127 Đức Chúa Trời đã tỏ lộ toàn bộ tâm tính của Ngài trong thời kỳ sau rốt

Verse 1

Thần của Đức Chúa Trời đã làm một công tác vĩ đại

kể từ khi thế giới này được tạo dựng nên.

Ngài đã làm công tác khác nhau ở các nước khác nhau

và xuyên suốt các thời đại khác nhau.

Con người ở mỗi thời đại đều nhìn thấy

những tâm tính khác nhau của Đức Chúa Trời.

Những tâm tính này được mặc khải một cách tự nhiên

qua các công tác khác nhau mà Ngài thực hiện.

Chorus

Ngài là Đức Chúa Trời luôn tràn đầy lòng nhân từ cũng như lòng thương xót.

Ngài là của lễ chuộc tội và Đấng chăn dắt của con người.

Nhưng Ngài cũng giáng sự phán xét, hình phạt, rủa sả lên con người.

Verse 2

Ngài có thể dẫn dắt con người sống trên đất hai ngàn năm hoặc hơn nữa

và có thể cứu chuộc loài người khỏi tội lỗi.

Đức Chúa Trời cũng có thể chinh phục tất cả

những người không biết gì về Ngài,

bắt họ tuân theo sự thống trị của Ngài,

để tất cả phải hoàn toàn quy phục Ngài.

Cuối cùng Ngài sẽ thiêu rụi sự bất chính và

ô uế bên trong con người trên khắp thế gian.

Để con người thấy rõ Ngài không chỉ thánh khiết và kỳ diệu, mà còn là một Đức Chúa Trời phán xét con người nữa.

Chorus

Ngài là Đức Chúa Trời luôn tràn đầy lòng nhân từ cũng như lòng thương xót.

Ngài là của lễ chuộc tội và Đấng chăn dắt của con người.

Nhưng Ngài cũng giáng sự phán xét, hình phạt, rủa sả lên con người.

Verse 3

Đối với những kẻ xấu xa, Ngài là sự thiêu đốt,

Ngài phán xét tội lỗi của nhân loại và có thể trừng phạt họ.

Với người được hoàn thiện, Ngài là cơn hoạn nạn, sự thử luyện, xử lý và tỉa sửa,

Ngài cũng là sự an ủi, nuôi dưỡng và chu cấp lời.

Đối với những người bị loại bỏ, Ngài là sự trừng phạt và quả báo.

Chorus

Ngài là Đức Chúa Trời luôn tràn đầy lòng nhân từ cũng như lòng thương xót.

Ngài là của lễ chuộc tội và Đấng chăn dắt của con người.

Nhưng Ngài cũng giáng sự phán xét, hình phạt, rủa sả lên con người.

Chuyển thể từ “Lời xuất hiện trong xác thịt”

Trước: 126 Đấng Christ của thời kỳ sau rốt tiết lộ lẽ mầu nhiệm về kế hoạch quản lý của Đức Chúa Trời

Tiếp theo: 129 Công tác của Đức Chúa Trời không lặp lại

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Về đích đến

Mỗi khi đích đến được đề cập, các ngươi đều xem xét nó đặc biệt nghiêm túc; hơn nữa, nó là thứ mà tất cả các ngươi đều đặc biệt nhạy cảm....

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger