132 Công tác và lời của Đức Chúa Trời mang lại cho con người tất cả sự sống

Verse 1

Đức Chúa Trời không bám lấy cái cũ, cũng không đi theo đường mòn;

không có sự cấm đoán trong công tác và lời của Ngài.

Nơi Ngài, tất cả đều tự do, được giải phóng và không có ràng buộc.

Ngài mang đến cho nhân loại sự tự do và giải phóng.

Ngài là Đức Chúa Trời hằng sống, Đấng thực sự tồn tại.

Ngài không phải là con rối hay thần tượng mà người ta tôn sùng.

Ngài hằng sống và tràn đầy sinh lực, công tác và lời của Ngài

mang lại cho nhân loại sự sống, sự sáng, cùng tất cả tự do.

Chorus 1

Bởi Ngài nắm giữ lẽ thật, sự sống và đường đi,

Ngài không bị ràng buộc bởi điều gì trong công tác của Ngài.

Bởi Ngài nắm giữ lẽ thật, sự sống và đường đi,

Ngài không bị ràng buộc bởi điều gì trong công tác của Ngài.

Verse 2

Dù người ta nói gì hay nhìn nhận công tác mới của Ngài thế nào,

Ngài vẫn sẽ thực hiện công tác của mình, không chút e ngại.

Ngài không lo lắng về bất kỳ quan niệm hay sự chỉ trỏ nào của con người.

Sự chống đối gay gắt của họ cũng không cản trở Ngài.

Không trí tưởng tượng, kiến ​​thức, lý trí hay đạo đức nào của con người

có thể được dùng để đo lường hoặc định nghĩa những gì Ngài làm.

Không tạo vật nào có thể làm mất uy tín, phá vỡ

hay phá hoại công tác của Đức Chúa Trời.

Bridge

Không có sự cấm đoán trong công tác của Ngài, và công tác này không bị ràng buộc bởi bất kỳ con người hay sự vật nào,

cũng không bị phá vỡ bởi bất kỳ thế lực thù địch nào.

Trong công tác mới của Ngài, Ngài là vị Vua luôn chiến thắng.

Bất kỳ thế lực thù địch hay dị giáo nào của loài người

đều sẽ bị giẫm nát dưới bệ chân Ngài.

Bất kể Ngài đang thực hiện giai đoạn mới nào trong công tác,

công tác ấy phải được mở rộng và phát triển giữa loài người,

phải được thực hiện thông suốt trong toàn bộ vũ trụ

cho đến khi Ngài hoàn thành công tác vĩ đại của mình.

Chorus 2

Đây chính là sự toàn năng, sự khôn ngoan và quyền năng của Ngài.

Trước Đức Chúa Trời Toàn Năng, không có sự cấm đoán. Trong công tác, Ngài có những nguyên tắc riêng nhưng không có sự cấm đoán,

bởi chính Ngài là lẽ thật, đường đi và sự sống.

Chuyển thể từ “Lời xuất hiện trong xác thịt”

Trước: 131 Đức Chúa Trời mang đến công tác mới trong thời đại mới

Tiếp theo: 133 Đức Chúa Trời làm công tác mới trong mỗi thời đại

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Chương 26

Trong tất cả những lời nói của Đức Chúa Trời, có thể thấy rằng, ngày của Đức Chúa Trời đang ngày một đến gần, như thể ngay ở trước...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger