214 Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời, con người là con người

Verse 1

Ngươi có thể đã mở cuốn sách về những lời của Đức Chúa Trời để nghiên cứu hay với ý định chấp nhận,

hãy đọc đến cuối, đừng dễ dàng gạt bỏ.

Có thể khi ngươi đọc xong những lời này, thái độ ngươi sẽ thay đổi,

điều này tùy thuộc vào động lực và tầm hiểu biết của ngươi.

Pre-chorus 1

Tuy nhiên có một điều ngươi nên biết:

Lời Đức Chúa Trời không phải lời của con người,

lời của con người không phải lời Đức Chúa Trời.

Người được Ngài sử dụng không phải Đức Chúa Trời nhập thể,

Đức Chúa Trời nhập thể không phải là người được Ngài sử dụng.

Trong đây có một sự khác biệt về bản chất.

Chorus

Đức Chúa Trời luôn là Đức Chúa Trời, con người luôn là con người.

Đức Chúa Trời có thực chất của Đức Chúa Trời, con người có thực chất của con người.

Nếu con người coi lời Đức Chúa Trời là sự khai sáng của Đức Thánh Linh

và coi lời của các tiên tri và sứ đồ là lời Đức Chúa Trời,

thì đó chính là sai lầm của con người.

Verse 2

Có lẽ sau khi đọc những lời này,

ngươi sẽ không công nhận đây là lời của Ngài,

mà là sự khai sáng con người đạt được,

vậy thì sự ngu dốt đã làm ngươi đui mù.

Lời của Đức Chúa Trời không giống như

sự khai sáng mà con người đạt được.

Lời của Đức Chúa Trời nhập thể mở ra một thời đại mới,

mở ra một thời đại mới.

Pre-chorus 2

Lời Đức Chúa Trời dẫn dắt toàn nhân loại,

tiết lộ những lẽ mầu nhiệm, chỉ hướng cho con người.

Sự khai sáng mà con người đạt được

chỉ là hướng dẫn để thực hành và có kiến thức,

mà không thể dẫn dắt toàn nhân loại vào thời đại mới

và tỏ lộ những bí ẩn của Đức Chúa Trời.

Chorus

Đức Chúa Trời luôn là Đức Chúa Trời, con người luôn là con người.

Đức Chúa Trời có thực chất của Đức Chúa Trời, con người có thực chất của con người.

Nếu con người coi lời Đức Chúa Trời là sự khai sáng của Đức Thánh Linh

và coi lời của các tiên tri và sứ đồ là lời Đức Chúa Trời,

thì đó chính là sai lầm của con người.

Bridge

Ngươi không bao giờ được lẫn lộn đúng sai,

biến thấp thành cao, hay nhầm nông thành sâu,

chớ bác bỏ những gì ngươi biết là lẽ thật.

Từ góc nhìn đúng đắn hãy tìm hiểu vấn đề,

chấp nhận công tác mới, lời mới của Đức Chúa Trời

từ góc độ một vật thọ tạo của Ngài.

Đây là những điều mà người có đức tin phải làm,

bằng không, Đức Chúa Trời sẽ loại bỏ ngươi.

Chorus

Đức Chúa Trời luôn là Đức Chúa Trời, con người luôn là con người.

Đức Chúa Trời có thực chất của Đức Chúa Trời, con người có thực chất của con người.

Nếu con người coi lời Đức Chúa Trời là sự khai sáng của Đức Thánh Linh

và coi lời của các tiên tri và sứ đồ là lời Đức Chúa Trời,

thì đó chính là sai lầm của con người.

Chuyển thể từ “Lời xuất hiện trong xác thịt”

Trước: 213 Ngươi đã nghe Đức Thánh Linh phán chưa?

Tiếp theo: 215 Ngày vinh hiển của Đức Chúa Trời

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Chương 12

Khi tất cả mọi người chú ý, khi vạn vật được đổi mới và hồi sinh, khi mỗi người đều vâng phục Đức Chúa Trời mà không hề e ngại và sẵn lòng...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger