168 Đấng Christ trong thời kỳ sau rốt là cánh cổng dẫn đến vương quốc của Đức Chúa Trời


Verse 1

Giờ đây Đức Chúa Trời chẳng làm việc

trong một thân thể thuộc linh,

mà là ở trong thân thể nhập thể

lần thứ hai của Ngài.

Đó chỉ là một xác thịt bình thường,

chẳng làm Ngài nổi bật hơn những người khác,

nhưng ngươi có thể nhận từ Ngài những lẽ thật

chưa từng được nghe thấy trước đây.


Verse 2

Xác thịt tầm thường này

là hiện thân của tất cả lẽ thật từ Ngài,

đảm đương công tác của Đức Chúa Trời

trong thời kỳ sau rốt,

và qua đó, tâm tính của Đức Chúa Trời

cũng được bày tỏ

cho con người hiểu thấu

toàn bộ tâm tính của Ngài.


Chorus

Chẳng phải ngươi khát khao

nhìn thấy Đức Chúa Trời trên trời sao?

Chẳng phải ngươi khát khao

nhìn thấy đích đến của nhân loại sao?

Ngài sẽ nói ngươi biết

những điều huyền bí chẳng ai có thể nói,

Ngài sẽ giải thích cho ngươi

về mọi lẽ thật mà ngươi không hiểu biết.

Ngài là cánh cổng mở cho ngươi

vào vương quốc Đức Chúa Trời,

Ngài là Đấng chỉ dẫn ngươi

để ngươi bước vào thời đại mới,

một thời đại mới.


Verse 3

Vô số lẽ nhiệm mầu

tiềm tàng ở trong xác thịt bình thường này.

Những việc làm của Ngài

có thể khó hiểu với ngươi,

nhưng mục tiêu công tác của Ngài thì đủ

để ngươi thấy rõ

Ngài chẳng phải là một xác thịt

đơn giản như người ta vẫn nghĩ.

Bởi Ngài đại diện cho

ý muốn của Đức Chúa Trời,

sự quan tâm của Đức Chúa Trời

đối với nhân loại trong thời kỳ sau rốt.

Bởi Ngài đại diện cho

ý muốn của Đức Chúa Trời,

sự quan tâm của Đức Chúa Trời

đối với nhân loại trong thời kỳ sau rốt.


Chorus

Chẳng phải ngươi khát khao

nhìn thấy Đức Chúa Trời trên trời sao?

Chẳng phải ngươi khát khao

nhìn thấy đích đến của nhân loại sao?

Ngài sẽ nói ngươi biết

những điều huyền bí chẳng ai có thể nói,

Ngài sẽ giải thích cho ngươi

về mọi lẽ thật mà ngươi không hiểu biết.

Ngài là cánh cổng mở cho ngươi

vào vương quốc Đức Chúa Trời,

Ngài là Đấng chỉ dẫn ngươi

để ngươi bước vào thời đại mới,

một thời đại mới.


Bridge

Ngươi không thể nghe những lời Ngài

làm rung chuyển trời đất

hay thấy đôi mắt Ngài

như nhũng ngọn lửa hừng,

cảm nhận sự sửa dạy từ cây gậy sắt của Ngài,

nhưng trong lời Đức Chúa Trời

ngươi có thể nghe thấy Ngài

phẫn nộ, xót thương,

Ngươi sẽ nhìn thấy tâm tính công chính

và sự khôn ngoan của Ngài,

và ngươi sẽ nhận ra sự quan tâm lo lắng

mà Đức Chúa Trời dành cho nhân loại.


Chorus

Chẳng phải ngươi khát khao

nhìn thấy Đức Chúa Trời trên trời sao?

Chẳng phải ngươi khát khao

nhìn thấy đích đến của nhân loại sao?

Ngài sẽ nói ngươi biết

những điều huyền bí chẳng ai có thể nói,

Ngài sẽ giải thích cho ngươi

về mọi lẽ thật mà ngươi không hiểu biết.

Ngài là cánh cổng mở cho ngươi

vào vương quốc Đức Chúa Trời,

Ngài là Đấng chỉ dẫn ngươi

để ngươi bước vào thời đại mới,

một thời đại mới.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Ngươi đã biết chưa? Đức Chúa Trời đã làm một việc vĩ đại giữa con người

Trước: 167 Đấng Christ là Đức Chúa Trời của chúng ta

Tiếp theo: 169 Nhân loại bại hoại cần sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời nhập thể

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger