546 Đức Chúa Trời thích những ai theo đuổi lẽ thật

Intro

Một viễn cảnh về cuộc sống mà người ta nên có

chính là theo đuổi việc được nên một con người có lẽ thật và nhân tính,

người có lương tâm, lý trí và thờ phượng Đức Chúa Trời –

nghĩa là, một con người thật – đây là sự theo đuổi đúng đắn nhất.


Verse 1

Nếu ngươi theo đuổi những gì Đức Chúa Trời yêu cầu ngươi và phương hướng của ngươi là đúng,

ngay cả khi ngươi chệch khỏi đường đi một chút, chỉ một chút,

hay rơi vào sự yếu đuối, Đức Chúa Trời sẽ không để tâm;

thay vào đó, Ngài sẽ ở đó để hỗ trợ ngươi, hỗ trợ ngươi.


Chorus

Đức Chúa Trời thích dạng người gì?

Đức Chúa Trời thích những ai theo đuổi lẽ thật,

người có sự quyết tâm,

trung thực, thậm chí trong sự ngu dốt, vâng,

trung thực, thậm chí trong sự ngu dốt.


Verse 2

Đức Chúa Trời không sợ ngươi ngu dốt,

ngươi yếu đuối hay thiếu sự khôn ngoan.

Ngài khinh ghét những kẻ không có sự theo đuổi trong đời, trong đời,

ôi, cùng viễn cảnh về cuộc sống như những kẻ phàm tục,

vô hồn và ăn không ngồi rồi, không đạt được gì.

Đức Chúa Trời khinh ghét những kẻ tin theo cách này như ngươi.


Chorus

Vâng, Đức Chúa Trời thích dạng người gì?

Đức Chúa Trời thích những ai theo đuổi lẽ thật,

người có sự quyết tâm,

trung thực, thậm chí trong sự ngu dốt, vâng,

Đức Chúa Trời thích dạng người gì?

Đức Chúa Trời thích những ai theo đuổi lẽ thật,

người có sự quyết tâm,

trung thực, thậm chí trong sự ngu dốt, vâng,

trung thực, thậm chí trong sự ngu dốt, vâng.

Vâng, Đức Chúa Trời thích dạng người gì?

Đức Chúa Trời thích những ai theo đuổi lẽ thật,

người có sự quyết tâm,

trung thực, thậm chí trong sự ngu dốt, vâng,

trung thực, thậm chí trong sự ngu dốt, vâng,

trung thực, thậm chí trong sự ngu dốt, vâng,

trung thực, thậm chí trong sự ngu dốt.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt, Con đường thực hành hướng đến sự thay đổi tâm tính của một người

Trước: 545 Sống theo lời Đức Chúa Trời để thay đổi tâm tính của mình

Tiếp theo: 547 Đức Chúa Trời cứu rỗi những ai yêu lẽ thật

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger