396 Đức Chúa Trời hy vọng con người có đức tin thực sự

Verse 1

Đức Chúa Trời đã đặt ra tiêu chuẩn rất khắt khe cho con người.

Nếu sự trung thành của ngươi đi kèm với những ý định và điều kiện thì

Đức Chúa Trời thà chẳng cần cái gọi là lòng trung thành của ngươi.

Ngài ghê tởm những kẻ có

ý lừa dối Ngài và o ép Ngài bằng những điều kiện.

Chorus

Đức Chúa Trời mong muốn con người trung thành và thành tín

với mỗi mình Ngài, không một ai ngoài Ngài,

và làm tất cả mọi việc vì đức tin cũng như

chứng tỏ hai từ “đức tin”, làm tất cả mọi việc để chứng tỏ, chứng tỏ hai từ, đó là hai từ “đức tin”.

Verse 2

Đức Chúa Trời khinh việc ngươi dùng những lời ngon ngọt

để làm cho Ngài vui lòng.

Bởi Ngài luôn luôn đối xử với ngươi bằng tất cả sự chân thành, bằng tất cả sự chân thành,

Ngài cũng muốn ngươi cư xử với Ngài bằng đức tin thật sự của ngươi.

Chorus

Đức Chúa Trời mong muốn con người trung thành và thành tín

với mỗi mình Ngài, không một ai ngoài Ngài,

và làm tất cả mọi việc vì đức tin cũng như

chứng tỏ hai từ “đức tin”, làm tất cả mọi việc để chứng tỏ, chứng tỏ hai từ, đó là hai từ “đức tin”.

Đức Chúa Trời mong muốn con người trung thành và thành tín

với mỗi mình Ngài, không một ai ngoài Ngài,

và làm tất cả mọi việc vì đức tin cũng như

chứng tỏ hai từ “đức tin”, làm tất cả mọi việc để chứng tỏ, chứng tỏ hai từ, đó là hai từ “đức tin”.

Chuyển thể từ “Lời xuất hiện trong xác thịt”

Trước: 395 Trách nhiệm của những tín đồ thực sự

Tiếp theo: 397 Niềm tin nơi Đức Chúa Trời là tìm cách biết đến Đức Chúa Trời

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Sự thực hành (8)

Các ngươi vẫn chưa hiểu được các khía cạnh khác nhau trong lẽ thật, và vẫn còn khá nhiều sai sót và lệch lạc trong sự thực hành của các...

Ba điều răn

Là một người tin vào Đức Chúa Trời, ngươi nên trung thành với không ai khác ngoài Ngài trong mọi việc, và có thể tuân theo ý muốn của Ngài...

Chương 5

Khi Đức Chúa Trời đưa ra những yêu cầu cho con người mà họ khó giải thích, và khi lời Ngài đánh thẳng vào lòng người và con người dâng lên...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger