36 Đức Chúa Trời đã thực hiện công tác mới trong toàn vũ trụ

Verse 1

Đức Chúa Trời sẽ lấp đầy thiên giới

bằng nhiều dấu kỳ về công tác của Ngài,

để mọi vật trên trái đất này đều phải

phủ phục dưới quyền năng của Ngài.

Kế hoạch thống nhất thế giới của Ngài sẽ thành công,

và thế giới sẽ không còn người đi lang thang,

mà họ sẽ sớm tìm được đúng nơi để đi.

Chorus

Xuyên suốt toàn bộ vũ trụ,

Ngài đã làm công tác mới,

mọi người đều choáng váng,

sốc bởi sự xuất hiện đột ngột của Ngài.

Xuyên suốt toàn bộ vũ trụ,

tầm nhận thức của họ phát triển,

rộng lớn như chưa từng.

Đó chính xác là những gì diễn ra hôm nay.

Verse 2

Ngài nghĩ cho loài người bằng mọi cách,

để tất cả mọi người sẽ sớm được sống

trong một vùng đất bình yên và hạnh phúc,

nơi họ sẽ không còn thấy u buồn nữa.

Kế hoạch của Ngài sẽ được thực hiện trên đất.

Con người tồn tại ở đó,

và Ngài sẽ xây dựng quốc gia của Ngài khắp thế giới,

vì một phần vinh quang của Ngài hiển lộ ở đó.

Chorus

Xuyên suốt toàn bộ vũ trụ,

Ngài đã làm công tác mới,

mọi người đều choáng váng,

sốc bởi sự xuất hiện đột ngột của Ngài.

Xuyên suốt toàn bộ vũ trụ,

tầm nhận thức của họ phát triển,

rộng lớn như chưa từng.

Đó chính xác là những gì diễn ra hôm nay.

Bridge

Ngài sẽ chỉnh đốn các thành phố trên trời cao,

Ngài sẽ làm mọi thứ mới mẻ, khắp nơi

cũng như sẽ thống nhất cả trên và dưới,

mọi thứ trên trời và dưới đất.

Đây là kế hoạch (đây là kế hoạch của Ngài

cần hoàn thành trong thời đại cuối cùng).

Không được để ai can thiệp vào phần công tác này của Ngài!

Verse 3

Đức Chúa Trời sẽ khiến con người trong vũ trụ

quy phục trước ngai trắng của Ngài.

Đức Chúa Trời sẽ phán xét và phân chia

họ thành những gia đình khác nhau.

Như vậy, tất cả sẽ không còn bất tuân Ngài, và

họ sẽ được Ngài sắp xếp theo trật tự hoàn hảo,

không được di chuyển tùy tiện.

Chorus

Xuyên suốt toàn bộ vũ trụ,

Ngài đã làm công tác mới,

mọi người đều choáng váng,

sốc bởi sự xuất hiện đột ngột của Ngài.

Xuyên suốt toàn bộ vũ trụ,

tầm nhận thức của họ phát triển,

rộng lớn như chưa từng.

Đó chính xác là những gì diễn ra hôm nay.

Chuyển thể từ “Lời xuất hiện trong xác thịt”

Trước: 35 Đức Chúa Trời Toàn Năng công khai các Sắc lệnh quản trị trên khắp vũ trụ

Tiếp theo: 37 Sự tiến triển công tác của Đức Chúa Trời trong vũ trụ

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

The Spreading of Almighty God’s Kingdom Gospel in China

In 1995, the work of testifying to the kingdom gospel of Almighty God formally began in Mainland China. Through our gratitude to God and with a love that was true, we testified to the appearance and work of Almighty God to the brothers and sisters in various denominations. Little did we expect to suffer extreme resistance and slander from their leaders. We could only come before Almighty God to pray earnestly, beseeching God to work in person. From 1997 onward, we beheld the Holy Spirit work on a great scale. There was a rapid increase in the members of churches in various locations. At the same time, many signs and wonders occurred, and many people in various denominations returned to Almighty God as a result of receiving God’s revelations or seeing these signs and wonders. If the Holy Spirit had not worked, what could man do? This made us realize: Although we understood some truths, we could not testify to Almighty God through our human strength alone. After these people from various denominations accepted Almighty God, they gradually became certain of Almighty God in their hearts through eating and drinking and enjoying the word of Almighty God, and after a period of time, there was produced in them genuine faith and obedience. People from every denomination were thus lifted before the throne, and no longer expected to “meet the Lord in the sky” as they had imagined.

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger