162 Đức Chúa Trời lặng lẽ giáng lâm giữa chúng ta

Verse 1

Đức Chúa Trời lặng lẽ,

và chưa bao giờ xuất hiện với chúng ta,

vậy mà công tác của Ngài

vẫn chưa bao giờ dừng lại.

Ngài khảo sát toàn thế gian, chỉ huy vạn vật,

nhìn thấy tất cả những lời nói

và hành động của con người.


Chorus

Ngài thực hiện sự quản lý của mình,

với những bước đi thận trọng

và đúng theo kế hoạch.

Mỗi bước đều thận trọng,

mỗi bước đều thận trọng, đều thận trọng.


Verse 2

Quá trình này diễn ra thầm lặng,

không làm kinh thiên động địa,

vậy mà những bước chân của Ngài

mỗi lúc càng tiến gần hơn đến nhân loại,

tòa phán xét của Ngài được khai triển

trong vũ trụ với tốc độ ánh sáng,

ngay sau đó là sự giáng lâm

của ngôi Ngài giữa chúng ta.


Chorus

Ngài thực hiện sự quản lý của mình,

với những bước đi thận trọng

và đúng theo kế hoạch.

Mỗi bước đều thận trọng,

mỗi bước đều thận trọng, đều thận trọng.


Bridge

Thật là một khung cảnh uy nghi,

một cảnh tượng trang nghiêm và long trọng!

Như chim bồ câu, như sư tử gầm,

Thần đến giữa chúng ta.

Ngài là sự khôn ngoan,

sự công chính và oai nghi,

Ngài lặng lẽ đến giữa chúng ta,

thi hành thẩm quyền,

Ngài tràn đầy tình yêu thương và lòng nhân từ.


Outro

Ngài thực hiện sự quản lý của mình,

với những bước đi thận trọng

và đúng theo kế hoạch.

Mỗi bước đều thận trọng,

mỗi bước đều thận trọng, đều thận trọng.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Phụ lục 4: Thấy được sự xuất hiện của Đức Chúa Trời trong sự phán xét và hành phạt của Ngài

Trước: 161 Nguồn gốc sự phản nghịch và bất tuân của con người đối với Đấng Christ

Tiếp theo: 163 Tại sao Đấng Christ đến làm công tác trên đất

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger