131 Đức Chúa Trời mang đến công tác mới trong thời đại mới

Verse 1

Khi Jêsus bắt đầu công tác,

Ngài đã thoát khỏi “xiềng xích”

của Thời đại Luật pháp,

phá vỡ các giá trị và luật lệ.

Và không còn gì đọng lại trong Ngài;

Ngài đã gạt bỏ chúng hoàn toàn,

chẳng yêu cầu loài người tuân theo nữa.

Jêsus đã không nghỉ ngơi trong ngày Sa-bát;

Ngài vẫn ở bên ngoài làm việc.


Pre-chorus

Đây là một cú sốc đối với mọi người,

khi Ngài không còn theo luật pháp nữa,

Ngài ra khỏi giới hạn của ngày Sa-bát,

trong một hình tượng và công việc mới.


Chorus

Khi Đức Chúa Trời bắt đầu

công tác mới của Ngài,

Ngài tỏ lộ chính mình với loài người,

sử dụng hình tượng hoàn toàn mới,

với cách mới hoàn toàn.

Một trong những mục tiêu của Ngài là

loài người có thể trông thấy

những khía cạnh khác

của tâm tính Ngài, và Ngài có gì, là gì.


Verse 2

Hành động của Jêsus thể hiện rằng

Ngài đã mang đến công tác mới,

khởi đầu bằng việc phá vỡ ngày Sa-bát,

vượt ra khỏi vòng luật lệ.

Khi Đức Chúa Trời thực hiện công tác mới,

Ngài đã gạt bỏ quá khứ,

không còn bị chi phối bởi những

quy định cũ của Thời đại Luật pháp.


Bridge

Vì vậy, Ngài vẫn làm việc

như thường vào ngày Sa-bát.

Khi các môn đồ của Ngài đói,

họ có thể hái bông lúa để ăn.

Điều này là bình thường với Ngài.

Ngài có thể bắt đầu công tác mới

và phán những điều mới.

Chẳng hề nhìn lại, Ngài bắt đầu công tác mới.


Chorus

Khi Đức Chúa Trời bắt đầu

công tác mới của Ngài,

Ngài tỏ lộ chính mình với loài người,

sử dụng hình tượng hoàn toàn mới,

với cách mới hoàn toàn.

Một trong những mục tiêu của Ngài là

loài người có thể trông thấy

những khía cạnh khác

của tâm tính Ngài, và Ngài có gì, là gì.


Verse 3

Công tác của Đức Chúa Trời có những nguyên tắc.

Và khi Ngài bắt đầu công việc mới,

đó là một giai đoạn cao hơn

và Ngài mang nhân loại vào đó.

Đức Chúa Trời sẽ chẳng nhớ đến hay tán thành

việc con người bám víu lấy quy định hay lời cũ,

bởi vì Ngài đã mang đến và bước vào

một giai đoạn mới trong công tác của Ngài.


Chorus

Khi Đức Chúa Trời bắt đầu

công tác mới của Ngài,

Ngài tỏ lộ chính mình với loài người,

sử dụng hình tượng hoàn toàn mới,

với cách mới hoàn toàn.

Một trong những mục tiêu của Ngài là

loài người có thể trông thấy

những khía cạnh khác

của tâm tính Ngài, và Ngài có gì, là gì.

whoa, Ngài có gì và là gì, Ngài có gì và là gì.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời, Công tác của Đức Chúa Trời, tâm tính của Đức Chúa Trời, và chính Đức Chúa Trời III

Trước: 130 Thời đại khác nhau, công tác thần tính khác nhau

Tiếp theo: 132 Công tác và lời của Đức Chúa Trời mang lại cho con người tất cả sự sống

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger