908 Thẩm Quyền Của Đức Chúa Trời Ở Khắp Mọi Nơi


Verse 1

Thẩm quyền của Đức Chúa Trời

tồn tại bất chấp tất cả mọi hoàn cảnh.

Ngài sắp xếp và an bài số phận con người,

và vạn vật theo như suy nghĩ của Ngài,

và mong muốn của Ngài,

ở trong hết thảy mọi tình huống,

và điều này sẽ chẳng thể thay đổi

bởi những đổi thay của loài người,

và chẳng hề phụ thuộc

vào mong muốn con người.

Và những đổi thay của thời gian,

không gian hay địa lý,

cũng chẳng thể lay chuyển thẩm quyền đó.

Bởi vì thẩm quyền của Đức Chúa Trời

là bản thể của Ngài.


Chorus

Và thẩm quyển đó duy nhất

chỉ thuộc về Ngài,

và nó vượt lên trên hết tất cả mọi giới hạn

dù là của con người hay của địa lý,

vượt qua giới hạn của không gian

và tất cả mọi thứ.

Thẩm quyền của Đức Chúa Trời

có ở khắp mọi nơi,

ở mọi khoảnh khắc, và mọi thời điểm.

Dù cả trời đất này có vĩnh viễn tan biến đi,

thẩm quyền của Đức Chúa Trời

mãi tồn tại nơi này.


Verse 2

Dù loài người có thể hay biết

hay chấp nhận cai quản

của Đức Chúa Trời,

cũng chẳng thể thay đổi

quyền tối cao của Ngài

lên số phận con người.

Dù ngươi có biết đến hay nhìn thấy

sự cai trị của Ngài không,

thì quyền năng Ngài vẫn tồn tại nơi đây.

Dù cho khi ngươi không vâng nghe lời Ngài,

Ngài vẫn nắm giữ số phận ngươi.

Thẩm quyền Đức Chúa Trời vẫn ở đây,

Ngài điều khiển vận mệnh loài người

với sức mạnh của Ngài.

Và những điều này sẽ không thể thay đổi,

chỉ vì sự lựa chọn

hay ý thích của loài người kia.


Chorus

Vì thẩm quyền đó

duy nhất chỉ thuộc về Ngài,

và nó vượt lên trên hết tất cả mọi giới hạn

dù là của con người hay của địa lý,

vượt qua giới hạn của không gian

và tất cả mọi thứ.

Thẩm quyền của Đức Chúa Trời

có ở khắp mọi nơi,

ở mọi khoảnh khắc, và mọi thời điểm.

Dù cả trời đất này có vĩnh viễn tan biến đi

thẩm quyền của Đức Chúa Trời

mãi tồn tại nơi này.


Bridge

Đức Chúa Trời thực thi

thẩm quyền Ngài tất cả mọi lúc,

Ngài thể hiện mọi quyền năng

và tiếp tục công việc của Ngài.

Ngài cai trị và chu cấp cho muôn loài,

Ngài sắp xếp vạn vật ở bất kỳ thời điểm nào.

Đó chính là chân lý

chẳng ai có thể thay đổi được;

từ ngàn xưa đến nay vẫn vậy,

không hề đổi thay,

một chân lý bất biến từ ngàn đời,

không hề đổi thay.


Chorus

Vì thẩm quyền đó duy nhất chỉ thuộc về Ngài,

và nó vượt lên trên hết tất cả mọi giới hạn

dù là của con người hay của địa lý,

vượt qua giới hạn của không gian

và tất cả mọi thứ.

Thẩm quyền của Đức Chúa Trời

có ở khắp mọi nơi,

ở mọi khoảnh khắc, và mọi thời điểm.

Dù cả trời đất này có vĩnh viễn tan biến đi,

thẩm quyền của Đức Chúa Trời

mãi tồn tại nơi này.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời, Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất III

Trước: 907 Biểu hiện thật của thẩm quyền của Đấng Tạo Hóa

Tiếp theo: 909 Thẩm quyền của Đức Chúa Trời có thật và thực tế

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger