957 Đức Chúa Trời hy vọng con người thực sự ăn năn

Verse 1

Đức Chúa Trời đã rất tức giận

với người Ni-ni-ve

khi Ngài tuyên bố với họ

rằng Ngài sẽ phá hủy thành.

Nhưng ngay khi họ nhịn ăn,

ngồi trong tro và mặc bao gai,

lòng Ngài bắt đầu dịu lại,

Đức Chúa Trời bắt đầu đổi ý.

Bởi vì họ đã ăn năn,

bởi vì họ đã thú nhận tội lỗi,

cơn giận dữ của Ngài với người Ni-ni-ve

chuyển thành lòng nhân từ và sự khoan dung.

Chorus

Khi Đức Chúa Trời tức giận với con người,

Ngài hy vọng thấy họ thực sự ân hận,

khi ấy Ngài sẽ ban cho họ lòng xót thương.

Ngài phẫn nộ vì sự tà ác của con người.

Với những người thực sự ăn năn

và lắng nghe lời Đức Chúa Trời,

rời bỏ con đường tà ác,

với những người từ bỏ mọi bạo lực,

Ngài ban lòng nhân từ và sự khoan dung.

Verse 2

Cùng một sự kiện, tâm tính của Ngài

được thể hiện ở hai khía cạnh

điều này không có gì mâu thuẫn.

Trước và sau khi người Ni-ni-ve ăn năn,

Đức Chúa Trời thể hiện

lần lượt hai thực chất đối lập nhau;

thực chất của Ngài được tỏ lộ.

Từ đó loài người thấy được

thực chất và tính thực thế của Ngài,

thực chất của Đức Chúa Trời

không thể nào bị xúc phạm.

Chorus

Khi Đức Chúa Trời tức giận với con người,

Ngài hy vọng thấy họ thực sự ân hận,

khi ấy Ngài sẽ ban cho họ lòng xót thương.

Ngài phẫn nộ vì sự tà ác của con người.

Với những người thực sự ăn năn

và lắng nghe lời Đức Chúa Trời,

rời bỏ con đường tà ác,

với những người từ bỏ mọi bạo lực,

Ngài ban lòng nhân từ và sự khoan dung.

Verse 3

Ngài dùng thái độ của mình để nói rằng:

Không phải Ngài không muốn rủ lòng nhân từ,

mà chính con người hiếm khi

thực sự hối cải và buông bỏ bạo lực,

rời bỏ con đường tà ác.

Cách Đức Chúa Trời đối xử

với người dân thành Ni-ni-ve tiết lộ rằng

hoàn toàn không khó để nhận được lòng nhân từ

và khoan dung của Đức Chúa Trời.

Nếu con người ăn năn và từ bỏ cái ác,

Ngài sẽ thay đổi suy nghĩ

và thái độ với con người.

Chorus

Khi Đức Chúa Trời tức giận với con người,

Ngài hy vọng thấy họ thực sự ân hận,

khi ấy Ngài sẽ ban cho họ lòng xót thương.

Ngài phẫn nộ vì sự tà ác của con người.

Với những người thực sự ăn năn

và lắng nghe lời Đức Chúa Trời,

rời bỏ con đường tà ác,

với những người từ bỏ mọi bạo lực,

Ngài ban lòng nhân từ và sự khoan dung.

Chuyển thể từ “Lời xuất hiện trong xác thịt”

Trước: 955 Những mục tiêu và nguyên tắc của các hành động của Đức Chúa Trời đều rõ ràng

Tiếp theo: 958 Những nguyên tắc hành động của Đức Chúa Trời không thay đổi

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Sự thực hành (6)

Hôm nay, đừng bao giờ bận tâm đến việc đạt được ý thức mà Phi-e-rơ đã sở hữu – nhiều người thậm chí còn không thể đạt được ý thức mà...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger