872 Đức Chúa Trời chịu sự lăng nhục khủng khiếp

Intro

Đức Chúa Trời thánh khiết và công chính.

Dù Ngài được sinh ra ở một vùng đất nhơ bẩn

và sống với những người nhơ bẩn,

như Jêsus đã sống với những kẻ tội lỗi

trong Thời đại Ân điển,

chẳng phải công tác của Ngài là vì nhân loại,

để họ có thể được cứu rỗi?

Verse 1

Hai ngàn năm trước Ngài đã sống với những kẻ tội lỗi.

Đó là vì mục đích của sự cứu chuộc.

Nếu không để cứu nhân loại, tại sao Ngài trở lại,

trở lại xác thịt thêm lần nữa nơi vùng đất đầy quỷ dữ?

Pre-chorus

Và sao Ngài lại sống với những người

bị Sa-tan làm bại hoại trầm trọng?

Chorus

Điều này chỉ có thể có nghĩa

là tình yêu Ngài dành cho nhân loại là cực kỳ vị tha.

Sự tủi nhục mà Ngài phải gánh thật quá vô cùng lớn lao.

Ngươi phải biết mọi nỗi đau

mà Ngài phải chịu đựng là vì ngươi lẫn số phận của ngươi.

Verse 2

Bởi vì sự sinh tồn của toàn thể nhân loại,

Ngài chọn được sinh ra ở một vùng đất nhơ bẩn,

và Ngài để bản thân trải qua mọi nỗi tủi nhục, đớn đau.

Chẳng phải công tác của Ngài rất thật và thực tế sao?

Bridge

Dẫu mọi người đều phỉ báng Ngài, nói Ngài ngồi với những tội đồ,

dẫu mọi người đều chế nhạo Ngài vì sống với những kẻ nhơ bẩn,

Ngài vẫn vị tha cho đi, thế nhưng họ vẫn chối bỏ Ngài.

Chorus

Điều này chỉ có thể có nghĩa

là tình yêu Ngài dành cho nhân loại là cực kỳ vị tha.

Sự tủi nhục mà Ngài phải gánh thật quá vô cùng lớn lao.

Ngươi phải biết mọi nỗi đau

mà Ngài phải chịu đựng là vì ngươi lẫn số phận của ngươi.

Verse 3

Hãy tự vấn về nỗi đau đớn Ngài phải chịu,

chẳng phải nó lớn hơn nhiều so với của ngươi sao?

Chẳng phải công tác Ngài thực hiện đắt hơn bất cứ

bất cứ giá nào mà ngươi có thể trả hay sao?

Chorus

Điều này chỉ có thể có nghĩa

là tình yêu Ngài dành cho nhân loại là cực kỳ vị tha.

Sự tủi nhục mà Ngài phải gánh thật quá vô cùng lớn lao.

Ngươi phải biết mọi nỗi đau

mà Ngài phải chịu đựng là vì ngươi lẫn số phận của ngươi.

Chuyển thể từ “Lời xuất hiện trong xác thịt”

Trước: 871 Sự khiêm nhường của Đức Chúa Trời thật đáng mến

Tiếp theo: 873 Công tác của Đức Chúa Trời thật gian nan

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Công tác và sự bước vào (1)

Kể từ khi con người bắt đầu đi đúng hướng trong việc tin vào Đức Chúa Trời, có nhiều điều họ vẫn còn chưa rõ. Họ vẫn hoàn toàn mù mờ về...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger