92 Trong thời kỳ sau rốt, Đức Chúa Trời đạt được tất cả thông qua lời Ngài

Verse 1

Giai đoạn cuối sẽ giúp ngươi tỏ tường

luật pháp của Giê-hô-va

và sự cứu chuộc của Jêsus,

chủ yếu là để ngươi hiểu thấu

kế hoạch sáu nghìn năm của Đức Chúa Trời,

mục đích của toàn bộ công tác

và lời phán của Jêsus,

thậm chí cả đức tin mù quáng

và sự tôn thờ Kinh thánh của ngươi.


Pre-chorus 1

Ngươi sẽ thấu hiểu hết tất cả

công tác Jêsus từng làm và

công tác Đức Chúa Trời làm hôm nay.

Ngươi sẽ thấy mọi lẽ thật,

thấy đường đi và sự sống.


Chorus

Giai đoạn công tác này đang diễn ra

là để hoàn thành và dọn dẹp sạch,

mang đến hồi kết cho toàn bộ công tác.

Nếu có lời nào chưa được phán ra,

công tác này không thể kết thúc,

vì giai đoạn này toàn bộ công tác

được kết thúc bằng lời phán của Ngài.


Bridge

Jêsus đi mà không thực hiện công tác kết thúc,

vì đó không phải giai đoạn công tác của Ngài.

Công tác của Ngài đã kết thúc khi bị đóng đinh.

Nhiều lời chưa được phán

trong giai đoạn của Ngài

hay nhiều lời chưa được phán trọn vẹn,

nhưng Ngài không quan tâm

đến những lời chưa phán,

vì chức vụ của Ngài không phải là của lời.

Vậy nên Ngài đã rời đi sau khi

đã bị đóng đinh lên thập tự giá.


Verse 2

Giai đoạn cuối cùng sẽ kết thúc hoàn toàn

công tác của Đức Chúa Trời.

Tất cả đều sẽ hiểu công tác quản lý của Ngài.

Những quan niệm, ý định của con người,

những quan điểm của họ về dân ngoại,

sự hiểu lầm của họ

về công tác của Giê-hô-va và Jêsus,

và tất cả những sự sai lạc khác

đều sẽ được chỉnh đốn.


Pre-chorus 2

Con người sẽ hiểu được

mọi con đường sống đúng đắn,

toàn bộ công tác Ngài làm, và tất cả lẽ thật.


Rồi giai đoạn này sẽ kết thúc.


Chorus

Giai đoạn công tác này đang diễn ra

là để hoàn thành và dọn dẹp sạch,

mang đến hồi kết cho toàn bộ công tác.

Nếu có lời nào chưa được phán ra,

công tác này không thể kết thúc,

vì giai đoạn này toàn bộ công tác

được kết thúc bằng lời phán của Ngài.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Khải tượng về công tác của Đức Chúa Trời (2)

Trước: 91 Công tác trong thời kỳ sau rốt chủ yếu để ban cho con người sự sống

Tiếp theo: 93 Trong thời đại Vương quốc, lời hoàn thành mọi sự

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger