45 Đức Chúa Trời ở trên trời và cũng ở dưới đất

Verse 1

Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời thực tế trong lòng mọi người.

Khi Ngài ở dưới đất.

Trên trời, Ngài là Đấng Chủ Tể của mọi tạo vật.

Ngài đã từng băng qua núi, qua sông,

Đức Chúa Trời đã từng phiêu bạt giữa loài người.

Pre-Chorus 1

Ai dám công khai chống đối chính Đức Chúa Trời thực tế?

Ai dám thoát khỏi quyền tối thượng của Đấng Toàn Năng?

Chorus 1

Ai dám quả quyết rằng Đức Chúa Trời chắc chắn ở trên trời?

Và ai dám quả quyết rằng Ngài chắc chắn ở dưới đất?

Con người, không ai có thể nói chắc chắn Đức Chúa Trời thực sự ở đâu.

Con người, không ai có thể nói chắc chắn Đức Chúa Trời ở đâu.

Verse 2

Khi ở trên trời, phải chăng Đức Chúa Trời chỉ là Đấng siêu nhiên?

Và khi ở dưới đất, phải chăng Ngài chỉ là Đức Chúa Trời thực tế?

Phải chăng việc Ngài cai trị muôn vật,

hay việc Ngài nếm trải những đau khổ của con người

có thể quyết định liệu Ngài có phải Đức Chúa Trời thực tế?

Chorus 2

Đức Chúa Trời ở trên trời, nhưng cũng ở dưới đất.

Ngài ở giữa muôn người, và cũng ở giữa muôn vật.

Ai cũng có thể tiếp xúc Đức Chúa Trời, tiếp xúc Đức Chúa Trời mỗi ngày,

và ai cũng có thể nhìn thấy Đức Chúa Trời, nhìn thấy Đức Chúa Trời mỗi ngày.

Chuyển thể từ “Lời xuất hiện trong xác thịt”

Trước: 44 Những việc làm của Đức Chúa Trời lấp đầy vũ trụ

Tiếp theo: 46 Chỉ Đức Chúa Trời Toàn Năng có thể cứu rỗi con người

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Sự thực hành (4)

Sự bình an và vui mừng mà Ta phán đến ngày hôm nay không giống như những gì ngươi tin và hiểu. Ngươi đã từng nghĩ rằng sự bình an và vui...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger