863 Đức Chúa Trời nhập thể đã sống giữa con người từ lâu

Verse 1

Khi trở nên xác thịt và sống giữa nhân loại nhiều năm,

đã chứng kiến và trải qua nhiều lối sống của con người,

Đức Chúa Trời không màng đến một cuộc sống tốt đẹp,

tự do hay thoải mái.


Verse 2

Thay vào đó, trải qua cuộc sống thực của con người, Ngài thấy

những người sống trong sự bại hoại bất lực như thế nào.

Ngài đã thấy và trải qua những hoàn cảnh khốn khổ của

con người sống trong tội lỗi.


Channel 1

Ngài thấy họ bị mất phương hướng

giữa sự tra tấn Sa-tan gây ra.

Mọi điều Ngài thấy khiến Ngài cảm thấy

sự cần thiết và tầm quan trọng

của công tác Ngài đã đảm nhận trong khi sống trong xác thịt này.


Verse 3

Trong suốt quá trình này, Jêsus đã càng ngày càng hiểu rõ hơn

công tác Ngài cần làm và những điều Ngài được giao phó.

Ngài trở nên cực kỳ háo hức muốn hoàn thành công tác

mà Ngài sẽ đảm nhận.


Channel 2

Ngài chuộc tội cho toàn thể nhân loại

để họ không còn sống trong tội lỗi.

Và Đức Chúa Trời sẽ tha tội

cho họ vì của lễ chuộc tội này,

để Đức Chúa Trời lại có thể tiếp tục cứu rỗi nhân loại.


Bridge

Đức Chúa Jêsus đã sẵn lòng hy sinh bản thân

làm của lễ chuộc tội vì lợi ích của nhân loại,

bị đóng đinh vào thập tự.

Khi đã thấy hoàn cảnh khốn khổ của con người,

Jêsus càng muốn hoàn thành sứ mệnh của mình

càng nhanh càng tốt, không trì hoãn.

Khi thấy quá cấp thiết, Ngài chẳng nghĩ đến việc mình sẽ

phải chịu đớn đau hay sỉ nhục thế nào.

Lòng Ngài giữ vững một niềm tin.


Verse 4

Chỉ cần Ngài dâng mình, chịu bị đóng đinh làm của lễ chuộc tội,

thì ý muốn của Đức Chúa Trời sẽ được thực hiện,

và Ngài có thể làm một công tác mới mà sự sống tội lỗi của

cuộc sống tội lỗi của nhân loại.


Outro

Sự tin chắc cũng như lòng quyết tâm của Ngài

đều liên quan đến việc cứu rỗi con người của Ngài.

Ngài chỉ muốn thực hiện ý của Đức Chúa Trời

để Đức Chúa Trời làm giai đoạn công tác kế tiếp.

Đây chính là điều Đức Chúa Jêsus suy nghĩ.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời, Công tác của Đức Chúa Trời, tâm tính của Đức Chúa Trời, và chính Đức Chúa Trời III

Trước: 862 Đức Chúa Trời nhập thể là đáng mến nhất

Tiếp theo: 864 Nỗi đau khổ to lớn Đức Chúa Trời phải chịu là gì?

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger