32 Đức Chúa Trời giáng lâm cùng sự phán xét

Verse

Hôm nay, không chỉ đang xuống

quốc gia của con rồng lớn sắc đỏ,

mà Đức Chúa Trời cũng đang quay lại

đối mặt với toàn vũ trụ,

việc này khiến cho toàn bộ

thiên cung phải rung chuyển,

khiến cho toàn bộ thiên cung rung chuyển.

Có nơi nào không phải chịu

sự phán xét của Ngài không?

Có nơi nào không tồn tại

dưới những thiên tai mà Ngài trút xuống?

Bất cứ nơi nào Đức Chúa Trời đi qua,

Ngài đều gieo “hạt giống thảm họa”.


Chorus

Đây là một trong những cách thức

Đức Chúa Trời làm việc,

và hiển nhiên là hành động cứu rỗi nhân loại,

và những gì Ngài dành cho họ

vẫn là một dạng tình yêu,

vẫn là một dạng tình yêu của Ngài.

Đức Chúa Trời muốn cho phép

thậm chí nhiều người hơn biết đến Ngài

và cho phép họ có thể nhìn thấy Ngài,

để họ bắt đầu tôn kính một Đấng

mà bao năm chưa từng thấy,

Đấng mà ngay bây giờ là có thật.

Đức Chúa Trời muốn cho phép

thậm chí nhiều người hơn biết đến Ngài

và cho phép họ có thể nhìn thấy Ngài,

để họ bắt đầu tôn kính một Đấng

mà bao năm chưa từng thấy,

Đấng mà ngay bây giờ là có thật,

Đấng mà ngay bây giờ là có, có thật.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Những lời của Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ, Chương 10

Trước: 31 Sự phán xét của Đức Chúa Trời đối với mọi quốc gia và dân tộc

Tiếp theo: 33 Sự phán xét của Đức Chúa Trời được tỏ lộ hoàn toàn

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger