927 Thẩm quyền của Đức Chúa Trời là luật trời mà Sa-tan không thể vượt quá

Verse 1

Sa-tan thấy rõ địa vị của Đức Chúa Trời,

thực sự hiểu được thẩm quyền vĩ đại

của Đức Chúa Trời,

và các nguyên tắc phía sau

sự thực thi thẩm quyền của Ngài.

Sa-tan hoàn toàn không dám coi thường

hay vi phạm những điều này

hay làm bất cứ gì trái với

thẩm quyền của Đức Chúa Trời,

hoặc không dám thách thức

cơn thịnh nộ của Ngài.


Pre-chorus

Mặc dù Sa-tan xấu xa và kiêu ngạo,

nó không bao giờ dám

vượt qua giới hạn của Ngài.


Chorus

Và Sa-tan chưa bao giờ dám

vi phạm thẩm quyền của Đức Chúa Trời.

Nó luôn vâng phục mệnh lệnh của Ngài

và lắng nghe cẩn thận lời của Ngài.

Sa-tan không bao giờ dám

thay đổi lệnh của Ngài,

hay không bao giờ dám

coi thường lệnh của Ngài.

Ngài đặt ra những giới hạn cho Sa-tan,

nên nó chưa từng dám bước qua.


Verse 2

Hàng triệu năm qua

Sa-tan đã tuân thủ giới hạn của Ngài,

và tuân theo mọi mệnh lệnh

cũng như điều răn mà Ngài đã ban,

chưa bao giờ dám bước qua

ranh giới mà Ngài đã quy định.

Dù Sa-tan ác độc, nhưng Sa-tan vẫn khôn ngoan

hơn nhân loại bại hoại,

bởi vì nó biết Đấng Tạo Hóa,

Sa-tan cũng biết rất rõ ranh giới của bản thân.


Pre-chorus

Mặc dù Sa-tan xấu xa và kiêu ngạo,

nó không bao giờ dám

vượt qua giới hạn của Ngài.


Chorus

Và Sa-tan chưa bao giờ dám

vi phạm thẩm quyền của Đức Chúa Trời.

Nó luôn vâng phục mệnh lệnh của Ngài

và lắng nghe cẩn thận lời của Ngài.

Sa-tan không bao giờ dám

thay đổi lệnh của Ngài,

hay không bao giờ dám

coi thường lệnh của Ngài.

Ngài đặt ra những giới hạn cho Sa-tan,

nên nó chưa từng dám bước qua.


Bridge

Từ những hành động Sa-tan đầu phục,

có thể thấy rõ Sa-tan không thể nào

vi phạm thẩm quyền của Đức Chúa Trời;

thẩm quyền của Ngài là sắc lệnh thiên thượng.

Vì quyền năng và tính độc nhất của Ngài,

muôn vật thay đổi, sinh sôi theo trật tự,

loài người có thể sống, và sinh sôi

theo con đường Đức Chúa Trời đã đặt ra.

Không ai hay vật gì phá được quy tắc này,

hay ai có thể thay đổi điều luật này,

vì chúng bắt nguồn từ Đấng tạo hóa,

từ mệnh lệnh và thẩm quyền của chính Ngài.


Chorus

Và Sa-tan chưa bao giờ dám

vi phạm thẩm quyền của Đức Chúa Trời.

Nó luôn vâng phục mệnh lệnh của Ngài

và lắng nghe cẩn thận lời của Ngài.

Sa-tan không bao giờ dám

thay đổi lệnh của Ngài,

hay không bao giờ dám

coi thường lệnh của Ngài.

Ngài đặt ra những giới hạn cho Sa-tan,

nên nó chưa từng dám bước qua.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời, Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất I

Trước: 926 Sa-tan không thể thay đổi gì dưới thẩm quyền của Đức Chúa Trời

Tiếp theo: 928 Mặc dù con người đã bị Sa-tan làm bại hoại và lừa dối

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger