thật về Jêsus trở nên xác thịt trở thành hiện thực, con người đã tin điều rằng trên trời không chỉ có Cha, mà còn có Con, và...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger