834 Đức Chúa Trời hoàn thiện những ai thật sự yêu Ngài

Verse 1

Đức Chúa Trời muốn thu phục

một nhóm người nhất định,

những người nỗ lực để hợp tác với Ngài,

đầu phục công tác và tin vào lời của Ngài,

và có thể đưa các yêu cầu của Ngài vào thực hành.

Họ là những người có hiểu biết thực sự trong lòng.

Họ có thể đi trên con đường của sự hoàn thiện.

Điều đó chắc chắn sẽ xảy ra với họ,

những người có thể được Đức Chúa Trời hoàn thiện.


Chorus

Nếu ngươi mưu cầu và trân quý lời Ngài,

Ngài sẽ công tác trong ngươi.

Ngươi càng trân quý lời của Ngài,

Thần của Ngài sẽ càng công tác trong ngươi,

và cơ hội được Đức Chúa Trời

hoàn thiện của ngươi càng lớn hơn.

Ngài hoàn thiện những người yêu kính Ngài,

những ai có tâm an ở trước Ngài.


Verse 2

Những người không thể

được Đức Chúa Trời hoàn thiện

là những người không biết rõ công tác của Ngài,

những người không chịu ăn và uống lời của Ngài,

và những ai không chịu chú ý đến lời Ngài,

và trong lòng không có tình yêu dành cho Ngài.

Những ai hoài nghi Ngài nhập thể và lừa dối Ngài,

coi thường lời của Ngài,

là những kẻ chống đối Ngài;

họ thuộc về Sa-tan

và không thể được Ngài hoàn thiện.


Chorus

Nếu ngươi mưu cầu và trân quý lời Ngài,

Ngài sẽ công tác trong ngươi.

Ngươi càng trân quý lời của Ngài,

Thần của Ngài sẽ càng công tác trong ngươi,

và cơ hội được Đức Chúa Trời

hoàn thiện của ngươi càng lớn hơn.

Ngài hoàn thiện những người yêu kính Ngài,

những ai có tâm an ở trước Ngài.


Bridge

Việc trân quý tất cả công tác

và sự khai sáng của Ngài,

trân quý sự hiện diện,

quan tâm và bảo vệ của Ngài,

trân quý cách lời Đức Chúa Trời

trở thành hiện thực của ngươi,

trân quý cách lời Ngài

chu cấp cho sự sống của ngươi –

mọi điều này đều hợp lòng Ngài nhất.


Verse 3

Đối với các tín hữu không có gì quan trọng hơn

việc nhận được công tác,

có sự hoàn thiện của Ngài,

và trở thành những người

thực hiện ý muốn của Ngài.

Đây là mục tiêu mà các ngươi nên theo đuổi.


Chorus

Nếu ngươi mưu cầu và trân quý lời Ngài,

Ngài sẽ công tác trong ngươi.

Ngươi càng trân quý lời của Ngài,

Thần của Ngài sẽ càng công tác trong ngươi,

và cơ hội được Đức Chúa Trời

hoàn thiện của ngươi càng lớn hơn.

Ngài hoàn thiện những người yêu kính Ngài,

những ai có tâm an ở trước Ngài.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời hoàn thiện những ai hợp lòng Ngài

Trước: 833 Những yêu cầu mà một người phải đáp ứng để được làm cho hoàn thiện

Tiếp theo: 835 Đức Chúa Trời chỉ hoàn thiện những ai thật sự yêu Ngài

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger