184 Đức Chúa Trời đã trở nên xác thịt để đánh bại Sa-tan và cứu rỗi nhân loại

Verse 1

Trong lần nhập thể này của Đức Chúa Trời trên đất,

Ngài làm công tác giữa con người.

Toàn bộ công tác có mục đích là:

để đánh bại tên ác quỷ Sa-tan.

Ngài sẽ đánh bại nó qua việc chinh phục con người,

cả qua việc làm các ngươi hoàn thiện.

Khi các ngươi mang lời chứng vang dội cho Ngài,

đây cũng sẽ là dấu hiệu thất bại của Sa-tan.

Refrain

Đức Chúa Trời nhập thể chỉ là để đánh bại Sa-tan

và cứu rỗi nhân loại.

Verse 2

Để đánh bại Sa-tan, thì trước tiên con người

phải được chinh phục, sau đó được hoàn thiện.

Nhưng về bản chất, trong khi đánh bại Sa-tan,

Đức Chúa Trời cũng cứu nhân loại khỏi bể khổ.

Cho dù công tác này có được thực hiện ở

Trung Quốc hay trong khắp cõi vũ trụ, thì cũng

là để đánh bại Sa-tan và cứu rỗi nhân loại,

để con người có thể bước vào nơi nghỉ ngơi.

Refrain

Đức Chúa Trời nhập thể chỉ là để đánh bại Sa-tan

và cứu rỗi nhân loại.

Bridge

Sự nhập thể của Đức Chúa Trời trong xác thịt con người bình thường,

chính là để đánh bại Sa-tan, để đánh bại Sa-tan.

Công tác của Đức Chúa Trời nhập thể

là để cứu rỗi những ai dưới trần yêu kính Đức Chúa Trời.

Verse 3

Đó là vì mục đích chinh phục toàn nhân loại,

và hơn nữa, cũng vì mục đích đánh bại được Sa-tan.

Điểm chính yếu trong công tác của Đức Chúa Trời chính là

đánh bại được Sa-tan để cứu rỗi toàn thể nhân loại.

Refrain

Đức Chúa Trời nhập thể chỉ là để đánh bại Sa-tan

và cứu rỗi nhân loại.

Đức Chúa Trời nhập thể chỉ là để đánh bại Sa-tan

và cứu rỗi nhân loại, cứu rỗi nhân loại.

Ngài đang cứu rỗi toàn thể nhân loại.

Chuyển thể từ “Lời xuất hiện trong xác thịt”

Trước: 183 Thẩm quyền và quyền năng của Đức Chúa Trời được tỏ lộ trong xác thịt

Tiếp theo: 185 Đức Chúa Trời nhìn nhận nhân loại như thế nào

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Phụ lục: Chương 2

Khi con người nhìn thấy Đức Chúa Trời thực tế, khi con người đều đích thân cùng sinh hoạt, cùng hành động, cùng chung sống với Đức Chúa...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger