260 Vì sự sống của con người, Đức Chúa Trời chịu mọi đau khổ

Verse 1

Chưa có ai từng tìm hiểu những bí mật

về sự sống của con người bắt đầu ra sao

cũng như bí mật về sự tiếp nối cuộc sống của họ.

Chỉ Đức Chúa Trời hiểu điều này,

âm thầm chịu đau đớn,

và chịu những tổn thương

mà chính nhân loại gây ra,

những người lãnh nhận

tất cả mọi thứ nhưng vô ơn.

Con người tận hưởng mọi thứ

mà sự sống mang lại như một lẽ đương nhiên,

thế nên việc họ phản bội,

cưỡng đoạt và quên lãng Ngài

cũng là lẽ đương nhiên.


Chorus

Đức Chúa Trời chịu đựng mọi đau đớn

là vì kế hoạch của Ngài và vì sự sống

của con người,

chứ không phải vì xác thịt của họ,

để lấy lại sự sống từ hơi thở của Ngài,

chứ không phải xác thịt của con người.

Đây là kế hoạch của Đức Chúa Trời,

tất cả vì sự sống của con người.


Verse 2

Lẽ nào kế hoạch của Ngài

quan trọng đến thế sao?

Con người mà Ngài ban sự sống

cũng quan trọng thế sao?

Kế hoạch của Đức Chúa Trời quan trọng,

tuy nhiên sinh vật do chính tay Ngài đã tạo ra

tồn tại vì mục đính duy nhất,

vì kế hoạch của Ngài.

Do đó, Đức Chúa Trời

không thể nào lãng phí kế hoạch của Ngài

chỉ vì Ngài ghét bỏ loài người này.


Chorus

Đức Chúa Trời chịu đựng mọi đau đớn

là vì kế hoạch của Ngài và vì sự sống

của con người,

chứ không phải vì xác thịt của họ,

để lấy lại sự sống từ hơi thở của Ngài,

chứ không phải xác thịt của con người.

Đây là kế hoạch của Đức Chúa Trời,

tất cả vì sự sống của con người.

Đức Chúa Trời chịu đựng mọi đau đớn

là vì kế hoạch của Ngài và vì sự sống

của con người,

chứ không phải vì xác thịt của họ,

để lấy lại sự sống từ hơi thở của Ngài,

chứ không phải xác thịt của con người.

Đây là kế hoạch của Đức Chúa Trời,

tất cả vì sự sống của con người.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời là nguồn sự sống của con người

Trước: 259 Không ai hiểu được mong mỏi tha thiết của Đức Chúa Trời muốn cứu rỗi con người

Tiếp theo: 261 Đức Chúa Trời xót xa cho tương lai nhân loại

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger