152 Thực chất của Đấng Christ là vâng phục ý muốn của Cha trên trời

Intro

Thực chất của Đấng Christ là Thần,

nghĩa là thực chất của Ngài là thần tính.


Verse 1

Thực chất của Ngài là của chính Đức Chúa Trời,

nó sẽ không làm gián đoạn công tác của Ngài.

Ngài không thể làm bất cứ điều gì có thể,

có thể hủy hoại công tác của chính mình.


Pre-chorus 1

Ngài sẽ không bao giờ thốt ra lời nào

trái với ý muốn của Ngài.

Nên Đức Chúa Trời nhập thể sẽ không làm gì

gián đoạn sự quản lý của Ngài.


Chorus 1

Không có sự bất tuân nơi Đức Chúa Trời;

thực chất của Đức Chúa Trời chỉ có tốt đẹp.

Ngài thể hiện mọi vẻ đẹp,

điều thiện, tình yêu thương.

Ngay cả trong xác thịt,

Ngài cũng vâng phục Cha.

Thậm chí cái giá phải trả

bằng chính mạng sống,

Ngài vẫn sẽ luôn, sẽ luôn sẵn sàng hết lòng.


Verse 2

Đức Chúa Trời không tự nên công chính;

Ngài không dối gạt hay tự cao tự đại.

Dù công tác khó khăn,

xác thịt yếu đuối thế nào,

Ngài sẽ không làm gián đoạn

công tác của Đức Chúa Trời.


Pre-chorus 2

Ngài sẽ không bao giờ bất tuân

và từ bỏ ý muốn của Đức Chúa Cha.

Ngài thà chịu đau đớn xác thịt, còn hơn

là bất tuân ý muốn của Đức Chúa Cha.


Chorus 2

Con người đưa ra sự lựa chọn,

nhưng Đấng Christ sẽ không làm như vậy.

Dù Ngài có thân phận của chính Đức Chúa Trời,

nhưng vẫn tìm kiếm ý muốn Đức Chúa Cha,

làm điều Cha giao phó cho Ngài trong xác thịt.

Đây là điều con người không bao giờ đạt được.


Bridge

Trừ Đấng Christ, mọi người đều

có thể chống đối Đức Chúa Trời.

Không ai có thể trực tiếp đảm nhận

công tác Đức Chúa Trời giao phó;

không ai có thể xem

sự quản lý của Đức Chúa Trời

là bổn phận chính mình phải thực hiện.


Chorus 3

Thực chất của Đấng Christ là quy phục,

quy phục ý muốn của Đức Chúa Cha.

Tuy nhiên, việc không vâng lời

Đức Chúa Trời lại chính là,

lại chính là một đặc điểm của Sa-tan.

Nên hai điểm này không thể tương hợp.

Ai có đặc điểm của Sa-tan

không thể được gọi là Đấng Christ.


Outro

Con người không thể

làm công tác của Đức Chúa Trời,

bởi vì con người không có thực chất của Ngài.

Con người làm việc vì tư lợi, tương lai,

còn Đấng Christ làm vì ý muốn của Cha Ngài.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Thực chất của Đấng Christ là vâng phục ý muốn của Cha trên trời

Trước: 151 Công tác trong xác thịt và trong Thần có cùng thực chất

Tiếp theo: 153 Thân phận của Đấng Christ là chính Đức Chúa Trời

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger