868 Đức Chúa Trời trong xác thịt làm việc thầm lặng để cứu rỗi loài người

Spoken

Đức Chúa Trời trở nên xác thịt, ẩn mình giữa con người

để thực hiện công tác mới, cứu rỗi chúng ta khỏi sự bại hoại.

Ngài giữ cho mình lời giải thích.

Làm theo kế hoạch mà Ngài đã định,

Ngài thực hiện công tác từng bước một.

Verse 1

Những lời phán của Ngài ngày càng gia tăng, thường xuyên hơn bao giờ hết,

từ an ủi, nhắc nhở đến quở trách, cảnh báo.

Từ mềm mỏng, nhẹ nhàng đến oai nghi, quyết liệt,

lời Ngài thể hiện lòng nhân từ, làm chúng ta run rẩy trong sợ hãi.

Mọi điều Ngài phán tiết lộ những bí mật sâu kín nhất của chúng ta.

Lời Ngài có thể xuyên thấu chúng ta, khiến chúng ta hổ thẹn.

Nguồn cung cấp nước sống từ Ngài là vô tận.

Và nhờ Ngài, chúng ta được sống mặt đối mặt với Đức Chúa Trời.

Chorus

Đức Chúa Trời trở nên xác thịt, ẩn mình giữa con người

để thực hiện công tác mới, cứu rỗi chúng ta khỏi sự bại hoại.

Ngài giữ cho mình lời giải thích.

Làm theo kế hoạch mà Ngài đã định,

Ngài thực hiện công tác từng bước một.

Verse 2

Chúng ta chỉ biết ơn ân điển của Chúa Jêsus ở trên trời,

và chưa bao giờ chú ý đến xúc cảm

của con người bình thường sở hữu thần tính này.

Đức Chúa Trời vẫn thực hiện công tác của mình, khiêm nhường ẩn trong xác thịt,

và Ngài bày tỏ tiếng lòng của mình,

như thể Ngài vô cảm trước sự chối bỏ của loài người,

như thể Ngài vĩnh viễn tha thứ cho sự trẻ con và ngu muội của con người,

mãi mãi khoan dung cho thái độ thiếu tôn kính của con người đối với Ngài.

Chorus

Đức Chúa Trời trở nên xác thịt, ẩn mình giữa con người

để thực hiện công tác mới, cứu rỗi chúng ta khỏi sự bại hoại.

Ngài giữ cho mình lời giải thích.

Làm theo kế hoạch mà Ngài đã định,

Ngài thực hiện công tác từng bước một.

Verse 3

Lời Ngài mang quyền năng sự sống,

chỉ lối cho chúng ta bước đi, khiến chúng ta hiểu điều gì là lẽ thật.

Cuốn theo lời Ngài, chúng ta bắt đầu tập trung vào

giọng điệu và tiếng nói từ đáy lòng của con người chẳng đáng chú ý này.

Ngài mất ăn mất ngủ,

đổ tâm huyết vì chúng ta. Ngài thở dài vì chúng ta, khóc trong đớn đau vì chúng ta,

Ngài chịu đựng sự lăng nhục vì vận mệnh và sự cứu rỗi của chúng ta.

Trái tim Ngài rỉ máu và khóc vì sự phản nghịch của chúng ta.

Chẳng một con người nào có thể đạt được hữu thể và sự sở hữu như vậy.

Sự khoan dung của Ngài không ai có thể sánh được.

Không vật thọ tạo nào có được tình yêu thương và sự kiên trì như Ngài.

Chorus

Đức Chúa Trời trở nên xác thịt, ẩn mình giữa con người

để thực hiện công tác mới, cứu rỗi chúng ta khỏi sự bại hoại.

Ngài giữ cho mình lời giải thích.

Làm theo kế hoạch mà Ngài đã định,

Ngài thực hiện công tác từng bước một.

Chuyển thể từ “Lời xuất hiện trong xác thịt”

Trước: 867 Đức Chúa Trời là sự hỗ trợ đời đời của con người

Tiếp theo: 869 Đức Chúa Trời chịu vô số đau khổ để cứu rỗi con người

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Lời tựa

Dù nhiều người tin vào Đức Chúa Trời, nhưng ít ai hiểu đức tin nơi Đức Chúa Trời nghĩa là gì, và họ phải làm gì để phù hợp với ý muốn của...

Chương 12

Khi tất cả mọi người chú ý, khi vạn vật được đổi mới và hồi sinh, khi mỗi người đều vâng phục Đức Chúa Trời mà không hề e ngại và sẵn lòng...

Chương 20

Đức Chúa Trời đã tạo ra toàn thể nhân loại, và đã dẫn dắt toàn thể nhân loại cho đến ngày nay. Do đó, Đức Chúa Trời biết tất cả những gì...

Sự thực hành (6)

Hôm nay, đừng bao giờ bận tâm đến việc đạt được ý thức mà Phi-e-rơ đã sở hữu – nhiều người thậm chí còn không thể đạt được ý thức mà...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger