88 Đức Chúa Trời nhập thể trong thời kỳ sau rốt chủ yếu thực hiện công tác của lời

Verse 1

Đức Chúa Trời nhập thể trong thời kỳ sau cùng

kết thúc Thời đại Ân điển,

phán những lời khai sáng và hoàn thiện,

những lời xóa bỏ vị trí của Đức Chúa Trời

mơ hồ trong lòng con người.

Jêsus đã làm một công tác rất khác biệt.

Ngài chữa lành người bệnh, làm nhiều phép lạ,

truyền bá Phúc Âm của vương quốc thiên đàng,

và chịu đóng đinh cứu chuộc tất cả mọi người.


Pre-chorus 1

Vậy là tất cả đã nghĩ rằng

Đức Chúa Trời sẽ luôn luôn như thế.


Chorus

Đức Chúa Trời nhập thể trong thời kỳ sau rốt

hoàn thành và mặc khải tất cả bằng lời.

Trong lời Ngài, ngươi thấy được Ngài là gì;

ngươi thấy được Ngài chính là Đức Chúa Trời.


Verse 2

Đức Chúa Trời nhập thể trong thời kỳ sau cùng

xóa bỏ vị Đức Chúa Trời

mơ hồ trong lòng con người.

Qua lời nói và hành động

của Ngài ở giữa toàn nhân loại,

loài người biết tình hình thực tại của Đức Chúa Trời,

không còn tin vào một Đức Chúa Trời mơ hồ.

Qua lời của Ngài trong xác thịt,

Ngài hoàn thành mọi thứ,

làm trọn vẹn con người.


Pre-chorus 2

Đây là công tác mà Đức Chúa Trời

sẽ đạt được trong thời kỳ sau rốt.


Chorus

Đức Chúa Trời nhập thể trong thời kỳ sau rốt

hoàn thành và mặc khải tất cả bằng lời.

Trong lời Ngài, ngươi thấy được Ngài là gì;

ngươi thấy được Ngài chính là Đức Chúa Trời.


Bridge

Đức Chúa Trời trong xác thịt chỉ phán lời,

bởi vì đây là công tác của Ngài trên trần thế.

Ngươi có thể thấy mọi thứ về Ngài

thông qua lời nói của Ngài,

hùng mạnh, khiêm tốn, tối cao.

Đức Chúa Trời trong xác thịt chỉ phán lời,

bởi vì đây là công tác của Ngài trên trần thế.

Ngươi có thể thấy mọi thứ về Ngài

thông qua lời nói của Ngài,

hùng mạnh, khiêm tốn, tối cao.


Chorus

Đức Chúa Trời nhập thể trong thời kỳ sau rốt

hoàn thành và mặc khải tất cả bằng lời.

Trong lời Ngài, ngươi thấy được Ngài là gì;

trong lời Ngài, ngươi thấy được Ngài là gì…

Đức Chúa Trời nhập thể trong thời kỳ sau rốt

hoàn thành và mặc khải tất cả bằng lời.

Trong lời Ngài, ngươi thấy được Ngài là gì;

ngươi thấy được Ngài chính là Đức Chúa Trời.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Biết về công tác ngày nay của Đức Chúa Trời

Trước: 87 Đức Chúa Trời nhập thể của thời kỳ sau rốt hoàn thiện con người bằng lời

Tiếp theo: 89 Công tác của Đức Chúa Trời được thành tựu qua lời

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger