639 Ý nghĩa trọng đại của việc Đức Chúa Trời chọn những người này

1 Là một cá nhân trong dòng chảy này, mỗi người nên biết mục đích của toàn bộ kế hoạch quản lý của Đức Chúa Trời là gì, những việc mà Ngài đã hoàn thành từ lâu, tại sao Ngài chọn nhóm người này, mục đích và ý nghĩa của việc Ngài chọn họ là gì, và Ngài muốn đạt được gì trong nhóm này. Vì Đức Chúa Trời đã có thể dấy lên một nhóm người tầm thường như vậy ở đất nước của con rồng lớn sắc đỏ, và đã tiếp tục làm việc cho đến bây giờ, thử luyện hoàn thiện họ theo đủ mọi cách, phán dạy vô số lời, thực hiện nhiều công việc và gửi rất nhiều đối tượng phục dịch – chỉ mình Đức Chúa Trời hoàn thành công tác vĩ đại như vậy cho thấy công tác của Ngài có ý nghĩa to lớn như thế nào. Hiện tại, các ngươi không có khả năng đánh giá đầy đủ điều này.

2 Do vậy, các ngươi không được xem công tác mà Đức Chúa Trời đã làm trong các ngươi là tầm thường; đấy không phải là chuyện nhỏ đâu. Ngay cả những gì Đức Chúa Trời đã bày tỏ cho các ngươi hôm nay cũng đủ để các ngươi cố gắng tìm hiểu và biết được. Chỉ khi ngươi hiểu thực sự và thấu đáo công việc này, kinh nghiệm của ngươi mới có thể đi sâu hơn và đời sống của ngươi mới phát triển. Ngày nay, mọi người hiểu và làm quá ít; họ không có khả năng hoàn thành những ý định của Đức Chúa Trời. Đây là thiếu sót của con người và việc họ không thực hiện bổn phận của mình và do đó họ không có khả năng đạt được kết quả mong muốn.

Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Tập trung hơn vào hiện thực

Trước: 638 Điều gì sẽ xảy ra nếu ngươi lẩn trốn sự phán xét của Đức Chúa Trời

Tiếp theo: 640 Ngươi đã được hưởng các phước lành lớn lao

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger