893 Đức Chúa Trời hào phóng ban lẽ thật và sự sống cho nhân loại

Verse 1

Khi Đức Chúa Trời ban cho con người

sự sống của Ngài,

Ngài muốn con người biến nó thành của họ.

Khi thấy con người sống trọn sự sống này,

Ngài thấy mãn nguyện và thỏa lòng.

Khi chấp nhận lời của Ngài làm sự sống

con người bắt đầu hiểu được lẽ thật,

có các nguyên tắc sống và phương hướng,

phát triển nền tảng cần thiết để làm người.


Chorus

Đức Chúa Trời đã, đã ban cho

con người những điều quý giá nhất,

sự sống của Ngài,

tất cả những gì Ngài có và là,

để họ có thể sống bày tỏ chúng ra,

để họ có thể chuyển hóa điều Ngài có và là,

chuyển hóa lẽ thật mà Ngài ban cho họ

thành phương hướng cũng như

con đường họ nên đi,

biến lời Ngài thành sự sống và sống theo nó.


Verse 2

Chỉ cần sống trọn lời Đức Chúa Trời,

con người sẽ sống tự do giữa đất trời.

Họ có thể sống thực sự dưới quyền tối cao,

dưới quyền tối cao của Ngài.

Họ không còn bị hại bởi những thế lực xấu xa.

Do đó, nhờ trải nghiệm công tác của Ngài,

con người gặt hái được nhiều lợi nhất,

và cũng được hưởng lợi nhiều nhất.


Chorus

Đức Chúa Trời đã, đã ban cho

con người những điều quý giá nhất,

sự sống của Ngài,

tất cả những gì Ngài có và là,

để họ có thể sống bày tỏ chúng ra,

để họ có thể chuyển hóa điều Ngài có và là,

chuyển hóa lẽ thật mà Ngài ban cho họ

thành phương hướng cũng như

con đường họ nên đi,

biến lời Ngài thành sự sống và sống theo nó.


Verse 3

Trong khi đang sống trọn sự sống này,

họ sống hạnh phúc, không gặp khó khăn gì.

Họ không còn phải trải qua nỗi đau,

và có mối quan hệ bình thường với Ngài.

Họ không còn chống đối và phản nghịch Ngài,

và thực sự sống dưới quyền thống trị của Ngài,

sống cuộc sống đích thực,

đúng đắn từ trong ra ngoài,

và trở thành những con người chân chính.


Bridge

Họ không còn bị Sa-tan lừa gạt, trói buộc,

không còn bị kẻ ác lợi dụng và lừa gạt,

không còn bị làm ô uế, hư hỏng, dụ dỗ,

và không còn bị trói buộc bởi những trào lưu xấu.


Chorus

Đức Chúa Trời đã, đã ban cho

con người những điều quý giá nhất,

sự sống của Ngài,

tất cả những gì Ngài có và là,

để họ có thể sống bày tỏ chúng ra,

để họ có thể chuyển hóa điều Ngài có và là,

chuyển hóa lẽ thật mà Ngài ban cho họ

thành phương hướng cũng như

con đường họ nên đi,

biến lời Ngài thành sự sống và sống theo nó.


Outro

Chỉ khi chấp nhận sự sống

đến từ Đức Chúa Trời,

sự sống của ngươi mới được cứu rỗi.

Sự sống của ngươi sẽ đời đời và sẽ bất tử

nếu ngươi có sự sống này.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt, Con người được hưởng lợi nhiều nhất từ kế hoạch quản lý của Đức Chúa Trời

Trước: 892 Những người sẽ được Đức Chúa Trời cứu rỗi là quan trọng nhất trong lòng Ngài

Tiếp theo: 894 Đức Chúa Trời đến giữa con người để cứu rỗi họ

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Phi-e-rơ biết Jêsus bằng cách nào

Trong thời gian Phi-e-rơ ở cùng với Jêsus, ông đã thấy nhiều tính cách đáng mến của Jêsus, nhiều khía cạnh đáng để noi theo và nhiều khía...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger