6 Đức Chúa Trời Toàn Năng xuất hiện như Mặt Trời công chính

Chorus

Ôi! Đức Chúa Trời Toàn Năng! Amen!

Trong Ngài, hết thảy đều được giải phóng và cởi mở,

hết thảy đều sáng rõ, hiển nhiên,

và không che giấu.

Ngài là Đức Chúa Trời Toàn Năng nhập thể,

Đức Chúa Trời Toàn Năng nhập thể,

Đức Chúa Trời Toàn Năng nhập thể.


Verse 1

Ngài cai trị như Vua,

được công khai tỏ lộ,

không còn là một bí ẩn,

mà được tiết lộ mãi mãi.

Ngài đã xuất hiện như Mặt Trời công chính.

Kỷ nguyên của sao mai đã qua,

và không còn điều gì bị che giấu.

Công tác của Ngài như tia chớp,

lóe sáng và kết thúc vô cùng chóng vánh.


Chorus

Đức Chúa Trời Toàn Năng

xuất hiện như Mặt Trời công chính.

Các ngươi sẽ cùng Ngài sẻ chia

vinh hiển và những phúc lành tốt đẹp

mãi mãi và muôn đời, mãi mãi và muôn đời.

Những lời này là thật và chúng đã

bắt đầu được thực hiện trong các ngươi.


Verse 2

Đức Chúa Trời sẽ thực hiện

mọi lời hứa của Ngài với các ngươi.

Lời Ngài là thật,

chẳng bao giờ trở thành vô ích.

Những phúc lành tốt đẹp này là của các ngươi,

không ai khác có thể lấy đi.

Chúng là những thành quả cho việc

các ngươi đã phối hợp đồng lòng với Ngài.

Hãy vứt bỏ những quan niệm tôn giáo;

hãy tin vào lời của Ngài,

chớ hoài nghi!


Chorus

Đức Chúa Trời Toàn Năng

xuất hiện như Mặt Trời công chính.

Các ngươi sẽ cùng Ngài sẻ chia

vinh hiển và những phúc lành tốt đẹp

mãi mãi và muôn đời, mãi mãi và muôn đời.

Những lời này là thật và chúng đã

bắt đầu được thực hiện trong các ngươi.

Đức Chúa Trời Toàn Năng

xuất hiện như Mặt Trời công chính.

Các ngươi sẽ cùng Ngài sẻ chia

vinh hiển và những phúc lành tốt đẹp

mãi mãi và muôn đời, mãi mãi và muôn đời.

Những lời này là thật và chúng đã

bắt đầu được thực hiện trong các ngươi.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu, Chương 51

Trước: 5 Con người đã xuất hiện trong sự vinh hiển

Tiếp theo: 7 Thân thể thuộc linh thánh khiết của Đức Chúa Trời Toàn Năng đã xuất hiện

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger