1007 Sự An Bài Của Đức Chúa Trời Cho Kết Cục Của Con Người

Verse 1

Con người phán xét nhau dựa trên hành vi:

xử sự tốt, công chính; xử sự xấu, gian ác.

Vài người mong rằng làm việc thiện lành sẽ có tương lai tốt.

Một số người cố dùng lời hay để kết cuộc nhận được ân huệ.

Con người lầm tin rằng Đức Chúa Trời quyết định trên thành quả

bằng cách quan sát điều họ làm hay lắng nghe lời họ nói.

Nhiều người muốn dùng những lời ngon ngọt hay việc làm tốt đẹp

để cố gắng đánh lừa Ngài chỉ mong đạt được những ân huệ nhất thời.

Chorus

Đức Chúa Trời phán xét con người qua bản chất của họ,

bởi việc họ có vâng lời Ngài hay không.

Người nào tuân phục Đức Chúa Trời là một người công chính,

còn người bất tuân là kẻ thù xấu xa,

bất kể họ xử sự ra sao, tốt hay xấu,

bất kể lời họ nói, sai hay đúng.

Đức Chúa Trời phán xét con người qua bản chất của họ,

bởi việc họ có vâng lời Ngài hay không.

Verse 2

Trong tương lai, những ai sẽ sống sót trong trạng thái nghỉ ngơi

đều đã chịu đựng cơn hoạn nạn

và làm chứng cho Đức Chúa Trời.

Họ đều đã thực hiện bổn phận của mình,

họ đã chủ tâm quy phục Đức Chúa Trời.

Những ai chỉ đơn thuần mong muốn phục vụ

nhưng không thực hành lẽ thật,

họ sẽ không được phép ở lại.

Đức Chúa Trời có tiêu chuẩn thích hợp cho kết cục của mọi người,

chẳng dựa trên lời nói hay hành động

của con người trong một khoảng thời gian.

Không ai có thể tránh khỏi sự trừng phạt vì sự xấu xa của họ.

Không ai có thể che đậy việc ác để thoát khỏi nỗi thống khổ của sự diệt vong.

Bridge

Kẻ ác không thể sống sót đến cõi đời đời,

cũng không thể vào sự nghỉ ngơi.

Chỉ người công chính mới có thể làm chủ sự nghỉ ngơi.

Khi con người đi đúng hướng,

họ sẽ có cuộc sống bình thường.

Họ sẽ thực hiện tròn bổn phận, trung tín với Ngài.

Họ sẽ chấm dứt mọi sự bất tuân và tâm tính sa ngã.

Họ sẽ sống cho mình Đức Chúa Trời thôi, không có chút chống đối,

sẽ có thể vâng phục Đức Chúa Trời,

đây là đời sống của Ngài và loài người.

Đó sẽ là đời sống trong vương quốc,

đời sống trong sự nghỉ ngơi và bình yên.

Chorus

Đức Chúa Trời phán xét con người qua bản chất của họ,

bởi việc họ có vâng lời Ngài hay không.

Người nào tuân phục Đức Chúa Trời là một người công chính,

còn người bất tuân là kẻ thù xấu xa,

bất kể họ xử sự ra sao, tốt hay xấu,

bất kể lời họ nói, sai hay đúng.

Đức Chúa Trời phán xét con người qua bản chất của họ,

bởi việc họ có vâng lời Ngài hay không.

Chuyển thể từ “Lời xuất hiện trong xác thịt”

Trước: 1006 Bốn điều kiện để Đức Chúa Trời hoàn thiện con người

Tiếp theo: 1008 Đức Chúa Trời quyết định kết cục của con người dựa trên việc họ có sở hữu lẽ thật hay không

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

The Spreading of Almighty God’s Kingdom Gospel in China

In 1995, the work of testifying to the kingdom gospel of Almighty God formally began in Mainland China. Through our gratitude to God and with a love that was true, we testified to the appearance and work of Almighty God to the brothers and sisters in various denominations. Little did we expect to suffer extreme resistance and slander from their leaders. We could only come before Almighty God to pray earnestly, beseeching God to work in person. From 1997 onward, we beheld the Holy Spirit work on a great scale. There was a rapid increase in the members of churches in various locations. At the same time, many signs and wonders occurred, and many people in various denominations returned to Almighty God as a result of receiving God’s revelations or seeing these signs and wonders. If the Holy Spirit had not worked, what could man do? This made us realize: Although we understood some truths, we could not testify to Almighty God through our human strength alone. After these people from various denominations accepted Almighty God, they gradually became certain of Almighty God in their hearts through eating and drinking and enjoying the word of Almighty God, and after a period of time, there was produced in them genuine faith and obedience. People from every denomination were thus lifted before the throne, and no longer expected to “meet the Lord in the sky” as they had imagined.

53. Tháo gỡ những nút thắt

Bởi Thúy Bách, ÝĐức Chúa Trời phán: “Vì số phận của các ngươi, các ngươi nên tìm kiếm sự chấp thuận của Đức Chúa Trời. Điều này có nghĩa...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger