293 Đức Chúa Trời hy vọng nhân loại có thể tiếp tục sống

Intro

Đức Chúa Trời khinh ghét nhân loại

vì họ thể hiện sự thù nghịch với Ngài,

nhưng sự quan tâm và thương xót của Ngài

dành cho con người vẫn không chút thay đổi.

Kể cả khi Ngài hủy diệt nhân loại,

lòng Ngài vẫn không thay đổi.


Verse 1

Khi nhân loại đã trở nên đầy sự bại hoại

và bất tuân Đức Chúa Trời

đến mức độ trầm trọng,

Ngài phải hủy diệt họ theo nguyên tắc của Ngài,

và vì tâm tính cũng như thực chất của Ngài.


Pre-chorus

Nhưng vì thực chất của Ngài,

Đức Chúa Trời vẫn xót thương,

vẫn muốn cứu chuộc nhân loại,

để họ có thể tiếp tục sống.


Chorus 1

Nhưng con người lại chống đối

và tiếp tục bất tuân Ngài,

không chấp nhận ý định tốt

và sự cứu rỗi của Ngài.

Dù cho Đức Chúa Trời kêu gọi,

nhắc nhở và chu cấp,

giúp đỡ hay dung thứ họ ra sao,

thì con người cũng không hiểu

hay có chút quan tâm nào,

hoặc thể hiện chút cảm kích

với việc làm của Ngài.


Verse 2

Trong đớn đau, Ngài vẫn luôn

khoan dung tột độ với con người,

Ngài vẫn chờ đợi con người quay đầu là bờ.

Nhưng khi đã đạt đến

giới hạn kiên nhẫn của Ngài,

Đức Chúa Trời đã không do dự

làm điều mà Ngài phải làm.


Chorus 2

Vì vậy, có một khoảng thời gian

và quá trình kể từ lúc Ngài

lên kế hoạch hủy diệt nhân loại

cho đến khi bắt đầu hành động.

Quá trình này hiện hữu

để con người có thể hoán cải,

và đây là cơ hội cuối cùng Ngài cho con người.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời, Công tác của Đức Chúa Trời, tâm tính của Đức Chúa Trời, và chính Đức Chúa Trời I

Trước: 292 Con người không biết sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời

Tiếp theo: 294 Lòng thương xót của Đức Chúa Trời đã cho phép con người sinh tồn đến ngày nay

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger