6 Đức Chúa Trời Toàn Năng xuất hiện như Mặt Trời công chính

Chorus

Ôi! Đức Chúa Trời Toàn Năng! Amen!

Trong Ngài, hết thảy đều được giải phóng và cởi mở,

hết thảy đều sáng rõ, hiển nhiên, và không che giấu.

Ngài là Đức Chúa Trời Toàn Năng nhập thể,

Đức Chúa Trời Toàn Năng nhập thể, Đức Chúa Trời Toàn Năng nhập thể.

Verse 1

Ngài cai trị như Vua, được công khai tỏ lộ,

không còn là một bí ẩn, mà được tiết lộ mãi mãi.

Ngài đã xuất hiện như Mặt Trời công chính.

Kỷ nguyên của sao mai đã qua,

và không còn điều gì bị che giấu.

Công tác của Ngài như tia chớp,

lóe sáng và kết thúc vô cùng chóng vánh.

Chorus

Đức Chúa Trời Toàn Năng xuất hiện như Mặt Trời công chính.

Các ngươi sẽ cùng Ngài sẻ chia vinh hiển và những phúc lành tốt đẹp

mãi mãi và muôn đời, mãi mãi và muôn đời.

Những lời này là thật và chúng đã bắt đầu được thực hiện trong các ngươi.

Verse 2

Đức Chúa Trời sẽ thực hiện mọi lời hứa của Ngài với các ngươi.

Lời Ngài là thật, chẳng bao giờ trở thành vô ích.

Những phúc lành tốt đẹp này là của các ngươi, không ai khác có thể lấy đi.

Chúng là những thành quả cho việc các ngươi đã phối hợp đồng lòng với Ngài.

Hãy vứt bỏ những quan niệm tôn giáo; hãy tin vào lời của Ngài,

chớ hoài nghi!

Chorus

Đức Chúa Trời Toàn Năng xuất hiện như Mặt Trời công chính.

Các ngươi sẽ cùng Ngài sẻ chia vinh hiển và những phúc lành tốt đẹp

mãi mãi và muôn đời, mãi mãi và muôn đời.

Những lời này là thật và chúng đã bắt đầu được thực hiện trong các ngươi.

Đức Chúa Trời Toàn Năng xuất hiện như Mặt Trời công chính.

Các ngươi sẽ cùng Ngài sẻ chia vinh hiển và những phúc lành tốt đẹp

mãi mãi và muôn đời, mãi mãi và muôn đời.

Những lời này là thật và chúng đã bắt đầu được thực hiện trong các ngươi.

Chuyển thể từ “Lời xuất hiện trong xác thịt”

Trước: 5 Con người đã xuất hiện trong sự vinh hiển

Tiếp theo: 7 Thân thể thuộc linh thánh khiết của Đức Chúa Trời Toàn Năng đã xuất hiện

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Woe to Those Who Crucify God Once Again

During the last days, God has been incarnated in China to work, and has expressed millions of words, conquering and saving a group of people with His word and ushering in the new age of judgment beginning with the house of God. Today, the spreading of God’s work during the last days has reached its climax in Mainland China. Most of the people in Catholic communities and all Christian denominations who pursue the truth have returned before God’s throne. The incarnate God has accomplished the work of “the Son of man’s secret coming” prophesied in the Bible, and will soon appear publicly to every nation and place in the world. All people in every nation and place who thirst for God’s appearance will look upon God’s public appearance. No force can hinder or destroy God’s kingdom, and anyone who resists God will be punished by God’s wrath, just as it is said in God’s words: “My kingdom is coming into shape above the whole universe, and My throne holds sway in the hearts of hundreds of millions of people. With the angels’ assistance, My great accomplishment will soon be brought to fruition. All My sons and My people await My return with bated breath, longing for Me to reunite with them, never to be separated again. How could the multitudinous populace of My kingdom not race toward one another in joyful celebration because of My being together with them? Can this be a reunion for which no price need be paid? I am honorable in all men’s eyes, I am proclaimed in the words of all. When I return, I will conquer all enemy forces even more. The time has come! I will put My work in motion, I will reign as King among men! I am on the point of return! And I am about to depart! This is what everyone is hoping for, it is what they wish. I shall let the whole of humanity see the arrival of My day, and let them welcome the coming of My day with joy!” (“The Twenty-seventh Utterance” of God’s Utterances to the Entire Universe in The Word Appears in the Flesh). “All those that I love will surely live for eternity, and all those who stand against Me will surely be chastised by Me for eternity. For I am a jealous God, I will not lightly spare men for all that they have done. I will watch over the whole earth, and, appearing in the East of the world with righteousness, majesty, wrath, and chastisement, I will reveal Myself to the myriad hosts of humanity!” (“The Twenty-sixth Utterance” of God’s Utterances to the Entire Universe in The Word Appears in the Flesh).

Nguồn gốc và sự phát triển của Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng

Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng hình thành nhờ sự xuất hiện và công việc của Đức Chúa Trời Toàn Năng—Đức Chúa Jêsus đã trở lại—Đấng Christ của những ngày sau rốt, và cũng chịu sự phán xét và sửa trị công chính của Ngài. Hội thánh bao gồm tất cả những người thực sự chấp thuận công việc của Đức Chúa Trời Toàn Năng của những ngày sau rốt và được chinh phục và được cứu rỗi bởi lời của Đức Chúa Trời.

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger