94 Trong Thời đại Vương quốc, Đức Chúa Trời hoàn thiện con người bằng lời

Verse 1

Thời đại này, Đức Chúa Trời

sẽ hoàn thành điều này:

mọi người đều thực hành lẽ thật,

đều sẽ sống trọn lời Ngài

và hết lòng yêu kính Ngài.

Lời Ngài là nền tảng cho sự sống của họ.

Họ đều có lòng kính sợ Ngài.

Qua việc thực hành lời Ngài,

họ sẽ cùng Ngài cai trị.


Chorus

Chỉ lời Đức Chúa Trời mới có thể chu cấp

sự sống, ban cho con người sự sáng

và chỉ ra cho họ con đường thực hành.

Điều này càng đúng trong Thời đại Vương quốc.


Verse 2

Lời Ngài cai trị con người,

là thức ăn và sức mạnh.

Ngươi thấy tuyệt vời khi ăn uống lời Ngài.

Nếu không, ngươi sẽ chẳng có đường để đi.

Trong Kinh Thánh nói, con người

sống chẳng phải chỉ nhờ bánh thôi,

song nhờ mọi lời từ miệng Ngài.

Giờ Ngài sẽ hoàn thành việc này

trong các ngươi.


Chorus

Chỉ lời Đức Chúa Trời mới có thể chu cấp

sự sống, ban cho con người sự sáng

và chỉ ra cho họ con đường thực hành.

Điều này càng đúng trong Thời đại Vương quốc.


Bridge

Trước kia, con người đã sống

mà không đọc lời của Ngài,

họ đã sống và làm việc.

Nhưng thời đại ngày nay đã khác,

Ngài chủ yếu dùng lời cai trị tất cả.

Con người được phán xét, hoàn thiện,

có thể bước vào vương quốc của Ngài,

đều nhờ những lời của Ngài.


Chorus

Chỉ lời Đức Chúa Trời mới có thể chu cấp

sự sống, ban cho con người sự sáng

và chỉ ra cho họ con đường thực hành.

Điều này càng đúng trong Thời đại Vương quốc.


Outro

Hãy ăn uống lời Ngài,

ăn uống lời Ngài mỗi ngày.

Đừng rời bỏ lẽ thật trong đó.

Và ngươi sẽ được làm hoàn thiện.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Thời đại Vương quốc là Thời đại của Lời

Trước: 93 Trong thời đại Vương quốc, lời hoàn thành mọi sự

Tiếp theo: 95 Ý nghĩa thực sự của “Lời xuất hiện trong xác thịt”

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger