891 Đức Chúa Trời quan tâm nhất đến những người Ngài sẽ cứu rỗi

Verse 1

Đức Chúa Trời nóng lòng

hoàn thành kế hoạch của Ngài

trong thời đại này,

và cứu rỗi những người Ngài muốn cứu.

Điều Ngài quan tâm không phải là

những người không đi theo chống đối

và con người vu khống Ngài ra sao.


Chorus

Ngài chỉ quan tâm

liệu những người đi theo Ngài,

những người mà Ngài sẽ cứu rỗi,

đã được Ngài làm trọn vẹn chưa,

và liệu họ đã làm thỏa nguyện Ngài hay chưa.


Verse 2

Với những người khác

ngoài những người đi theo Đức Chúa Trời,

Ngài sẽ thể hiện cơn thịnh nộ của Ngài,

trừng phạt họ, đồng thời

Ngài sẽ bảo vệ những ai đi theo Ngài,

những người sắp được cứu rỗi bởi Ngài.


Chorus

Ngài chỉ quan tâm

liệu những người đi theo Ngài,

những người mà Ngài sẽ cứu rỗi,

đã được Ngài làm trọn vẹn chưa,

và liệu họ đã làm thỏa nguyện Ngài hay chưa.


Verse 3

Tâm tính Đức Chúa Trời

một mặt, là sẽ kiên nhẫn cực độ

với những ai Ngài sẽ làm trọn vẹn,

và Ngài có thể chờ,

chờ đợi họ đến chừng nào có thể.

Mặt khác, trái với tất cả những điều đó,


Bridge

Ngài cực kỳ căm ghét, ghê tởm

tất cả những loại người Sa-tan

không đi theo và chống đối Ngài.


Chorus

Ngài chỉ quan tâm

liệu những người đi theo Ngài,

những người mà Ngài sẽ cứu rỗi,

đã được Ngài làm trọn vẹn chưa,

và liệu họ đã làm thỏa nguyện Ngài hay chưa.


Outro

Dù Ngài không quan tâm

những loại Sa-tan

có thờ phượng Ngài hay không,

Ngài vẫn khinh ghét họ dù kiên nhẫn với họ.

Và khi Ngài quyết định

kết cục của những loại Sa-tan này,

Ngài cũng chờ các bước

trong kế hoạch quản lý của Ngài đến.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời, Công tác của Đức Chúa Trời, tâm tính của Đức Chúa Trời, và chính Đức Chúa Trời I

Trước: 890 Bản chất của Đấng Christ là tình yêu

Tiếp theo: 892 Những người sẽ được Đức Chúa Trời cứu rỗi là quan trọng nhất trong lòng Ngài

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger