261 Đức Chúa Trời xót xa cho tương lai nhân loại

Verse 1

Vô số thay đổi đã diễn ra nơi thế gian bao la,

đại dương bồi lấp thành cánh đồng, cánh đồng ngập lụt thành đại dương.

Ngoại trừ Ngài, Đấng cai trị muôn vật trong vũ trụ,

không ai có thể đưa đường, chỉ lối cho loài người này.

Pre-Chorus 1

Chẳng đấng quyền năng nào lại nhọc công hay sửa soạn vì loài người này, chẳng đấng quyền năng nào nhọc công hay sửa soạn vì loài người này,

càng chẳng ai có thể dẫn dắt họ hướng về đích đến của sự sáng

và giải phóng họ khỏi những bất công trần thế.

Chorus 1

Đức Chúa Trời xót xa cho tương lai của nhân loại, Ngài buồn đau trước sự sa ngã của nhân loại,

và đau đớn khi loài người đang tiến từng bước một

về phía sự hư hoại và con đường một đi không trở lại.

Một nhân loại đã làm tan nát cõi lòng Đức Chúa Trời,

từ bỏ Ngài để tìm kiếm kẻ ác:

Liệu có ai từng nghĩ về

chiều hướng mà nhân loại ấy có thể đi theo?

Verse 2

Vì thế mà chẳng ai cảm nhận được cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời,

không ai tìm cách để làm hài lòng Đức Chúa Trời hay cố gắng để đến gần, đến gần hơn với Ngài,

chẳng ai cố gắng hiểu nỗi sầu khổ và đau đớn của Ngài.

Pre-Chorus 2

Ngay cả sau khi nghe thấy giọng nói của Đức Chúa Trời,

con người vẫn tiếp tục đi đường mình, lạc xa khỏi Đức Chúa Trời,

trốn tránh sự chăm sóc và ân điển của Ngài, xa lánh lẽ thật của Ngài,

thích bán mình cho Sa-tan, kẻ thù của Đức Chúa Trời.

Chorus 2

Và ai đã từng nghĩ đến – nếu con người, con người vẫn tiếp tục ngoan cố –

Đức Chúa Trời sẽ hành động như thế nào với nhân loại này,

những kẻ đã gạt bỏ Ngài không ngoái nhìn?

Verse 3

Không ai biết rằng Đức Chúa Trời nhắc nhở và khuyên răn loài người hết lần này đến lần khác

là vì Ngài đã chuẩn bị sẵn trong tay một tai họa chưa từng có,

Ngài đã chuẩn bị sẵn trong tay một tai họa chưa từng có,

Pre-Chorus 3

một tai họa mà thể xác và linh hồn của con người, thể xác và linh hồn con người sẽ chẳng thể chịu đựng được.

Tai họa này không chỉ đơn thuần là sự trừng phạt về mặt thể xác, mà còn về mặt tâm hồn.

Chorus 3

Ngươi cần biết rằng: Khi kế hoạch của Đức Chúa Trời không thành,

khi những lời nhắc nhở, khuyên răn của Ngài không được đáp lại,

Đức Chúa Trời sẽ nổi cơn thịnh nộ như thế nào?

Ngài sẽ nổi cơn thịnh nộ như thế nào?

Nó sẽ không giống như bất cứ thứ gì mà một vật thọ tạo nào từng trải qua hoặc nghe đến.

Vì thế, Ngài phán rằng đây là một tai họa chưa từng có,

và sẽ không bao giờ lặp lại.

Bridge

Vì kế hoạch của Đức Chúa Trời là tạo dựng loài người chỉ duy nhất một lần,

và cứu rỗi loài người chỉ một lần này mà thôi.

Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng.

Chorus 4

Do đó, không ai có thể hiểu thấu được

sự mong mỏi tha thiết và những ý định công phu

của Đức Chúa Trời khi Ngài cứu rỗi nhân loại lần này.

Do đó, không ai có thể hiểu thấu được

sự mong mỏi tha thiết và những ý định công phu

của Đức Chúa Trời khi Ngài cứu rỗi nhân loại lần này.

Những ý định công phu và sự mong mỏi tha thiết của Đức Chúa Trời.

Chuyển thể từ “Lời xuất hiện trong xác thịt”

Trước: 260 Vì sự sống của con người, Đức Chúa Trời chịu mọi đau khổ

Tiếp theo: 262 Ngươi đã nghe tiếng thở dài của Đấng Toàn Năng chưa?

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Woe to Those Who Crucify God Once Again

During the last days, God has been incarnated in China to work, and has expressed millions of words, conquering and saving a group of people with His word and ushering in the new age of judgment beginning with the house of God. Today, the spreading of God’s work during the last days has reached its climax in Mainland China. Most of the people in Catholic communities and all Christian denominations who pursue the truth have returned before God’s throne. The incarnate God has accomplished the work of “the Son of man’s secret coming” prophesied in the Bible, and will soon appear publicly to every nation and place in the world. All people in every nation and place who thirst for God’s appearance will look upon God’s public appearance. No force can hinder or destroy God’s kingdom, and anyone who resists God will be punished by God’s wrath, just as it is said in God’s words: “My kingdom is coming into shape above the whole universe, and My throne holds sway in the hearts of hundreds of millions of people. With the angels’ assistance, My great accomplishment will soon be brought to fruition. All My sons and My people await My return with bated breath, longing for Me to reunite with them, never to be separated again. How could the multitudinous populace of My kingdom not race toward one another in joyful celebration because of My being together with them? Can this be a reunion for which no price need be paid? I am honorable in all men’s eyes, I am proclaimed in the words of all. When I return, I will conquer all enemy forces even more. The time has come! I will put My work in motion, I will reign as King among men! I am on the point of return! And I am about to depart! This is what everyone is hoping for, it is what they wish. I shall let the whole of humanity see the arrival of My day, and let them welcome the coming of My day with joy!” (“The Twenty-seventh Utterance” of God’s Utterances to the Entire Universe in The Word Appears in the Flesh). “All those that I love will surely live for eternity, and all those who stand against Me will surely be chastised by Me for eternity. For I am a jealous God, I will not lightly spare men for all that they have done. I will watch over the whole earth, and, appearing in the East of the world with righteousness, majesty, wrath, and chastisement, I will reveal Myself to the myriad hosts of humanity!” (“The Twenty-sixth Utterance” of God’s Utterances to the Entire Universe in The Word Appears in the Flesh).

Chương 24 và 25

Không đọc kỹ thì không thể phát hiện ra bất kỳ điều gì trong những lời phán của hai ngày này; thực ra, chúng đáng lẽ được phán trong một...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger