Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng - Ứng dụng

聆听神的声音,喜迎主耶稣重归!

Chúng tôi chào đón tất cả những ai tìm kiếm lẽ thật liên hệ với chúng tôi.

Những lời của Đấng Christ trong những ngày sau rốt (Sự Tuyển Chọn)

-Những lời của Đức Thánh Linh đến các Hội Thánh

  • 1
  • 2

Phần Hai

Những Lời Của Đấng Christ Khi Ngài Bước Vào Các Hội Thánh

(Một Số Đoạn Chọn lọc)

  • 1
  • 2