171 Đức Chúa Trời nhập thể phù hợp với công tác cứu rỗi hơn

Verse 1

Đức Chúa Trời thực hiện

phán xét ở thời kỳ sau rốt

trong hiện thân nhập thể của chính Ngài.

Vì việc phán xét là với

con người xác thịt bại hoại,

không phải trực tiếp với linh hồn Sa-tan,

việc phán xét không được thực hiện

trong cõi tâm linh,

mà ở giữa thế giới của con người.

Nếu phán xét được trực tiếp thực hiện

bởi Thần của Đức Chúa Trời,

thì sẽ không bao quát được hết thảy.

Sẽ khó để con người chấp nhận công tác đó,

bởi vì Thần không thể mặt đối mặt với con người.

Hiệu quả sẽ không đến nhanh,

con người càng không thể thấy rõ

tâm tính không thể xúc phạm được

của Đức Chúa Trời.


Chorus

Không ai tốt hơn là

Đức Chúa Trời trong xác thịt

cho công tác phán xét

sự bại hoại của xác thịt con người.

Oh, không ai tốt hơn là

Đức Chúa Trời trong xác thịt

cho công tác phán xét

sự bại hoại của xác thịt con người.


Verse 2

Chỉ có thể đánh bại Sa-tan

nếu sự bại hoại của nhân loại

được phán xét bởi Đức Chúa Trời trong xác thịt.

Dẫu có nhân tính bình thường như loài người,

Ngài vẫn có thể trực tiếp

phán xét sự bất chính của họ;

đây là dấu hiệu của sự thánh khiết vốn có

và sự phi thường của Đức Chúa Trời.

Chỉ Đức Chúa Trời

được ở vị trí phán xét con người,

bởi Ngài có lẽ thật và sự công chính.

Thiếu chúng thì chẳng ai đủ tư cách phán xét.

Nếu Thần của Đức Chúa Trời thực hiện công tác,

sẽ không có ý nghĩa đánh bại Sa-tan.


Pre-chorus

Thần vốn cao quý hơn người phàm trần.

Ngài vốn thánh khiết và chiến thắng xác thịt.

Nếu là Thần trực tiếp thực hiện công tác này,

Ngài sẽ không thể phán xét hết sự bất tuân hay

tỏ lộ mọi xấu xa của con người.


Chorus

Không ai tốt hơn là

Đức Chúa Trời trong xác thịt

cho công tác phán xét

sự bại hoại của xác thịt con người.

Oh, không ai tốt hơn là

Đức Chúa Trời trong xác thịt

cho công tác phán xét

sự bại hoại của xác thịt con người.


Bridge

Sự phán xét được thực hiện

qua quan niệm của con người về

Đức Chúa Trời, họ không có

quan niệm nào về Thần,

nên Thần không thể tỏ lộ sự bất chính ở họ,

càng không thể phơi bày điều đó hoàn toàn.

Đức Chúa Trời nhập thể là kẻ thù của tất cả

những ai chẳng có hiểu biết về Ngài.

Qua việc phán xét quan niệm

và sự chống đối của con người,

Ngài phơi bày hết sự bất tuân của họ.

Công tác Đức Chúa Trời trong xác thịt thực hiện

hiệu quả hơn công tác của Thần.

Vì thế sự phán xét

không được Thần trực tiếp thực hiện

mà là bởi Đức Chúa Trời nhập thể.


Chorus

Không ai tốt hơn là

Đức Chúa Trời trong xác thịt

cho công tác phán xét

sự bại hoại của xác thịt con người.

Oh, không ai tốt hơn là

Đức Chúa Trời trong xác thịt

cho công tác phán xét

sự bại hoại của xác thịt con người.


Outro

Đức Chúa Trời trong xác thịt có thể

được nhìn thấy và chạm vào

bởi con người và có thể hoàn toàn chinh phục họ.

Trong mối quan hệ với

Đức Chúa Trời trong xác thịt,

con người tiến triển

từ chống đối sang vâng phục,

từ bức hại sang chấp nhận,

từ quan niệm thành hiểu biết,

từ chối bỏ thành yêu.

Đây là những hiệu quả trong công tác

của Đức Chúa Trời nhập thể.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Nhân loại bại hoại càng cần hơn sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời nhập thể

Trước: 170 Nhân loại cần cả hai sự nhập thể của Đức Chúa Trời

Tiếp theo: 172 Đức Chúa Trời phải trở nên xác thịt để thực hiện công tác của Ngài

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger