Bài Cầu Nguyện Chung trong Kinh thánh ẩn giấu sự mầu nhiệm của thiên quốc

16/04/2021

Bởi Junwei, Trung Quốc

Nhiều anh chị em rất quen thuộc với Kinh Lạy Cha, và chúng ta đọc kinh này mỗi khi cầu nguyện: “Lạy Cha chúng tôi ở trên trời; Danh Cha được thánh; Nước Cha được đến; Ý Cha được nên, ở đất như trời!(Ma-thi-ơ 6:9-10). Nhưng mặc dù thường đọc Kinh Lạy Cha, chúng ta hiếm khi suy ngẫm về ý nghĩa thật của Kinh Lạy Cha. Đức Chúa Jêsus nói với chúng ta những phương diện nào của lẽ thật qua Kinh Lạy Cha, ý muốn của Chúa là gì, và những bí nhiệm hàm chứa trong Kinh Lạy Cha là gì? Hôm nay chúng ta cùng thảo luận về những điều này.

Kể từ khi tin Đức Chúa Trời, chúng ta đã luôn nghĩ nơi mà Chúa chuẩn bị cho chúng ta là ở trên trời. Chúng ta đã và đang chờ đợi được cất lên khi Chúa trở lại, ăn uống trái và nước hằng sống mà Đức Chúa Trời ban cho, và đời đời vui hưởng những phúc lành của Chúa trong sự hiện diện của Ngài. Nhưng điều mà chúng ta nghĩ có phù hợp với ý muốn của Chúa không? Nơi mà Chúa đã chuẩn bị cho chúng ta có thật sự ở trên trời không? Chúng ta hãy xem Kinh Lạy Cha phán gì. Ma-thi-ơ 6:10 nói rằng: “Nước Cha được đến; Ý Cha được nên, ở đất như trời!” Đức Chúa Jêsus nói rõ với chúng ta rằng vương quốc của Đức Chúa Trời ở dưới đất, không phải trên trời, và rằng ý muốn của Đức Chúa Trời sẽ được thể hiện dưới đất, cũng như trên trời. Một số chỗ trong Khải Huyền cũng tiên tri rằng vương quốc của Đức Chúa Trời ở dưới đất, không phải ở trên trời. Ví dụ, Khải Huyền 11:15 nói: “Từ nay nước của thế gian thuộc về Chúa chúng ta và Ðấng Christ của Ngài, Ngài sẽ trị vì đời đời”. Khải Huyền 21:2-3 cũng nói: “Tôi cũng thấy thành thánh, là Giê-ru-sa-lem mới, từ trên trời, ở nơi Ðức Chúa Trời mà xuống, sửa soạn sẵn như một người vợ mới cưới trang sức cho chồng mình. Tôi nghe một tiếng lớn từ nơi ngai mà đến, nói rằng: nầy, đền tạm của Ðức Chúa Trời ở giữa loài người! Ngài sẽ ở với chúng, và chúng sẽ làm dân Ngài; chính Ðức Chúa Trời sẽ ở với chúng”. Những lời tiên tri này nói: “Từ nay nước của thế gian thuộc về Chúa chúng ta và Ðấng Christ của Ngài,” “thành thánh, là Giê-ru-sa-lem mới, từ trên trời, ở nơi Ðức Chúa Trời mà xuống,” và rằng “Nầy, đền tạm của Ðức Chúa Trời ở giữa loài người!” Tất cả những điều này đều chỉ ra rằng vương quốc của Đức Chúa Trời sẽ được nhận ra dưới đất, và rằng các vương quốc của thế giới này sẽ trở thành các vương quốc của Đấng Christ. Nói thế nghĩa là, khi Đức Chúa Jêsus trở lại, Ngài sẽ thiết lập vương quốc của Ngài dưới đất. Vào lúc đó, Đức Chúa Trời sẽ vẫn dẫn dắt con người về việc sống dưới đất và thờ phượng Đức Chúa Trời, tất cả mọi người sẽ sống theo lời Đức Chúa Trời, lời Đức Chúa Trời sẽ trở thành sự hướng dẫn mà theo đó sự việc được thực hiện và là nền tảng của sự tồn tại, tất cả mọi người dưới đất sẽ thờ phượng Đức Chúa Trời thật duy nhất trên trời và tôn kính Ngài hơn hết và to lớn hơn tất cả, và bởi đó vương quốc của Đức Chúa Trời sẽ được lập dưới đất. Nếu chúng ta tin vương quốc của Đức Chúa Trời ở trên trời theo những ý niệm của mình, và rằng chúng ta sẽ được Đức Chúa Trời cất lên trời thì chẳng phải những lời tiên tri này chỉ là những lời nói suông sao?

Ý muốn của Đức Chúa Trời sẽ được thực hiện dưới đất, và đích đến của nhân loại là ở dưới đất

Có lẽ một số anh chị em vẫn chưa hiểu, và sẽ nói rằng Đức Chúa Jêsus phán với chúng ta: “Trong nhà Cha ta có nhiều chỗ ở; bằng chẳng vậy, ta đã nói cho các ngươi rồi. Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi ta đã đi, và sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó(Giăng 14:2-3). Kể từ khi Đức Chúa Jêsus lên trời sau khi Ngài phục sinh, Ngài ở trên trời để chuẩn bị một nơi, vậy thì làm sao đích đến sau cùng của chúng ta có thể ở dưới đất được? Thưa các anh chị em, đúng là Đức Chúa Jêsus đã phán rằng Ngài sẽ chuẩn bị một nơi cho chúng ta, nhưng Chúa có nói rằng nơi được chuẩn bị cho chúng ta là ở trên trời không? Đức Chúa Jêsus có nói rằng Ngài sẽ nhận chúng ta vào trời không? Chẳng phải đây là những ý niệm và sự tưởng tượng của chúng ta sao? Đầu tiên, chúng ta hãy xem Đức Chúa Jêsus đã phán gì. Chúa phán: “Chưa hề có ai lên trời, trừ ra Ðấng từ trời xuống, ấy là Con người vốn ở trên trời(Giăng 3:13). Đức Chúa Jêsus nói rõ rằng không ai khác ngoài chính Ngài đã lên trời, và Thi Thiên 115:16 cũng nói: “Các từng trời thuộc về Ðức Giê-hô-va; Nhưng Ngài đã ban đất cho con cái loài người”. Chúng ta có thể thấy rằng trời là nơi ở của Đức Chúa Trời, và đất là nơi Đức Chúa Trời đã ban cho nhân loại để sống, nhưng chúng ta là những con người xác thịt phàm trần luôn muốn sống trên trời. Chẳng phải đây là một trong những ham muốn ngông cuồng của nhân loại sao?

Thật ra, tất cả chúng ta đều biết rằng khi Đức Chúa Trời tạo ra thế gian, Ngài đã tạo ra nhân loại dưới đất, và rằng ý muốn của Đức Chúa Trời luôn được thực hiện dưới đất. Sáng Thế 2:7-8 nói: “Giê-hô-va Ðức Chúa Trời bèn lấy bụi đất nắn nên hình người, hà sanh khí vào lỗ mũi; thì người trở nên một loài sanh linh. Ðoạn, Giê-hô-va Ðức Chúa Trời lập một cảnh vườn tại Ê-đen, ở về hướng Ðông, và đặt người mà Ngài vừa dựng nên ở đó”. Từ Kinh Thánh, chúng ta biết rằng khi Đức Chúa Trời tạo ra con người, điều đó được thực hiện dưới đất, và rằng Vườn Ê-đen là ở dưới đất. Khi Đức Chúa Trời mới tạo nên A-đam và Ê-va, Ngài đã không gắn cánh cho họ, Đức Chúa Trời cũng không đưa họ lên trời sống. Thay vào đó, Ngài để A-đam và Ê-va dưới đất để trông coi mọi tạo vật.

Sau đó, A-đam và Ê-va bị con rắn cám dỗ và ăn trái cấm, phản bội Đức Chúa Trời, và bị Đức Chúa Trời rủa sả, trục xuất khỏi Vườn Ê-đen. Từ đó trở đi, nhân loại sống dưới sự thống trị của Sa-tan. Họ bị Sa-tan làm bại hoại và làm hại, và họ đã trở nên ngày càng tha hóa. Họ thờ các tượng thần, làm nhiều việc chống đối Đức Chúa Trời, và không hề thờ phượng Đức Chúa Trời thật. Đức Chúa Trời đã không muốn thấy nhân loại ấy nhơ bẩn và bại hoại như vậy, do đó Ngài đã cho thế gian ngập lụt để hủy diệt nó. Chỉ gia đình tám người của Nô-ê được Đức Chúa Trời ban phúc và được sống sót để sinh sản dưới đất. Sau đó, Đức Chúa Trời bắt đầu kế hoạch quản lý của Ngài để cứu nhân loại. Trong Thời đại Luật pháp, Đức Chúa Trời đã dùng Môi-se để công bố luật pháp và các điều răn của Ngài, hướng dẫn sự sống của dân Y-sơ-ra-ên dưới đất, để mọi người biết cách thờ phượng Đức Chúa Trời, cách hòa thuận với người khác, biết điều gì làm Đức Chúa Trời vui lòng và kinh tởm… Dân Y-sơ-ra-ên giữ luật pháp và sống thờ phượng Đức Chúa Trời dưới đất trong hai ngàn năm. Vào cuối Thời đại Luật pháp, nhân loại trở nên ngày càng bại hoại hơn, không giữ luật pháp và các điều răn, và có nguy cơ bị kết án tử theo luật pháp. Cá nhân Đức Chúa Trời đã nhập thể để dẫn dắt nhân loại dưới đất và bày tỏ những lời dạy về sự ăn năn để ban cho con người một hướng đi mới, và dạy con người chịu đựng, kiên nhẫn, yêu kẻ thù của mình… để khi con người phạm tội, họ chỉ cần cầu nguyện với Đức Chúa Trời và ăn năn để được tha tội. Cuối cùng, Đức Chúa Jêsus bị đóng đinh vào thập tự như của lễ chuộc tội để chuộc tội cho nhân loại, cho phép nhân loại tiếp tục sống dưới đất cho đến hiện tại. Đức Chúa Jêsus đã tiên tri rằng trong thời kỳ sau rốt, Ngài sẽ đến lần nữa, thiết lập vương quốc của Ngài dưới đất, và làm cho vương quốc của thế gian là vương quốc của Đấng Christ mãi mãi. Ở đây, chúng ta có thể thấy rằng từ khoảnh khắc Đức Chúa Trời tạo ra nhân loại cho đến khi kết thúc trận lụt, và xuyên suốt công tác của Thời đại Luật pháp, công tác của Thời đại Ân điển, và công tác đạt được bởi Chúa trở lại trong thời kỳ sau rốt, tất cả được thực hiện dưới đất, và rằng ý muốn của Đức Chúa Trời luôn được thực hiện dưới đất.

Đích đến sau cùng của nhân loại cũng ở dưới đất, không phải trên trời. Lời Đức Chúa Trời phán: “Đức Chúa Trời sẽ trở về vị trí ban đầu của Ngài, và từng người sẽ trở về vị trí tương ứng của họ. Đây là những đích đến mà Đức Chúa Trời và con người sẽ trú ngụ một khi toàn bộ sự quản lý của Đức Chúa Trời được hoàn thành. Đức Chúa Trời có đích đến của Đức Chúa Trời, và loài người có đích đến của loài người. Trong khi nghỉ ngơi, Đức Chúa Trời sẽ tiếp tục dẫn dắt tất cả mọi người trong cuộc sống của họ trên đất, và trong khi ở trong sự sáng của Ngài, họ sẽ thờ phượng Đức Chúa Trời chân thần duy nhất trên trời. … Khi con người bước vào sự nghỉ ngơi, nghĩa là họ đã trở thành những đối tượng thực sự của cuộc sáng thế; họ sẽ thờ phượng Đức Chúa Trời từ dưới đất, và sống đời sống con người bình thường. Con người sẽ không còn bất tuân với Đức Chúa Trời hoặc chống đối Ngài, và sẽ trở về đời sống ban đầu của A-đam và Ê-va. Đây là những đời sống và đích đến tương ứng của Đức Chúa Trời và con người sau khi họ bước vào sự nghỉ ngơi. … Nơi nghỉ ngơi của loài người là ở trên đất, và nơi nghỉ ngơi của Đức Chúa Trời là ở trên trời. Trong khi con người thờ phượng Đức Chúa Trời trong sự nghỉ ngơi, họ sẽ sống trên đất, và trong khi Đức Chúa Trời dẫn dắt phần nhân loại còn lại trong sự nghỉ ngơi, Ngài sẽ dẫn dắt họ từ trên trời, không phải từ dưới đất. Đức Chúa Trời sẽ vẫn là Thần, trong khi con người sẽ vẫn là xác thịt. Đức Chúa Trời lẫn con người đều nghỉ ngơi theo cách thức khác nhau(“Đức Chúa Trời và con người sẽ cùng bước vào sự nghỉ ngơi”). Lời Đức Chúa Trời phán rất rõ rằng khi công tác cứu rỗi nhân loại của Đức Chúa Trời hoàn tất, Đức Chúa Trời và nhân loại sẽ có những cách nghỉ ngơi tương ứng. Đức Chúa Trời sẽ tiếp tục dẫn dắt sự sống của nhân loại dưới đất và nhân loại sẽ thờ phượng Đức Chúa Trời dưới đất. Đây là đích đến hoàn hảo mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị cho nhân loại. Vào lúc đó, nhân loại sẽ không còn phản nghịch Đức Chúa Trời hay chống đối Đức Chúa Trời nữa, và sẽ giống như A-đam và Ê-va lúc đầu, có thể nghe lời Đức Chúa Trời và vâng theo những yêu cầu, mệnh lệnh của Đức Chúa Trời. Nhưng, vào lúc đó, nhân loại cũng sẽ có lẽ thật như sự sống, do đó nhân tính sẽ không còn bị Sa-tan làm cho bại hoại nữa, và sẽ sống vui vẻ giữa sự hướng dẫn và lãnh đạo của Đức Chúa Trời dưới đất. Từ bài thông công trên, chúng ta có thể thấy rằng ý muốn của Đức Chúa Trời luôn được thực hiện dưới đất, rằng đích đến tương lai của nhân loại là ở dưới đất, rằng nhân loại sẽ sống đời đời dưới đất, và rằng điều này đã được Đức Chúa Trời quy định từ lâu.

Trở về sự thực tế phù hợp với ý muốn của Đức Chúa Trời

Nếu chúng ta xem lại Kinh Lạy Cha, những lời “Nước Cha được đến; Ý Cha được nên, ở đất như trời!” càng xác minh thêm rằng Đức Chúa Trời sẽ thiết lập vương quốc của Ngài dưới đất, không phải trên trời, và rằng ý muốn của Đức Chúa Trời sẽ được thực hiện dưới đất. Đức Chúa Jêsus đã phán: “Ta còn có nhiều chuyện nói với các ngươi nữa; nhưng bây giờ những điều đó cao quá sức các ngươi. Lúc nào Thần lẽ thật sẽ đến, thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật; vì Ngài không nói tự mình, nhưng nói mọi điều mình đã nghe, và tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến(Giăng 16:12-13). Khải Huyền 2-3 cũng tiên tri nhiều lần: “Ai có tai, hãy nghe lời Ðức Thánh Linh phán cùng các Hội thánh rằng”. Những lời tiên tri này cho chúng ta thấy rằng trong thời kỳ sau rốt, Chúa trở lại sẽ phán với các hội thánh để nói với chúng ta toàn bộ lẽ thật và những bí nhiệm của Ngài. Do đó, chúng ta phải là những nữ đồng trinh khôn, cẩn thận lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời, đối đãi cẩn trọng và điều tra chuyên tâm khi ai đó chứng thực rằng Chúa đã trở lại, bởi vì chỉ khi đó chúng ta mới có thể chào đón sự xuất hiện của Chúa và đạt được sự cứu rỗi trong thời kỳ sau rốt, và chỉ khi đó chúng ta mới có cơ hội trở thành dân sự của vương quốc của Đức Chúa Trời và thực hiện ý muốn của Đức Chúa Trời dưới đất.

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Leave a Reply

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger