655 Điều Đức Chúa Trời làm cho hoàn thiện là đức tin

Verse 1

Tình yêu và đức tin tột bậc

là điều chúng ta cần có

trong công tác của thời kỳ sau rốt.

Sơ sẩy là chúng ta có thể vấp ngã,

vì giai đoạn công tác này

khác với tất cả các giai đoạn công tác trước kia:

Điều mà Đức Chúa Trời

đang hoàn thiện là đức tin

vô hình, không thể chạm vào của nhân loại.


Chorus

Điều Đức Chúa Trời đang làm

là biến lời thành đức tin,

là biến lời thành sự sống,

cũng như biến lời thành tình yêu.

Con người phải chịu hàng trăm sự tinh luyện

và có đức tin mạnh mẽ hơn cả Gióp.

Họ phải chịu đựng sự khổ đau đến cùng cực,

cũng như mọi sự tra tấn

mà vẫn không bao giờ rời xa Đức Chúa Trời.

Khi đến lúc chết, họ vẫn vâng phục

và có đức tin mạnh mẽ nơi Ngài,

thì khi ấy giai đoạn công tác của Ngài

mới triệt để hoàn thành,

thì khi ấy giai đoạn công tác của Ngài

mới triệt để hoàn thành.


Verse 2

Công tác của Đức Chúa Trời

không phải đơn giản

như các ngươi tưởng tượng.

Càng ít phù hợp với quan niệm của con người,

thì ý nghĩa của nó càng sâu sắc;

càng phù hợp với quan niệm con người,

nó càng ít giá trị,

thiếu ý nghĩa thực tế.

Hãy suy xét những lời này cẩn thận,

hãy suy xét cẩn thận.


Chorus

Điều Đức Chúa Trời đang làm

là biến lời thành đức tin,

là biến lời thành sự sống,

cũng như biến lời thành tình yêu.

Con người phải chịu hàng trăm sự tinh luyện

và có đức tin mạnh mẽ hơn cả Gióp.

Họ phải chịu đựng sự khổ đau đến cùng cực,

cũng như mọi sự tra tấn

mà vẫn không bao giờ rời xa Đức Chúa Trời.

Khi đến lúc chết, họ vẫn vâng phục

và có đức tin mạnh mẽ nơi Ngài,

thì khi ấy giai đoạn công tác của Ngài

mới triệt để hoàn thành,

thì khi ấy giai đoạn công tác của Ngài

mới triệt để hoàn thành.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Con đường… (8)

Trước: 654 Làm thế nào để chấp nhận lẽ thật

Tiếp theo: 656 Nỗi đau của những sự thử luyện là một phước lành từ Đức Chúa Trời

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger