396 Đức Chúa Trời hy vọng con người có đức tin thực sự

Verse 1

Đức Chúa Trời đã đặt ra

tiêu chuẩn rất khắt khe cho con người.

Nếu sự trung thành của ngươi

đi kèm với những ý định và điều kiện thì

Đức Chúa Trời thà chẳng cần

cái gọi là lòng trung thành của ngươi.

Ngài ghê tởm những kẻ có

ý lừa dối Ngài và o ép Ngài

bằng những điều kiện.


Chorus

Đức Chúa Trời mong muốn

con người trung thành và thành tín

với mỗi mình Ngài, không một ai ngoài Ngài,

và làm tất cả mọi việc vì đức tin cũng như

chứng tỏ hai từ “đức tin”,

làm tất cả mọi việc để chứng tỏ,

chứng tỏ hai từ, đó là hai từ “đức tin”.


Verse 2

Đức Chúa Trời khinh

việc ngươi dùng những lời ngon ngọt

để làm cho Ngài vui lòng.

Bởi Ngài luôn luôn đối xử với ngươi

bằng tất cả sự chân thành,

bằng tất cả sự chân thành,

Ngài cũng muốn ngươi cư xử với Ngài

bằng đức tin thật sự của ngươi.


Chorus

Đức Chúa Trời mong muốn

con người trung thành và thành tín

với mỗi mình Ngài, không một ai ngoài Ngài,

và làm tất cả mọi việc vì đức tin cũng như

chứng tỏ hai từ “đức tin”,

làm tất cả mọi việc để chứng tỏ,

chứng tỏ hai từ, đó là hai từ “đức tin”.

Đức Chúa Trời mong muốn

con người trung thành và thành tín

với mỗi mình Ngài, không một ai ngoài Ngài,

và làm tất cả mọi việc vì đức tin cũng như

chứng tỏ hai từ “đức tin”,

làm tất cả mọi việc để chứng tỏ,

chứng tỏ hai từ, đó là hai từ “đức tin”.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Ngươi có phải là tín đồ thật sự của Đức Chúa Trời?

Trước: 395 Trách nhiệm của những tín đồ thực sự

Tiếp theo: 397 Niềm tin nơi Đức Chúa Trời là tìm cách biết đến Đức Chúa Trời

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger