2. Đức Chúa Trời Toàn Năng là Đức Chúa Jêsus tái lâm

2. Đức Chúa Trời Toàn Năng là Đức Chúa Jêsus tái lâm

Lời Chúa có liên quan:

Sau công việc của Đức Giê-Hô-Va, Đức Chúa Jêsus đãtrở nênxác thịt để làm công việc của mình giữa vòng con người. Công việc của Ngài không được thực hiện một cách riêng biệt mà được xây dựng dựa trên công việc của Đức Giê-Hô-Va. Đó là công việc dành cho thời đại mới sau khi Đức Chúa Trời đã hoàn thành xong Thời đại Luật pháp. Giống như thế, sau khi công việc của Đức Chúa Jêsus kết thúc, Đức Chúa Trời vẫn tiếp tục công việc của mình cho thời đại tiếp theo, bởi vì sự quản lý của Đức Chúa Trời luôn tiến triển liên tục. Khi thời đại cũ trôi qua, nó sẽ bị thay thế bởi thời đại mới, và một khi công việc cũ đã hoàn thành, công việc mới sẽ tiếp nối sự quản lý của Đức Chúa Trời. Đây là sự nhập thể lần thứ 2 của Đức Chúa Trời sau khi Đức Chúa Jêsus đã hoàn thành công việc của mình. Tất nhiên, sự nhập thể này khôngxảy ra cách độc lập, mà đây chính là giai đoạn thứ ba của công việc sau Thời đại Luật pháp và Thời đại Ân điển. Mỗi giai đoạn mới trong công việc của Đức Chúa Trời luôn mang đến một khởi đầu mới và một thời đại mới. Vì vậy cũng có một sự thay đổi tương ứng trong tâmtính của Đức Chúa Trời, cách mà Ngài làm việc, nơi làm việc của Ngài, và danh xưng của Ngài. Chẳng lạ gì khi con người thấy khó chấp nhận công việc của Đức Chúa Trời trong thời đại mới này. Nhưng dù cho con người có chống đối Ngài bao nhiêu, Đức Chúa Trời luôn tiến hành công việc của mình, và luôn dẫn dắt toàn nhân loại tiến về phía trước. Khi Đức Chúa Jêsus đến với thế giới của con người, Ngài khởi đầu Thời đại Ân điển và kết thúc Thời đại Luật pháp. Trong những ngày sau rốt, Đức Chúa Trời đã trở nên xác thịt một lần nữa, và khi Ngài trở nên xác thịt lần này, Ngài đã kết thúc Thời đại Ân điển và mang đến Thời đại Vương Quốc. Tất cả những ai chấp nhận sự nhập thể lần nhập thể lần thứ hai của Đức Chúa Trời sẽ được dẫn vào Thời đại Vương Quốc, và sẽ có thể được trực tiếp nhận lãnh sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời. Mặc dù Đức Chúa Jêsus đã làm nhiều công việc giữa vòng con người, Ngài chỉ hoàn thành sự cứu chuộc của toàn thể nhân loại và trở thành lễ vật chuộc tội cho con người và vẫn chưa loại bỏ khỏi con người tất cả những tâm tính hư nát của họ. Để hoàn toàn cứu con người khỏi sự ảnh hưởng của Sa-tan, không chỉ cần Đức Chúa Jêsus gánh tội lỗi của con người như là lễ vật chuộc tội thôi, mà Đức Chúa Trời cần phải làm những công việc lớn hơn nữa để hoàn toàn giúp con người loại bỏ bản tính của mình, vốn đã bị Sa-tan làm cho hư hoại. Và vì thế, sau khi con người đã được tha tội, Đức Chúa Trời đã trở lại trong xác thịt để hướng dẫn con người vào thời đại mới, và bắt đầu công việc sửa phạt và phán xét, và công việc này đã đưa con người đến một cõi cao hơn. Tất cả những ai vâng phục sự thống trị của Ngài sẽ thụ hưởng được lẽ thật cao hơn và sẽ nhận lãnh ân ơn phước lớn hơn. Họ sẽ thật sự được sống trong sự sáng và sẽ có được lẽ thật, con đường, và sự sống.

Trích từ Lời tựa của Lời xuất hiện trong xác thịt

Vào thời điểm Jêsus đang thực hiện công tác của Ngài, kiến thức của con người về Ngài vẫn còn mơ hồ và không rõ ràng. Con người đã luôn tin Ngài là con trai của Đa-vít, và tuyên bố Ngài là một tiên tri vĩ đại, Chúa nhân từ, Đấng đã cứu chuộc tội lỗi của con người. Một số người, dựa vào sức mạnh đức tin của mình, đã được chữa lành chỉ bằng cách chạm vào trôn áo của Ngài; người mù đã có thể nhìn thấy và thậm chí người chết đã có thể được sống lại. Tuy nhiên, con người đã không thể phát hiện ra tâm tính bại hoại theo Sa-tan ăn sâu vào bản thân mình, họ cũng không biết làm sao để loại bỏ nó. Con người đã nhận được nhiều ân điển, chẳng hạn như sự bình an và hạnh phúc của xác thịt, đức tin của một thành viên mang lại phước lành cho toàn thể gia đình, sự chữa bệnh, v.v. Phần còn lại là những việc lành của con người và vẻ ngoài tin kính của họ; nếu con người có thể sống dựa trên cơ sở của những điều này, họ được xem là một tín hữu được chấp nhận. Chỉ những tín hữu thuộc loại này mới có thể bước vào thiên đàng sau khi qua đời, điều đó có nghĩa là họ đã được cứu. Nhưng, trong cuộc đời của mình, những người này đã không hiểu gì về con đường sự sống. Tất cả những gì họ đã làm là phạm tội và sau đó xưng tội mình trong một chu kỳ liên tục mà không chọn lấy bất kỳ con đường nào để thay đổi tâm tính của họ: Đó là tình trạng của con người trong Thời đại Ân điển. Con người đã nhận được sự cứu rỗi hoàn toàn chưa? Chưa! Do đó, sau khi giai đoạn công tác đó đã kết thúc, vẫn còn lại công tác phán xét và trừng phạt. Giai đoạn này là để làm cho con người trở nên thanh sạch bởi lời và từ đó cho họ một con đường để đi theo. Giai đoạn này sẽ không có kết quả hoặc có ý nghĩa nếu nó tiếp tục với việc đuổi quỷ, vì nó sẽ không tuyệt diệt được bản chất tội lỗi của con người, và con người sẽ bế tắc trước sự tha tội. Nhờ của lễ chuộc tội, con người đã được tha tội của mình, vì công tác chịu đóng đinh đã chấm dứt và Đức Chúa Trời đã đánh bại Sa-tan. Nhưng tâm tính bại hoại của con người vẫn còn trong họ, con người vẫn có thể phạm tội và chống lại Đức Chúa Trời, và Chúa đã không thu phục được loài người. Đó là lý do tại sao trong giai đoạn công tác này, Đức Chúa Trời dùng lời để vạch trần tâm tính bại hoại của con người, khiến họ phải thực hành theo con đường đúng đắn. Giai đoạn này có ý nghĩa hơn giai đoạn trước, cũng như hiệu quả hơn, vì giờ đây đó là lời trực tiếp cung cấp cho cuộc sống của con người và cho phép tâm tính của con người được đổi mới hoàn toàn; đó là một giai đoạn công tác triệt để hơn nhiều. Do đó, sự nhập thể trong những ngày sau rốt đã hoàn tất ý nghĩa sự nhập thể của Đức Chúa Trời và hoàn thành trọn vẹn kế hoạch quản lý của Chúa cho sự cứu rỗi của con người.

Trích từ “Lẽ mầu nhiệm của sự nhập thể (4)” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Ta đã từng được biết đến là Đức Giê-hô-va. Ta cũng đã được gọi là Đấng Mê-si, và mọi người đã từng gọi Ta là Jêsus Đấng Cứu thế với tình yêu thương và sự quý trọng. Tuy nhiên, ngày nay Ta không còn là Đức Giê-hô-va hay Jêsus mà mọi người đã biết trong quá khứ nữa; Ta là Đức Chúa Trời, Đấng đã trở lại trong những ngày sau rốt, Đức Chúa Trời sẽ chấm dứt thời đại. Ta chính là Đức Chúa Trời trỗi dậy từ địa cực, đầy đủ toàn bộ tâm tính của Ta, và đầy thẩm quyền, danh dự và vinh quang. Mọi người chư từng tiếp xúc với Ta, chưa từng biết đến Ta, và vẫn luôn không biết gì về tâm tính của Ta. Từ lúc sáng thế cho đến ngày nay, không một ai từng nhìn thấy Ta. Đây là Đức Chúa Trời, Đấng hiện ra cho con người trong những ngày sau rốt nhưng lại được ẩn giấu giữa con người. Ngài cư ngụ giữa con người, chân thật và thực tế, như mặt trời cháy rực và ngọn lửa hừng, đầy dẫy quyền năng và tràn đầy thẩm quyền. Sẽ không có một người hay một vật gì không bị phán xét bởi những lời của Ta, và sẽ không có một người hay một vật gì không được thanh tẩy thông qua sự thiêu đốt của ngọn lửa. Cuối cùng, mọi quốc gia sẽ được ban phước nhờ những lời của Ta, và cũng bị đập tan thành từng mảnh vì những lời của Ta. Theo cách này, tất cả mọi người trong những ngày sau rốt sẽ thấy rằng Ta là Đấng Cứu Thế tái lâm, và rằng ta là Đức Chúa Trời Toàn Năng chinh phục toàn thể nhân loại. Và tất cả sẽ thấy rằng Ta đã từng là của lễ chuộc tội cho con người, nhưng trong những ngày sau rốt Ta còn trở thành những tia mặt trời thiêu đốt mọi thứ, cũng như là Mặt Trời công chính làm tỏ hiện mọi thứ. Đây là công tác của Ta trong những ngày sau rốt. Ta đã lấy danh này và sở hữu tâm tính này hầu cho tất cả mọi người có thể thấy rằng Ta là một Đức Chúa Trời công chính, mặt trời cháy rực, ngọn lửa hừng, và hầu cho tất cả có thể thờ phượng Ta, Đức Chúa Trời có một và thật, và hầu cho họ có thể nhìn thấy dung nhan thật của Ta: Ta không chỉ là Đức Chúa Trời của dân Y-sơ-ra-ên, và Ta không chỉ là Đấng Cứu Chuộc; mà Ta là Đức Chúa Trời của mọi tạo vật trên khắp các từng trời, đất và biển.

Trích từ “Đấng Cứu Thế đã trở lại trên một ‘đám mây trắng’” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Công việc của ngày nay đã thúc đẩy công việc của Thời đại Ân điển; nghĩa là, công việc trong toàn bộ kế hoạch quản lý sáu nghìn năm đã tiến lên phía trước. Mặc dù Thời đại Ân điển đã kết thúc, nhưng công việc của Đức Chúa Trời vẫn tiến triển. Tại sao Ta phán hết lần này đến lần khác rằng giai đoạn công việc này xây dựng dựa trên Thời đại Ân điển và Thời đại Luật pháp? Bởi vì công việc của ngày nay là một sự tiếp nối của công việc được thực hiện trong Thời đại Ân điển, và một sự tiến bộ so với công việc được thực hiện trong Thời đại Luật pháp. Ba giai đoạn được liên kết chặt chẽ với nhau, với mỗi mắt xích trong chuỗi liên kết được gắn chặt với mắt xích kế tiếp. Tại sao Ta cũng phán rằng giai đoạn công việc này xây dựng dựa trên giai đoạn được thực hiện bởi Jêsus? Giả sử rằng giai đoạn này không xây dựng dựa trên công việc được thực hiện bởi Jêsus, thì một sự đóng đinh khác sẽ phải diễn ra trong giai đoạn này, và công tác cứu chuộc của giai đoạn trước sẽ phải được thực hiện lại từ đầu. Điều này sẽ là vô nghĩa. Và do đó, không phải là công việc được hoàn tất một cách trọn vẹn, mà là thời đại đã tiến lên và mức độ của công việc đã được nâng lên cao hơn trước. Có thể nói rằng giai đoạn công việc này được xây dựng trên nền tảng của Thời đại Luật pháp và trên tảng đá công việc của Jêsus. Công việc của Đức Chúa Trời được xây dựng theo từng giai đoạn, và giai đoạn này không phải là một sự khởi đầu mới. Chỉ có sự kết hợp của ba giai đoạn công việc mới có thể được xem là kế hoạch quản lý sáu nghìn năm. Công việc của giai đoạn này được thực hiện trên nền tảng công việc của Thời đại Ân điển. Nếu hai giai đoạn công việc này không liên quan đến nhau, thì tại sao sự đóng đinh không bị lặp lại trong giai đoạn này? Tại sao Ta không mang tội lỗi của con người, mà thay vào đó lại đến để trực tiếp phán xét và trừng phạt con người? Nếu công tác phán xét và trừng phạt con người của Ta cùng sự hiện đến của Ta lúc này không phải bởi quan niệm cho rằng Đức Thánh Linh đã không tuân theo sự đóng đinh, thì Ta sẽ không đủ tư cách để phán xét và trừng phạt con người. Chính bởi vì Ta và Jêsus là một nên Ta đến trực tiếp để trừng phạt và phán xét con người. Công việc ở giai đoạn này được xây dựng hoàn toàn dựa trên công việc ở giai đoạn trước. Đó là lý do tại sao chỉ có loại công việc này mới có thể đưa con người, từng bước một, vào sự cứu rỗi. Jêsus và Ta đến từ một Thần. Mặc dù xác thịt của Chúng Ta không liên quan đến nhau, nhưng Thần của Chúng Ta là một; mặc dù nội dung của những gì Chúng Ta làm và công việc Chúng Ta đảm nhận không giống nhau, nhưng Chúng Ta giống nhau về bản chất; xác thịt của Chúng Ta mang hình dạng khác nhau, nhưng điều này là do sự thay đổi trong thời đại và các yêu cầu khác nhau trong công việc của Chúng Ta; mục vụ của Chúng Ta không giống nhau, vì vậy công việc Chúng Ta làm ra và những tâm tính mà Chúng Ta bộc lộ ra cho con người cũng khác nhau. Đó là lý do tại sao những gì con người thấy và hiểu ngày nay không giống như trong quá khứ, là do sự thay đổi trong thời đại. Mặc dù Họ khác nhau về giới tính và hình dạng xác thịt của Họ, và Họ không được sinh ra trong cùng một gia đình, càng không sống trong cùng một khoảng thời gian, nhưng Thần của Họ vẫn là một. Mặc dù xác thịt của Họ không có mối quan hệ về huyết thống cũng như về thể chất dưới bất kỳ hình thức nào, nhưng không thể phủ nhận rằng Họ là xác thịt nhập thể của Đức Chúa Trời trong hai khoảng thời gian khác nhau. Việc Họ là xác thịt nhập thể của Đức Chúa Trời là một sự thật không thể chối cãi, mặc dù Họ không cùng huyết thống và không dùng chung một thứ ngôn ngữ con người (một người là nam nói tiếng Do Thái còn người kia là nữ chỉ nói tiếng Trung Quốc). Chính vì những lý do này mà Họ đã sống ở những quốc gia khác nhau để thực hiện công việc mà từng người cần phải làm, và còn trong những khoảng thời gian khác nhau nữa. Mặc dù thực tế rằng Họ là cùng một Thần, có cùng bản chất, nhưng không có những sự tương đồng tuyệt đối giữa vẻ bề ngoài của xác thịt Họ. Tất cả những gì Họ có chung là cùng một nhân tính, nhưng xét về hình dạng bên ngoài của xác thịt Họ và hoàn cảnh sinh ra của Họ, thì Họ không giống nhau. Những điều này không ảnh hưởng đến công việc tương ứng của Họ hoặc đến kiến thức mà con người có về Họ, vì xét cho cùng, Họ là cùng một Thần và không ai có thể tách rời Họ. Mặc dù Họ không có quan hệ huyết thống, nhưng toàn bộ hữu thể của Họ chịu trách nhiệm về Thần của họ, phân bổ cho Họ những công việc khác nhau trong những khoảng thời gian khác nhau, và xác thịt của Họ theo các dòng dõi huyết thống khác nhau. Thần của Đức Giê-hô-va không phải là cha của Thần của Jêsus, và Thần của Jêsus không phải là con trai của Thần của Đức Giê-hô-va: Họ là cùng một Thần. Tương tự như vậy, Đức Chúa Trời nhập thể ngày nay và Jêsus không có quan hệ về huyết thống, nhưng Họ là một, điều này là do Thần của Họ là một. Đức Chúa Trời có thể làm công việc của sự thương xót và nhân từ, cũng như công việc của sự phán xét công chính và sự trừng phạt con người, và việc giáng sự rủa sả xuống cho con người; và cuối cùng, Ngài có thể làm công việc hủy diệt thế gian và hành phạt kẻ ác. Chẳng phải chính Ngài làm tất cả những điều này sao? Đây chẳng phải là sự toàn năng của Đức Chúa Trời sao?

Trích từ “Hai lần nhập thể hoàn tất ý nghĩa của sự nhập thể” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Trước: 1. Đức Chúa Trời Toàn Năng là Đức Chúa Trời thật duy nhất cai trị trên muôn vật

Tiếp theo: 3. Sự cứu rỗi chỉ có thể đến từ niềm tin vào Đức Chúa Trời Toàn Năng

Bạn có muốn biết cách gột bỏ xiềng xích tội lỗi và được làm tinh sạch? Hãy liên hệ chúng tôi để tìm được lối đi đúng đắn.
Liên hệ với chúng tôi
Liên hệ với chúng tôi qua Messenger

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Nội dung

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này