894 Đức Chúa Trời đến giữa con người để cứu rỗi họ

Trong nhân gian, Ta ngày ngày cùng con người chung sống, cùng con người hành động, nhưng chưa từng có kẻ nào nhận ra điều này. Trong cả loài người, nếu không nhờ có sự dẫn dắt của Thần Ta, liệu còn ai có thể tồn tại trên thế giới này trong thời đại ngày nay? Trước đây, Ta từng nói “Ta sáng tạo ra loài người, lại dẫn dắt cả loài người, chỉ huy cả loài người”, lẽ nào điều này không đúng sự thật sao? Lẽ nào trải nghiệm của các ngươi về mặt này còn chưa đủ? Chỉ ba chữ “Kẻ phục vụ” thôi cũng đủ để các ngươi dùng nỗ lực cả đời để thuật lại. Nếu không có trải nghiệm thực sự, con người sẽ vĩnh viễn không thể nhận ra Ta, vĩnh viễn không thể biết đến Ta qua lời nói của Ta. Vậy mà hôm nay, Ta đích thân đến với các ngươi, chẳng phải là càng có lợi cho nhận thức của các ngươi về Ta sao? Lẽ nào việc Ta nhập thể không phải là sự cứu rỗi các ngươi sao? Nếu không phải Ta đích thân đến với nhân gian, thì cả loài người đã sớm chứa đầy những quan niệm, nghĩa là bị Sa-tan chiếm hữu, bởi vì tất những gì các ngươi tin tưởng đều chỉ là những hình ảnh của Sa-tan, và chẳng có chút liên quan nào đến “Chính Đức Chúa Trời”. Lẽ nào đây chẳng phải là sự cứu rỗi của Ta sao?

Chuyển thể từ “Chương 13” của Những lời của Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Trước: 893 Đức Chúa Trời hào phóng ban lẽ thật và sự sống cho nhân loại

Tiếp theo: 895 Ý muốn của Đức Chúa Trời đối với nhân loại sẽ không bao giờ thay đổi

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Chương 3

Ngày nay không còn là Thời đại Ân điển, cũng không còn là thời đại của lòng thương xót, mà là Thời đại Vương quốc mà dân sự của Đức Chúa...

Vương quốc Một Nghìn năm đã đến

Các ngươi đã thấy, Đức Chúa Trời sẽ hoàn thành công tác gì trong nhóm người này chưa? Đức Chúa Trời đã từng phán rằng, dù ở Vương quốc Một...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger