76 Đức Chúa Trời trở nên xác thịt trong thời kỳ sau rốt để phán xét toàn thể nhân loại

Intro

Đức Chúa Trời trong xác thịt đích thân công tác,

làm việc trên một nhóm người,

sau đó sẽ lan truyền công tác của Ngài

đến với toàn thể nhân loại.

Công tác phán xét cũng được thực hiện như vậy.


Verse 1

Ngài không phán xét một con người nhất định,

mà phán xét một nhóm người,

những người đại diện cho toàn thể nhân loại.

Đức Chúa Trời phán xét cách con người bất chính

và chống đối Ngài –

đó là công tác chinh phục của thời kỳ sau rốt.


Verse 2

Công tác và lời của Ngài trong xác thịt,

như con người đã chứng kiến,

là công tác phán xét trước tòa trắng lớn

sẽ được thực hiện trong thời kỳ sau rốt,

trong quan niệm của con người.

Đức Chúa Trời nhập thể đang làm công tác này.


Pre-chorus

Đức Chúa Trời nhập thể của hôm nay

phán xét toàn thể nhân loại

trong suốt thời kỳ sau rốt.


Chorus

Xác thịt này, công tác,

tâm tính cũng như lời của Ngài

là toàn bộ Đức Chúa Trời nhập thể.

Dù phạm vi công tác của Ngài có giới hạn,

và không liên quan đến toàn thể vũ trụ,

nhưng thực chất, Ngài phán xét toàn thể nhân loại,

không chỉ vì những người được chọn ở Trung Quốc,

cũng không phải vì một số ít người.


Verse 3

Sau khi kết thúc công tác trong xác thịt,

Ngài sẽ lập tức mở rộng

công tác này ra toàn thể vũ trụ,

giống như cách mà Phúc Âm của Jêsus

lan truyền khắp thế gian

sau khi Ngài phục sinh và rồi thăng thiên.


Pre-chorus

Đức Chúa Trời nhập thể của hôm nay

phán xét toàn thể nhân loại

trong suốt thời kỳ sau rốt.


Chorus

Xác thịt này, công tác,

tâm tính cũng như lời của Ngài

là toàn bộ Đức Chúa Trời nhập thể.

Dù phạm vi công tác của Ngài có giới hạn,

và không liên quan đến toàn thể vũ trụ,

nhưng thực chất, Ngài phán xét toàn thể nhân loại,

không chỉ vì những người được chọn ở Trung Quốc,

cũng không phải vì một số ít người.


Bridge

Dù đó là công tác của Thần

hay công tác của xác thịt,

nó đều được làm trong phạm vi giới hạn,

nhưng đại diện cho công tác của toàn thể vũ trụ.


Chorus

Xác thịt này, công tác,

tâm tính cũng như lời của Ngài

là toàn bộ Đức Chúa Trời nhập thể.

Dù phạm vi công tác của Ngài có giới hạn,

và không liên quan đến toàn thể vũ trụ,

nhưng thực chất, Ngài phán xét toàn thể nhân loại,

không chỉ vì những người được chọn ở Trung Quốc,

cũng không phải vì một số ít người.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Nhân loại bại hoại càng cần hơn sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời nhập thể

Trước: 75 Sự phán xét của lời Đức Chúa Trời là để cứu rỗi con người

Tiếp theo: 77 Sự phán xét của Đức Chúa Trời tỏ lộ sự công chính và thánh khiết của Ngài

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger