156 Đấng Christ thể hiện Thần là gì

Verse 1

Đức Chúa Trời nhập thể biết thực chất con người,

tiết lộ mọi thứ mà con người làm,

hơn hết là tâm tính bại hoại của con người

và hành vi dấy loạn của họ.

Ngài không sống giữa con người trần tục,

nhưng biết sự bại hoại, bản tính của họ.


Chorus 1

Đây là hữu thể của Ngài.

Mặc dù Ngài không đối nhân xử thế,

nhưng Ngài vẫn biết mọi quy tắc đối nhân xử thế.

Bởi vì Đức Chúa Trời nhập thể

hiểu rõ nhân loại và bản tính của họ.


Verse 2

Đức Chúa Trời nhập thể biết công tác của Thần

ngày hôm nay cũng như trong quá khứ,

mà mắt con người không thể thấy được,

và tai con người không thể nghe được.

Đây là những điều kỳ diệu họ không hiểu được,

sự khôn ngoan mà không phải triết lý sống.


Chorus 2

Đây là hữu thể của Ngài,

vừa ẩn giấu vừa tiết lộ với con người.

Sự thể hiện của Ngài không phải là

của một con người phi thường,

mà là những thuộc tính và hữu thể,

thuộc tính và hữu thể vốn có của Thần.


Verse 3

Ngài chưa từng đi vòng quanh thế giới,

nhưng lại biết mọi thứ về nó.

Ngài gặp những người

thiếu kiến thức và sự thông sáng,

nhưng lời Ngài còn trên tầm vĩ nhân.

Ngài sống giữa những kẻ tê liệt và trì độn

chẳng hiểu quy tắc, đời sống của con người.


Bridge

Nhưng Ngài có thể yêu cầu họ

sống trọn nhân tính bình thường,

đồng thời vạch trần nhân tính thấp hèn của họ!


Chorus 3

Đây là hữu thể của Ngài,

cao cả hơn bất cứ con người nào.

Vạch trần, phán xét con người

không phải là từ trải nghiệm của Ngài.

Ngài vạch trần sự bất chính của con người

khi biết và ghét sự bất tuân của họ.


Outro

Công tác Ngài thực hiện đều nhằm tỏ lộ

tâm tính và hữu thể của Ngài cho con người.

Không ai có thể làm được điều này

ngoài Đấng Christ, oh.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Công tác của Đức Chúa Trời và công việc của con người

Trước: 155 Thần và xác thịt của Đức Chúa Trời giống nhau về thực chất

Tiếp theo: 157 Con người nhập thể là chính Đức Chúa Trời

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger