131 Đức Chúa Trời mang đến công tác mới trong thời đại mới

Verse 1

Khi Jêsus bắt đầu công tác,

Ngài đã thoát khỏi “xiềng xích” của Thời đại Luật pháp,

phá vỡ các giá trị và luật lệ.

Và không còn gì đọng lại trong Ngài;

Ngài đã gạt bỏ chúng hoàn toàn,

chẳng yêu cầu loài người tuân theo nữa.

Jêsus đã không nghỉ ngơi trong ngày Sa-bát;

Ngài vẫn ở bên ngoài làm việc.

Pre-chorus

Đây là một cú sốc đối với mọi người,

khi Ngài không còn theo luật pháp nữa,

Ngài ra khỏi giới hạn của ngày Sa-bát,

trong một hình tượng và công việc mới.

Chorus

Khi Đức Chúa Trời bắt đầu công tác mới của Ngài,

Ngài tỏ lộ chính mình với loài người,

sử dụng hình tượng hoàn toàn mới, với cách mới hoàn toàn.

Một trong những mục tiêu của Ngài là

loài người có thể trông thấy những khía cạnh khác

của tâm tính Ngài, và Ngài có gì, là gì.

Verse 2

Hành động của Jêsus thể hiện rằng Ngài đã mang đến công tác mới,

khởi đầu bằng việc phá vỡ ngày Sa-bát,

vượt ra khỏi vòng luật lệ.

Khi Đức Chúa Trời thực hiện công tác mới,

Ngài đã gạt bỏ quá khứ,

không còn bị chi phối bởi những quy định cũ của Thời đại Luật pháp.

Bridge

Vì vậy, Ngài vẫn làm việc như thường vào ngày Sa-bát.

Khi các môn đồ của Ngài đói,

họ có thể hái bông lúa để ăn.

Điều này là bình thường với Ngài.

Ngài có thể bắt đầu công tác mới và phán những điều mới.

Chẳng hề nhìn lại, Ngài bắt đầu công tác mới.

Chorus

Khi Đức Chúa Trời bắt đầu công tác mới của Ngài,

Ngài tỏ lộ chính mình với loài người,

sử dụng hình tượng hoàn toàn mới, với cách mới hoàn toàn.

Một trong những mục tiêu của Ngài là

loài người có thể trông thấy những khía cạnh khác

của tâm tính Ngài, và Ngài có gì, là gì.

Verse 3

Công tác của Đức Chúa Trời có những nguyên tắc.

Và khi Ngài bắt đầu công việc mới,

đó là một giai đoạn cao hơn và Ngài mang nhân loại vào đó.

Đức Chúa Trời sẽ chẳng nhớ đến hay tán thành

việc con người bám víu lấy quy định hay lời cũ,

bởi vì Ngài đã mang đến và bước vào một giai đoạn mới trong công tác của Ngài.

Chorus

Khi Đức Chúa Trời bắt đầu công tác mới của Ngài,

Ngài tỏ lộ chính mình với loài người,

sử dụng hình tượng hoàn toàn mới, với cách mới hoàn toàn.

Một trong những mục tiêu của Ngài là

loài người có thể trông thấy những khía cạnh khác

của tâm tính Ngài, và Ngài có gì, là gì.

whoa, Ngài có gì và là gì, Ngài có gì và là gì.

Chuyển thể từ “Lời xuất hiện trong xác thịt”

Trước: 130 Thời đại khác nhau, công tác thần tính khác nhau

Tiếp theo: 132 Công tác và lời của Đức Chúa Trời mang lại cho con người tất cả sự sống

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Chương 11

Mỗi người trong nhân loại nên chấp nhận bị Thần của Ta dò xét, nên xem xét kỹ từng lời nói và hành động của họ, và hơn nữa, nên nhìn vào...

Thấy được sự xuất hiện của Đức Chúa Trời trong sự phán xét và hành phạt của Ngài

Like the hundreds of millions of others who follow the Lord Jesus Christ, we abide by the laws and commandments of the Bible, enjoy the abundant grace of the Lord Jesus Christ, and gather together, pray, praise, and serve in the name of the Lord Jesus Christ—and all this we do under the care and protection of the Lord. We are often weak, and we are also often strong. We believe that all of our actions are in accordance with the teachings of the Lord. It goes without saying, then, that we also believe ourselves to be on the path of obedience to the will of the Father in heaven.

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger