50 Danh thánh của Đức Chúa Trời Toàn Năng được chứng thực trên toàn thế giới

Verse 1

Từ khi Đức Chúa Trời Toàn Năng,

Vua của vương quốc,

được làm chứng bởi loài người,

phạm vi quản lý của Ngài được mở rộng

trên khắp vũ trụ.

Đức Chúa Trời xuất hiện, điều này được làm chứng

không chỉ ở Trung Quốc, mà ở tất cả mọi nơi.

Họ đều gọi to danh thánh Ngài,

tất cả đều tìm mọi cách thông công với Ngài,

lĩnh hội ý muốn của Đức Chúa Trời,

cùng nhau hầu việc Ngài trong Hội Thánh.

Đức Thánh Linh làm việc

theo phương cách diệu kỳ này.


Chorus

Đức Chúa Trời Toàn Năng, Vua của vương quốc,

Ngài đã được chứng thực.

Danh thánh của Đức Chúa Trời Toàn Năng

đã được chứng thực ở mọi quốc gia

và vùng lãnh thổ.


Verse 2

Các quốc gia khác nhau có ngôn ngữ khác nhau,

nhưng chỉ có một Thần duy nhất,

Ngài liên hiệp các Hội Thánh,

là một với Đức Chúa Trời,

không còn nghi ngờ, cũng không chút khác biệt.

Đức Thánh Linh kêu gọi họ,

tiếng Ngài khiến họ tỉnh thức.

Lòng thương xót của Đức Chúa Trời là tiếng Ngài.

Mọi người đều gọi danh thánh

của Đức Chúa Trời Toàn Năng.

Họ ngợi ca và hát vang.

Không có bất kỳ sai lệch nào

trong công tác của Thần.

Mọi người đều cố gắng hết mình

để tiến trên con đường ngay chính.


Pre-chorus

Họ nhất định không lùi bước.

Những điều kỳ diệu tiếp diễn,

thật khó để con người tưởng tượng

và họ không thể nào thấu hiểu.


Chorus

Đức Chúa Trời Toàn Năng, Vua của vương quốc,

Ngài đã được chứng thực.

Danh thánh của Đức Chúa Trời Toàn Năng

đã được chứng thực ở mọi quốc gia

và vùng lãnh thổ.


Bridge

Đức Chúa Trời Toàn Năng

là Vua của sự sống trong vũ trụ!

Ngài ngồi trên ngai hiển vinh

và phán xét thế gian,

thống trị vạn vật và cai quản mọi quốc gia.

Mọi người dân đều quỳ gối trước Ngài,

tất cả đều cầu nguyện với Ngài

và tiến đến gần Ngài.

Dù cho ngươi đã tin tưởng

Đức Chúa Trời bao lâu,

dù địa vị ngươi thế nào hay thâm niên ra sao,

nếu trong tâm ngươi

chống đối với Đức Chúa Trời,

thì ngươi phải chịu phán xét bởi Ngài.

Phủ phục trước Ngài,

ngươi sẽ cất tiếng kêu van đớn đau.

Quả thực đây chính là gieo nhân nào gặt quả ấy.

Tiếng kêu than chính là âm thanh khi

bị tra tấn trong hồ lửa và diêm sinh.

Đó là tiếng than khi Đức Chúa Trời

sửa phạt ngươi bằng gậy sắt của Ngài.

Đây là sự phán xét trước tòa án của Đấng Christ.


Chorus

Đức Chúa Trời Toàn Năng, Vua của vương quốc,

Ngài đã được chứng thực.

Danh thánh của Đức Chúa Trời Toàn Năng

đã được chứng thực ở mọi quốc gia

và vùng lãnh thổ.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu, Chương 8

Trước: 49 Cả thế gian vui mừng và ca ngợi Đức Chúa Trời

Tiếp theo: 51 Nhân loại và Đức Chúa Trời cùng chia sẻ niềm vui đoàn tụ

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger