8 Đức Chúa Trời Toàn Năng trị vì như một vị Vua

1 Đức Chúa Trời Toàn Năng, Cha Đời đời, Chúa Bình An, Đức Chúa Trời chúng con là Vua! Đức Chúa Trời Toàn Năng đặt chân Ngài lên Núi O-li-ve. Tuyệt đẹp xiết bao! Lắng nghe này! Những kẻ canh chúng con cất tiếng; cùng nhau chúng con hát ca, vì Đức Chúa Trời đã trở về Si-ôn. Chính mắt chúng con thấy sự hoang phế của Giê-ru-sa-lem. Hãy trỗi giọng và cùng nhau hát mừng, vì Đức Chúa Trời đã mang yên ủi cho chúng ta và đã cứu chuộc Giê-ru-sa-lem. Đức Chúa Trời đã tỏ trần cánh tay thánh của Ngài trước mắt mọi nước, thân vị thật của Đức chúa Trời đã xuất hiện! Mọi đầu cùng đất đã thấy sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời chúng ta!

2 Ôi Đức Chúa Trời Toàn Năng! Bảy Thần đã được sai xuống từ ngôi Ngài đến mọi hội thánh để mặc khải hết thảy những lẽ mầu nhiệm của Ngài. Ngồi trên ngôi vinh quang, Ngài đã quản lý vương quốc Ngài và làm cho vương quốc bền vững và ổn định với công lý và sự công chính, và Ngài đã hàng phục mọi nước trước Ngài. Ôi Đức Chúa Trời Toàn Năng! Ngài đã nới lỏng thắt lưng của các vua, Ngài đã khiến cho các cổng thành mở rộng trước Ngài, không bao giờ đóng lại. Vì ánh sáng của Ngài đã đến và vinh quang của Ngài dấy lên và tỏa sáng chói lòa.

3 Sự tối tăm vây phủ đất và bóng tối dầy đặc bao trùm các dân tộc. Ôi Đức Chúa Trời! Dù sao Ngài đã xuất hiện và tỏa ánh sáng của Ngài trên chúng con, và vinh quang của Ngài tỏ rạng trên chúng con; mọi dân tộc sẽ đến trước sự sáng của Ngài và các vua sẽ đến trước hào quang của Ngài. Ngài ngước mắt và nhìn quanh: các con trai Ngài nhóm lại trước Ngài, và họ đến từ xa; các con gái Ngài được ẵm bồng trên tay. Ôi Đức Chúa Trời Toàn Năng! Tình yêu vĩ đại của Ngài đã nắm giữ lấy chúng con; chính là Ngài đã dẫn dắt chúng con tiến về phía trước trên con đường tới vương quốc Ngài, và chính là những lời thánh của Ngài thấm sâu vào chúng con. Ôi Đức Chúa Trời toàn Năng! Chúng con cảm tạ và chúng con ca tụng Ngài! Hãy cho chúng con ngưỡng vọng Ngài, làm chứng cho Ngài, tôn vinh Ngài, và ca hát cho Ngài với tấm lòng trung thực, bình thản và toàn tâm. Hãy cho chúng con được đồng tâm hiệp lực, và cầu mong Ngài sớm làm cho chúng con trở thành những người hợp lòng Ngài, được Ngài sử dụng. Nguyện rằng ý muốn của Ngài được thực hiện không bị trở ngại nào trên đất!

Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu, Chương 25

Trước: 7 Thân thể thuộc linh thánh khiết của Đức Chúa Trời Toàn Năng đã xuất hiện

Tiếp theo: 9 Đức Chúa Trời Toàn Năng đã ngự trên bảo tọa vinh quang

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger