Bài học Kinh Thánh ngày nay: Giải mã bí ẩn đằng sau Ma-thi-ơ 24:36: “Về ngày và giờ đó, chẳng có ai biết chi cả, thiên sứ trên trời hay là Con cũng vậy, song chỉ một mình Cha biết thôi”

24/10/2020

Tác giả: Xinjie

Bốn mặt trăng máu đã xuất hiện, và các thiên tai như động đất, nạn đói, và bệnh dịch ngày càng phổ biến. Những lời tiên tri về sự trở lại của Chúa cơ bản đều đã được ứng nghiệm, và một số người đã công khai chứng thực trên mạng rằng Ngài đã đến. Một số anh chị em đã bị bối rối, vì trong Kinh Thánh đã ghi chép rõ ràng: “Về ngày và giờ đó, chẳng có ai biết chi cả, thiên sứ trên trời hay là Con cũng vậy, song chỉ một mình Cha biết thôi(Ma-thi-ơ 24:36). Làm sao mà những người đó có thể biết được Chúa đã trở lại? Ngài đã thực sự trở lại chưa? Chúng ta nên làm gì để có thể chào đón Ngài? Hãy cùng nhau thông công trả lời câu hỏi này.

“Về ngày và giờ đó, chẳng có ai biết chi cả, thiên sứ trên trời hay là Con cũng vậy, song chỉ một mình Cha biết thôi” - Điều này có nghĩa là gì?

Một số anh chị em tin rằng, dựa trên đoạn này của Kinh Thánh, “Về ngày và giờ đó, chẳng có ai biết chi cả, thiên sứ trên trời hay là Con cũng vậy, song chỉ một mình Cha biết thôi”, thời điểm khi Chúa trở lại sẽ không có ai biết cả. Đó là lý do vì sao không có ai trong số họ tin tưởng hoặc xem xét những lời tuyên bố của những người truyền tin về sự trở lại của Chúa. Điều này có thực là sự hiểu đúng hay không? Có phù hợp với ý muốn của Chúa không? Đức Chúa Jêsus đã từng tiên tri, “Ðến khuya, có tiếng kêu rằng: Kìa, chàng rể đến, hãy đi ra rước người!(Ma-thi-ơ 25:6). “Nầy, ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người, và người với ta(Khải Huyền 3:20). Chúng ta có thể thấy từ những dòng này trong Kinh Thánh rằng sau khi Chúa trở lại vào những ngày sau hết, Ngài sẽ gõ cửa nhà chúng ta và Ngài sẽ lên tiếng, và thậm chí sẽ khiến chúng ta bước ra và chào đón Ngài bằng một tiếng kêu “kìa chàng rể đến”. Vì có những người hô lên cho chúng ta biết tin tức về sự trở lại của Chúa, điều đó cho thấy rằng khi Ngài trở lại, Ngài chắc chắn sẽ để cho con người biết. Rõ ràng với câu Kinh Thánh “Về ngày và giờ đó, chẳng có ai biết chi cả, thiên sứ trên trời hay là Con cũng vậy, song chỉ một mình Cha biết thôi” mà hiểu rằng sẽ không có ai biết được Chúa đã trở lại khi ngày đó xảy ra là hoàn toàn sai lầm.

Vậy chúng ta nên diễn giải đoạn Kinh Thánh này một cách chính xác như thế nào? Chúng ta có thể liên kết các câu này lại với nhau: “Hãy nghe lời ví dụ về cây vả, vừa lúc nhành non, lá mới đâm, thì các ngươi biết mùa hạ gần tới. Cũng vậy, khi các ngươi thấy mọi điều ấy, khá biết rằng Con người gần đến, Ngài đương ở trước cửa. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, dòng dõi nầy chẳng qua trước khi mọi điều nầy chưa xảy đến. Trời đất sẽ qua, nhưng lời ta nói chẳng bao giờ qua đi. Về ngày và giờ đó, chẳng có ai biết chi cả, thiên sứ trên trời hay là Con cũng vậy, song chỉ một mình Cha biết thôi(Ma-thi-ơ 24:32-36). “Vậy thì các ngươi cũng hãy chực cho sẵn, vì Con người sẽ đến trong giờ các ngươi không ngờ(Ma-thi-ơ 24:44) Và Khải Huyền 3:3 nói, “ Nếu ngươi chẳng tỉnh thức, ta sẽ đến như kẻ trộm, và ngươi không biết giờ nào ta đến bắt ngươi thình lình”. Những đoạn trên dùng những điềm báo về sự trở lại của Chúa để cho chúng ta biết. Những đoạn trên đề cập đến việc “Con người đến” và “như kẻ trộm”. “Con người” quả thực ám chỉ Đức Chúa Trời nhập thể; thân thể thuộc linh không thể được gọi là “Con người”. Chỉ có người như Đức Chúa Jêsus - Thần của Đức Chúa Trờimặc lấy xác thịt, đến giữa loài người để làm công tác rất thực tế, sở hữu nhân tính bình thường — thì mới có thể được gọi là Con người. “Như một kẻ trộm” nghĩa là Ngài trở lại một cách lén lút và bí mật. Từ đây chúng ta thấy rõ rằng sự trở lại của Chúa liên quan đến việc giáng trần một cách bí mật và trở nên xác thịt như Con người. Bởi Ngài giáng trần một cách bí mật, chúng ta sẽ không nhận ra Ngài một cách dễ dàng, bởi vì ngày và giờ Đức Chúa Trời xuất hiện như xác thịt nhập thể là điều không ai biết được. Do đó, “Về ngày và giờ đó, chẳng có ai biết chi cả, thiên sứ trên trời hay là Con cũng vậy, song chỉ một mình Cha biết thôi” nghĩa là không có ai biết được thời điểm chính xác Chúa trở lại. Tuy nhiên, sau khi Ngài đã đến để phán truyền và làm công tác, nhất định sẽ có một số người biết về điều đó, và đây là lúc chúng ta nên thức tỉnh. Khi chúng ta nghe người ta lan truyền Phúc Âm về sự trở lại của Chúa, chúng ta nên tìm hiểu và điều tra; chỉ khi đó chúng ta mới có thể chào đón Chúa và ăn tối với Ngài. Tuy nhiên, ngay bây giờ, chúng ta không những không thức tỉnh, mà chúng ta cũng không đi tìm hiểu hay điều tra khi nghe những người khác lan tryền tin tức về sự trở lại của Chúa. Như vậy, chẳng phải chúng ta đã hiểu sai ý muốn của Chúa sao? Chúng ta hãy đọc thêm một số đoạn lời Đức Chúa Trời, và chúng ta sẽ hiểu hơn về những đoạn Kinh Thánh này.

Đức Chúa Trời Toàn Năng đã phán: “Vào buổi bình minh, Đức Chúa Trời đã đến thế gian và bắt đầu sự sống của Ngài trong xác thịt mà đa số nhân loại không hay biết. Con người không hay biết khi thời khắc này đến. Có thể họ đang say ngủ; có thể nhiều người đang canh thức chờ đợi, và có thể nhiều người đang âm thầm cầu nguyện với Đức Chúa Trời trên trời. Ấy thế mà trong số tất cả những người này, không một người nào biết rằng Đức Chúa Trời đã đến trên đất(Công tác và sự bước vào (4), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). “Lúc đầu, khi Jêsus chưa chính thức thực hiện chức vụ của Ngài, giống như các môn đồ đi theo Ngài, đôi khi Ngài cũng đã tham dự các buổi nhóm, hát thánh ca, dâng lời ngợi khen và đọc Cựu Ước trong đền thờ. Sau khi Ngài chịu phép báp-têm và lên khỏi nước, Thần đã chính thức ngự xuống trên Ngài và bắt đầu làm việc, tiết lộ thân phận của Ngài và chức vụ mà Ngài phải đảm nhận. Trước đó, đã không ai biết thân phận của Ngài, và ngoài Ma-ri, thậm chí cả Giăng cũng không biết. Jêsus được 29 tuổi khi Ngài chịu phép báp-têm. Sau khi phép báp-têm của Ngài được hoàn tất, các từng trời đã được mở ra, và có một tiếng phán rằng: ‘Nầy là Con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàng’. Một khi Jêsus đã chịu phép báp-têm, Đức Thánh Linh đã bắt đầu làm chứng cho Ngài theo cách này. Trước khi chịu phép báp-têm ở tuổi 29, Ngài đã sống cuộc đời của một người bình thường, ăn khi Ngài phải ăn, ngủ và ăn mặc một cách bình thường, và không có điều gì ở Ngài là khác với những người khác, dù tất nhiên, điều này chỉ là đối với mắt trần của con người. … Kinh Thánh không ghi lại những gì Ngài đã làm trước khi Ngài chịu phép báp-têm vì Ngài đã không làm công tác này trước khi Ngài chịu phép báp-têm. Ngài đã chỉ đơn thuần là một người bình thường, và đại diện cho một người bình thường; trước khi Jêsus bắt đầu thực hiện chức vụ của mình, Ngài đã không khác gì những người bình thường, và những người khác không thể nhận thấy sự khác biệt nào ở Ngài. Chỉ sau khi Ngài được 29 tuổi thì Jêsus mới biết Ngài đã đến để hoàn thành một giai đoạn công tác của Đức Chúa Trời; trước đó, bản thân Ngài đã không biết việc này, vì công tác mà Đức Chúa Trời thực hiện không phải là siêu nhiên(Xét về danh xưng và thân phận, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời).

Chúng ta có thể thấy từ lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng rằng không ai biết được khi nào Đức Chúa Trời xuống thế gian như xác thịt nhập thể; ngay cả Con người cũng không biết. Chỉ có Thần trên trời biết điều này. Tuy nhiên, khi Đức Chúa Trời bắt đầu làm công tác của Ngài, Đức Thánh Linh chứng thực công tác của Đức Chúa Trời nhập thể, và sau đó sử dụng những người theo Đức Chúa Trời để lan truyền Phúc Âm, và mọi người dần dần biết được tin đó. Cũng giống như thuở ban đầu, Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã sử dụng một nhà tiên tri để tiên đoán về sự đến của Đấng Mê-si, nhưng khi nào và ở đâu Đấng Mê-si sẽ xuất hiện, thì chỉ có Giê-hô-va Đức Chúa Trời biết. Khi Đức Chúa Jêsus trở lại trong xác thịt để làm công tác, ngay cả chính Ngài ban đầu cũng không biết rằng Ngài chính là Đấng Mê-si, rằng Ngài đã đến để làm công tác cứu chuộc. Ngài đã sống một cuộc sống bình thường như một thường dân. Những người khác đã không biết Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ, là chính Đức Chúa Trời nhập thể. Sau khi Đức Chúa Jêsus đã được làm báp-têm, Đức Thánh Linh bắt đầu làm chứng cho Ngài và Đức Chúa Jêsus bắt đầu bày tỏ cách thức để loài người ăn năn, thể hiện những dấu kỳ phép lạ của Đức Chúa Trời, chữa lành cho người bệnh, và trừ quỷ. Một số người đã dần dần nhận ra rằng Đức Chúa Jêsus chính là Đấng Mê-si. Những người đầu tiên chấp nhận công tác cứu chuộc của Đức Chúa Jêsus, như là Phi-e-rơ và Giăng, sau đó bắt đầu đi khắp nơi để lan truyền Phúc Âm của Chúa. Từ đó sự cứu rỗi của Chúa mới càng ngày càng được nhiều người biết đến hơn. Và điều này đã được truyền lại qua các thời đại cho đến ngày nay. Hiện nay đã có những tín đồ ở mọi vùng miền trên thế giới.

Đức Chúa Jêsus cũng đã đưa ra những lời tiên đoán về những ngày sau rốt: “Ta còn có nhiều chuyện nói với các ngươi nữa; nhưng bây giờ những điều đó cao quá sức các ngươi. Lúc nào Thần lẽ thật sẽ đến, thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật; vì Ngài không nói tự mình, nhưng nói mọi điều mình đã nghe, và tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến(Giăng 16:12-13). “Người nào bỏ ta ra và không nhận lãnh lời ta, đã có kẻ xét đoán rồi; lời ta đã rao giảng, chính lời đó sẽ xét đoán họ nơi ngày sau cùng(Giăng 12:48). Và Kinh Thánh ghi chép: “Xin Cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh; lời Cha tức là lẽ thật" (Giăng 17:17). “Vì thời kỳ đã đến, là khi sự phán xét sẽ khởi từ nhà Ðức Chúa Trời(1 Phi-rơ 4:17). Khi Chúa trở lại, Ngài sẽ bày tỏ những chân lý còn nhiều hơn và cao siêu hơn những chân lý của Thời đại Ân điển, theo vóc giạc của chúng ta. Ngài phán xét và làm cho chúng ta tinh sạch bằng lời Ngài để chúng ta có thể thoát ra khỏi những gông cùm của tội lỗi và do đó được tinh sạch và chuyển hóa. Vì vậy, khi Chúa trở lại vào những ngày sau rốt để xuất hiện và làm công tác, chắc chắn sẽ có một số người nghe được tiếng nói của Đức Chúa Trời và và chấp nhận công tác của Ngài, rồi sau đó đi khắp bốn phương để lan truyền tin tốt về sự trở lại của Chúa. Điều này cũng giống như khi chúng ta lần đầu tiên có đức tin nơi Chúa; chúng ta chỉ chấp nhận sau khi nghe những người khác lan truyền Phúc m của Đức Chúa Jêsus. Như Kinh Thánh đa viết, “Như vậy, đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe, là khi lời của Đấng Christ được rao giảng” (Rô-ma 10:17).

Do đó, khi chúng ta nghe tin Chúa trở lại, chúng ta tuyệt đối không được mù quáng chối bỏ tin ấy; mà nên tìm hiểu một cách khiêm nhường, chúng ta nghe thấy tiếng của Đức Chúa Trời đón nhận vâng phục chính là nghênh tiếp được Chúa rồi. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán, “Bởi chúng ta đang tìm kiếm dấu chân của Đức Chúa Trời, nên chúng ta cần tìm kiếm ý muốn của Đức Chúa Trời, lời Đức Chúa Trời, những lời phán của Ngài – bởi vì bất cứ nơi đâu có những lời mới của Đức Chúa Trời, thì giọng nói của Đức Chúa Trời ở đó, và bất cứ nơi đâu có bước chân của Đức Chúa Trời, thì việc làm của Đức Chúa Trời ở đó. Bất cứ nơi nào có sự bày tỏ của Đức Chúa Trời, ở đó Đức Chúa Trời xuất hiện, và bất cứ nơi nào Đức Chúa Trời xuất hiện, thì ở đó có lẽ thật, đường đi và sự sống. Khi tìm kiếm dấu chân của Đức Chúa Trời, các ngươi đã bỏ qua những lời: ‘Đức Chúa Trời là lẽ thật, đường đi và sự sống’. Và vì vậy, nhiều người, ngay cả khi họ nhận được lẽ thật, vẫn không tin rằng họ đã tìm thấy dấu chân của Đức Chúa Trời và lại càng không thừa nhận sự xuất hiện của Đức Chúa Trời. Thật là một sai lầm nghiêm trọng!(Phụ lục 1: Sự xuất hiện của Đức Chúa Trời đã mở ra một thời đại mới, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời).

Trên toàn thế giới, chỉ có duy nhất Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng công khai chứng thực rằng Chúa đã trở lại - đó là, Đấng Christ của những ngày sau rốt, Đức Chúa Trời Toàn Năng, đã bày tỏ nhiều lẽ thật và đã làm công tác phán xét và làm tinh sạch con người. Hầu hết các lời phán của Đức Chúa Trời Toàn Năng đã được ghi chép lại trong sách Lời xuất hiện trong xác thịt. Lời Chúa đã giải thích mọi khía cạnh của lẽ thật. Lời Chúa nói rất rõ ràng về những mầu nhiệm của những sự nhập thể của Đức Chúa Trời, những sự thật bên trong Kinh Thánh, mục đích của kế hoạch quản lý loài người suốt sáu nghìn năm của Đức Chúa Trời, sự khác biệt giữa công việc của Ngài và công việc của con người, cũng như cách thức Đức Chúa Trời phán xét và làm tinh sạch con người, cách thức con người nên nhận biết Đức Chúa Trời, cách thức Đức Chúa Trời quyết định kết cục và đích đến cho mỗi con người, và vân vân. Những lẽ thật này đều liên quan đến công tác của riêng Đức Chúa Trời; tất cả đều là những mầu nhiệm chỉ ra rõ ràng con đường cứu rỗicho chúng ta. Chúng ta nên tham gia tìm hiểu xem đó có phải thực sự là Đức Thánh Linh đang nói với các hội thánh hay không, và thực sự có phải là Đức Chúa Trời của những ngày sau rốt đang làm công tác phán xét của Ngài khởi từ trong nhà Ngài. Bằng cách này chúng ta có thể xác thực được Đức Chúa Trời Toàn Năng có phải quả thực chính là Đức Chúa Jêsus đã trở lại. Tôi tin rằng miễn sao chúng ta có khát vọng tìm hiểu, Đức Chúa Trời sẽ dẫn dắt chúng ta chào đón Chúa trở lại! Đó là bởi vì, như Đức Chúa Jêsus đã nói, “Phước cho những kẻ có lòng khó khăn, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy(Ma-thi-ơ 5:3).

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Leave a Reply

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger