882 Đức Chúa Trời đã ban tất cả tình yêu của Ngài cho nhân loại

1 Dù Đức Chúa Trời có công chính, oai nghi hay thạnh nộ, thì tất cả những công tác Ngài làm để cứu rỗi nhân loại đều là kết quả của tình yêu thương. Tại sao Đức Chúa Trời đã trở nên xác thịt? Người ta đã nói rằng Ngài làm mọi thứ có thể làm để cứu rỗi nhân loại; như vậy, sự nhập thể của Ngài thấm đượm toàn bộ tình yêu thương của Ngài. Con người bất tuân đến cùng cực đối với Đức Chúa Trời, và tình thế vô phương cứu vãn, vì vậy Đức Chúa Trời không có lựa chọn nào khác ngoài việc trở nên xác thịt và hiến dâng chính Ngài cho nhân loại. Đức Chúa Trời ban tất cả tình yêu thương của Ngài.

2 Nếu Ngài không yêu thương nhân loại, Ngài đã không trở nên xác thịt; thay vào đó, Ngài đã giáng sấm sét từ trời, trực tiếp tỏ lộ sự oai nghi cùng cơn thạnh nộ của Ngài và khiến cho con người ngã gục xuống đất. Sẽ không cần Đức Chúa Trời phải nỗ lực hết sức để trở nên xác thịt; Ngài sẽ không phải trả một cái giá quá đắt như thế hay phải chịu sự sỉ nhục quá đáng như thế. Đây là một ví dụ rõ ràng. Ngài thà chịu đau đớn, bị sỉ nhục, bị ruồng bỏ và bị bắt bớ để cứu rỗi con người; bất chấp môi trường thù địch như vậy, Ngài vẫn mang lại sự cứu rỗi cho họ. Liệu có tình yêu thương nào lớn lao hơn không?

Chuyển thể từ “Tình yêu thương thực sự của Đức Chúa Trời dành cho nhân loại” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Trước: 881 Đức Chúa Trời cố gắng cật lực để cứu rỗi con người

Tiếp theo: 883 Chỉ khi Đức Chúa Trời trở nên xác thịt, con người mới có cơ hội được cứu rỗi

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Chương 2

Hội thánh Phi-la-đen-phi đã được thành lập, điều đó hoàn toàn nhờ vào ân điển và lòng thương xót của Đức Chúa Trời. Tình yêu dành cho Đức...

Công tác và sự bước vào (3)

Đức Chúa Trời đã giao phó nhiều cho con người và cũng đã phán dạy về sự bước vào của họ bằng vô số cách. Nhưng vì tố chất của con...

Xét về danh xưng và thân phận

Nếu muốn được phù hợp để Đức Chúa Trời sử dụng, các ngươi phải biết công tác của Đức Chúa Trời; các ngươi phải biết công tác mà Ngài đã làm...

Ba điều răn

Là một người tin vào Đức Chúa Trời, ngươi nên trung thành với không ai khác ngoài Ngài trong mọi việc, và có thể tuân theo ý muốn của Ngài...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger