566 Đức Chúa Trời ban phúc lành cho những ai trung thực

Verse 1

Khi trao lòng mình cho riêng Đức Chúa Trời,

và ngươi không cố lừa dối Ngài,

khi ngươi không bao giờ làm điều gian dối

với người trên hay kẻ dưới,

khi ngươi cởi mở với Ngài trong mọi việc,

khi ngươi không làm việc chỉ vì

cầu cạnh ân huệ từ Đức Chúa Trời,

đây chính là sự trung thực.

Chorus

Sự trung thực là khi ngươi tránh khỏi điều không thanh sạch

trong từng lời nói và hành động,

khi ngươi không lừa dối Ngài lẫn con người.

Sự trung thực là khi ngươi tránh khỏi điều không thanh sạch

trong từng lời nói và hành động,

khi ngươi không lừa dối Ngài lẫn con người.

Đây là sự trung thực, oh, đây là sự trung thực.

Verse 2

Nếu những lời của ngươi đầy những lý do,

đầy lời biện minh vô giá trị,

vậy là ngươi đang không thực hành lẽ thật,

và ngươi không sẵn lòng làm vậy.

Làm thế nào ngươi sẽ tìm thấy sự sáng và sự cứu rỗi,

nếu không tiết lộ bí mật của ngươi?

Nhưng nếu ngươi muốn tìm kiếm con đường lẽ thật,

ngươi sẽ luôn ở trong sự sáng.

Chorus

Sự trung thực là khi ngươi tránh khỏi điều không thanh sạch

trong từng lời nói và hành động,

khi ngươi không lừa dối Ngài lẫn con người.

Sự trung thực là khi ngươi tránh khỏi điều không thanh sạch

trong từng lời nói và hành động,

khi ngươi không lừa dối Ngài lẫn con người.

Đây là sự trung thực, oh, đây là sự trung thực.

Verse 3

Nếu ngươi sẵn lòng phục vụ trong nhà của Ngài,

chăm chỉ, không tìm kiếm lợi ích,

thì ngươi là thánh đồ trung thành của Ngài

chỉ mong trở thành người trung thực.

Nếu ngươi ngay thẳng, có thể hy sinh sự sống cho Ngài,

nếu ngươi chỉ biết làm thỏa lòng Ngài

và không bao giờ nghĩ cho chính mình,

ngươi sẽ được nuôi dưỡng trong sự sáng

và sẽ được sống đời đời trong vương quốc.

Chorus

Sự trung thực là khi ngươi tránh khỏi điều không thanh sạch

trong từng lời nói và hành động,

khi ngươi không lừa dối Ngài lẫn con người.

Sự trung thực là khi ngươi tránh khỏi điều không thanh sạch

trong từng lời nói và hành động,

khi ngươi không lừa dối Ngài lẫn con người.

Đây là sự trung thực, oh, đây là sự trung thực.

Chuyển thể từ “Lời xuất hiện trong xác thịt”

Trước: 565 Người ta chỉ có thể ghét chính mình khi thật sự biết mình

Tiếp theo: 567 Vinh quang của Đức Chúa Trời có tầm quan trọng bậc nhất giữa con người

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Nguồn gốc và sự phát triển của Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng

Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng hình thành nhờ sự xuất hiện và công việc của Đức Chúa Trời Toàn Năng—Đức Chúa Jêsus đã trở lại—Đấng Christ của những ngày sau rốt, và cũng chịu sự phán xét và sửa trị công chính của Ngài. Hội thánh bao gồm tất cả những người thực sự chấp thuận công việc của Đức Chúa Trời Toàn Năng của những ngày sau rốt và được chinh phục và được cứu rỗi bởi lời của Đức Chúa Trời.

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger