461 Đức Chúa Trời đặt hy vọng của Ngài hoàn toàn vào con người

Verse 1

Từ thuở hồng hoang cho đến hôm nay,

chỉ riêng con người là có khả năng

trò truyện với Đức Chúa Trời.

Nghĩa là trong muôn loài thọ tạo,

chỉ riêng con người mới có thể

trò chuyện với Đức Chúa Trời.


Verse 2

Con người có tai để nghe, và mắt để thấy;

họ có suy nghĩ và ngôn ngữ

cũng như ý chí tự do.

Con người có mọi khả năng

cần thiết để lắng nghe,

nghe Đức Chúa Trời phán dạy,


Chorus 1

và hiểu được ý muốn của Đức Chúa Trời,

cũng như chấp nhận sự ủy thác

của chính Đức Chúa Trời,

sự ủy thác của Ngài.

Và vì thế, Ngài đặt

mọi hy vọng của Ngài vào họ.

Ngài muốn làm con người

trở thành bạn đồng hành của Ngài,

những người đồng tâm hợp ý Ngài,

những người có thể đi cùng với Ngài.


Verse 3

Kể từ khi Ngài bắt đầu công tác quản lý,

Đức Chúa Trời đã luôn luôn chờ đợi con người,

chờ đợi con người

dâng tấm lòng của mình cho Ngài,

để Ngài làm tinh sạch và trang bị cho nó,


Chorus 2

để làm cho con người vừa ý Ngài,

được Ngài mến yêu,

để làm cho họ kính sợ Ngài

và lánh khỏi điều ác.

Đức Chúa Trời lúc nào

cũng luôn mong ngóng và,

mong ngóng và chờ đợi kết quả này,

để làm cho con người vừa ý Ngài,

được Ngài mến yêu,

để làm cho họ kính sợ Ngài

và lánh khỏi điều ác.

Đức Chúa Trời lúc nào

cũng luôn mong ngóng và,

mong ngóng và chờ đợi kết quả này.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời, Công tác của Đức Chúa Trời, tâm tính của Đức Chúa Trời, và chính Đức Chúa Trời II

Trước: 460 Vâng phục công tác của Đức Thánh Linh và ngươi sẽ đi trên con đường dẫn đến sự hoàn thiện

Tiếp theo: 462 Đức Chúa Trời tha thiết muốn những ai có thể thực hiện ý muốn của Ngài

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger