253 Đức Chúa Trời là Chúa của muôn loài thọ tạo

Intro

Đức Chúa Trời từng được biết đến là Giê-hô-va

hay từng được biết đến là Đấng Mê-si,

từng được gọi là Jêsus Đấng Cứu thế

với lòng quý trọng, kính yêu.

Nhưng giờ Ngài không mang các danh ấy nữa.


Verse 1

Ngài là Đức Chúa Trời đã tái lâm

trong thời kỳ sau rốt

và sẽ mang đến hồi kết cho thời đại này.

Ngài đã trỗi dậy từ nơi tận cùng của trái đất,

nơi tận cùng của trái đất.


Verse 2

Ngài có đầy đủ tâm tính và thẩm quyền,

vinh hiển và danh giá của Đức Chúa Trời,

xuất hiện trước con người trong thời kỳ sau rốt

nhưng lại ẩn giấu giữa nhân loại,

nhưng lại ẩn giấu giữa nhân loại.


Bridge

Ngài thực sự sống giữa con người

như mặt trời thiêu đốt, ngọn lửa rực cháy,

đầy quyền năng và cũng đầy thẩm quyền.


Verse 3

Tất cả mọi người và mọi vật đều

sẽ bị lời Đức Chúa Trời phán xét.

Và ai lại không được làm tinh sạch

khi qua lửa thiêu đốt?


Chorus

Đức Chúa Trời rời khỏi Giu-đê vì Ngài không

chỉ là Giê-hô-va của Y-sơ-ra-ên;

Ngài là Đức Chúa Trời của muôn loài.

Và Ngài xuất hiện giữa dân ngoại

trong thời kỳ sau rốt

vì Ngài cũng là Đức Chúa Trời

của những người Ngài chọn giữa dân ngoại.


Verse 4

Nếu Đấng Cứu Thế đến trong thời kỳ sau rốt

với danh Jêsus, lại được sinh ra ở Giu-đê,

và làm công tác ở đó,

thì Ngài chỉ là Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên,

của Y-sơ-ra-ên.


Verse 5

Điều đó chứng tỏ Ngài chỉ tạo dựng,

và Ngài chỉ cứu chuộc dân Y-sơ-ra-ên,

chẳng liên quan hay có quyền năng gì

với bất cứ dân ngoại nào,

với bất cứ dân ngoại nào.


Pre-chorus

Chẳng phải điều này mâu thuẫn với lời Ngài:

“Ta chính là Chúa, Đấng đã tạo dựng nên đất,

trời cũng như muôn vật” sao?


Chorus

Đức Chúa Trời rời khỏi Giu-đê vì Ngài không

chỉ là Giê-hô-va của Y-sơ-ra-ên;

Ngài là Đức Chúa Trời của muôn loài.

Và Ngài xuất hiện giữa dân ngoại

trong thời kỳ sau rốt

vì Ngài cũng là Đức Chúa Trời

của những người Ngài chọn giữa họ,

của những người Ngài chọn giữa dân ngoại.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Đấng Cứu Thế đã trở lại trên một “đám mây trắng”

Trước: 252 Phá bỏ quan niệm quốc tịch dân tộc để tìm kiếmsự xuất hiện của Đức Chúa Trời

Tiếp theo: 254 Ngươi sẽ nghênh đón sự tái lâm của Jêsus ra sao?

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger