Tội lỗi chúng ta đã được tha thứ – liệu Chúa có đưa chúng ta thẳng vào thiên quốc khi Ngài tái lâm?

07/10/2021

Những thảm họa đang ngày càng lớn hơn và các tín hữu đều háo hức mong mỏi ngày Đấng Cứu Thế giáng lâm, khao khát được cất lên trời trong giấc ngủ để tương ngộ với Chúa và để thoát khỏi sự khổ sở do những thảm họa ngày càng lớn hiện nay. Sao họ lại quá đỗi tự tin chờ Đức Chúa Jêsus giáng lâm và cất họ lên trời để tương ngộ Ngài như vậy? Họ tin rằng vì tội lỗi của mình đã được tha thứ nhờ đức tin vào Đức Chúa Jêsus, nên Chúa không còn coi họ là người có tội nữa, họ đã sẵn sàng, và sẽ được đưa thẳng vào thiên quốc khi Chúa đến. Nhưng điều mà nhiều người còn mơ hồ là những đại họa đã đến, vậy tại sao Chúa vẫn chưa đến? Nhiều người bắt đầu thắc mắc liệu Chúa có thực sự đến hay không. Nếu không, thế chẳng phải nghĩa là họ có thể rơi vào thảm họa và chết bất cứ lúc nào sao? Chẳng còn cách nào khác, nhiều mục sư trong giới tôn giáo đang nói rằng Chúa sẽ đến vào giai đoạn giữa hoặc cuối những thảm họa. Nhưng chuyện đó có đúng không? Chẳng lẽ giới tôn giáo chưa nghênh tiếp Chúa nghĩa là Ngài chưa đến sao? Chúng ta đều biết Chúa hứa rằng Hội Thánh Philadelphia sẽ được cất lên trước thảm họa và Ngài sẽ bảo vệ họ khỏi những đau đớn do thảm họa. Liệu Chúa có nói lời mà không giữ lời không? Tuyệt đối không. Đúng là Chúa không hiện xuống trên một đám mây để đưa các tín hữu vào thiên quốc như nhiều người tưởng tượng, nhưng chúng ta đều biết rằng Tia Chớp Phương Đông đã kiên định làm chứng rằng Ngài đã tái lâm là Đức Chúa Trời Toàn Năng, bày tỏ nhiều lẽ thật, và thực hiện công tác phán xét khởi từ nhà Đức Chúa Trời. Mọi người từ mọi giáo phái yêu lẽ thật đều đã nghe tiếng Đức Chúa Trời trong lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng và hướng về Ngài, và được đưa tới trước ngai Đức Chúa Trời, ăn uống lời Đức Chúa Trời mỗi ngày, dự tiệc cưới Chiên Con. Họ đã trải nghiệm sự phán xét và làm tinh sạch của Đức Chúa Trời Toàn Năng và có chứng ngôn vang dội. Họ sống trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời, vui sướng tôn vinh Ngài. So với tình trạng sợ hãi thảm họa không dứt của giới tôn giáo thì đúng là như ngày và đêm vậy. Nhiều tín hữu đang nghĩ trong lòng rằng, có phải Đức Chúa Trời Toàn Năng mà Tia Chớp Phương Đông làm chứng chính là Chúa tái lâm? Có phải Chúa thực sự đang thực hiện một bước của công tác phán xét vào thời kỳ sau rốt? Nhưng nhiều người còn ngờ vực, chẳng hạn như, “Chúa đã tha thứ cho tội lỗi của tôi và Ngài không coi tôi là tội nhân nữa. Ngài sẽ đưa tôi thẳng vào thiên quốc khi Ngài tái lâm. Sao Ngài không cất tôi lên ngay đi, mà lại còn thực hiện một bước công tác phán xét vào thời kỳ sau rốt?” Hôm nay hãy cùng khám phá chủ đề này nhé. Có phải được tha tội nghĩa là có thể vào thiên quốc không?

Trước hết, hãy cùng xem liệu có cơ sở Kinh Thánh nào cho ý niệm rằng những ai được tha tội có thể vào thẳng thiên quốc hay không. Chúa có phán gì ủng hộ cho điều này không? Đức Chúa Jêsus nói những ai được tha tội có thể vào thẳng thiên quốc khi nào vậy? Đức Thánh Linh cũng không hề nói rằng sẽ cho phép ai đó vào thẳng thiên quốc. Không có cơ sở Kinh Thánh hay lời nào của Chúa làm chứng cho điều này, vậy tại sao mọi người lại tin chắc như đinh đóng cột là họ sẽ được cất lên khi Chúa đến? Nghĩ thế chẳng hợp lý chút nào. Về việc ai có thể vào thiên quốc, Chúa đã phán rất rõ ràng rằng: “Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi(Ma-thi-ơ 7:21). Từ câu Kinh Thánh này, chúng ta có thể chắc chắn rằng chỉ riêng việc được tha tội thì không đủ để vào thiên quốc. Tại sao chỉ được tha tội thôi thì không đủ? Chủ yếu là, việc được tha tội không có nghĩa bạn được làm tinh sạch, bạn quy phục Đức Chúa Trời, hay bạn thực thi ý muốn của Đức Chúa Trời. Chúng ta đều thấy rõ rằng kể cả những tín hữu đã được tha tội vẫn không ngừng nói dối, gian lận, lươn lẹo và lừa lọc. Họ kiêu ngạo, và có được chút hiểu biết về Kinh Thánh thì chẳng chịu nghe ai. Họ đấu đá nhau, tranh quyền đoạt lợi, sống trong tội lỗi mà họ không thể tự mình thoát khỏi. Điều này rõ ràng cho thấy rằng dù cho đã được tha tội, con người vẫn còn ô uế và bại hoại, và cứ phạm tội suốt. Họ không những không tiếp nhận hay quy phục lẽ thật, mà còn phán xét và chống đối Đức Chúa Trời. Hệt như những người Pha-ri-si, họ đã lên án, phán xét, và phỉ báng Chúa, thậm chí đóng đinh Ngài lên thập giá một lần nữa. Điều này chứng tỏ rằng tội lỗi của nhân loại có thể được tha thứ, nhưng chúng ta vẫn còn ô uế và bại hoại, và thực chất bại hoại của chúng ta nằm ở sự chống đối Đức Chúa Trời. Như lời Đức Chúa Trời phán: “Các ngươi phải nên thánh, vì ta là thánh(Lê-vi 11:45). “Nếu không nên thánh thì chẳng ai được thấy Ðức Chúa Trời(Hê-bơ-rơ 12:14). Vậy nên, chắc chắn ai sống trong tội lỗi đều không xứng đáng được vào thiên quốc, và hoàn toàn được định đoạt bởi tâm tính công chính và thánh khiết của Đức Chúa Trời. Người tin Chúa nào lại dám tự nhận rằng mình đã thoát khỏi tội lỗi, không còn phạm tội và đạt được sự thánh khiết? Không một ai cả. Kể cả những bậc danh nhân, vĩ nhân về thuộc linh đã viết nên nhiều tác phẩm thuộc linh cũng không dám nói họ đã thoát khỏi tội lỗi và trở nên thánh khiết. Thực ra, toàn bộ tín hữu hết thảy đều giống nhau, đều sống trong tình trạng ban ngày phạm tội còn ban đêm thì thú tội, thảm thiết vật lộn trong tội lỗi. Họ đều trải nghiệm nỗi đau tột cùng của việc bị trói buộc bởi tội lỗi. Sự thật này cho thấy điều gì? Nó cho thấy rằng người được tha tội vẫn chưa thoát khỏi tội lỗi và trở nên thánh khiết, nên chúng ta có thể nói chắc rằng được tha tội không đồng nghĩa với có tư cách vào thiên quốc. Như lời Đức Chúa Jêsus đã phán: “Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai phạm tội lỗi là tôi mọi của tội lỗi. Vả, tôi mọi không ở luôn trong nhà, mà con thì ở đó luôn(Giăng 8:34-35). Có thể thấy chẳng có cơ sở Kinh Thánh cho chuyện được tha tội là được vào thiên quốc, đây thuần túy là quan niệm của con người.

Lúc này, câu hỏi đầu tiên nảy ra trong đầu mọi người là, được tha tội không đưa chúng ta vào thiên quốc, vậy thì điều mới cho chúng ta vào thiên quốc? Con đường để vào thiên quốc là gì? Đức Chúa Jêsus phán: “Nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi”. Đã rõ rành rành, đây mới là điều kiện để vào thiên quốc. Vậy làm sao chúng ta có thể thực hiện được ý muốn của Đức Chúa Trời và vào thiên quốc? Thật ra, từ lâu Đức Chúa Jêsus đã chỉ cho chúng ta tới con đường đó. Chúng ta cùng xem lời tiên tri của Đức Chúa Jêsus để hiểu rõ hơn nhé. Đức Chúa Jêsus phán: “Ta còn có nhiều chuyện nói với các ngươi nữa; nhưng bây giờ những điều đó cao quá sức các ngươi. Lúc nào Thần lẽ thật sẽ đến, thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật(Giăng 16:12-13). “Xin Cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh; lời Cha tức là lẽ thật(Giăng 17:17). “Lại nếu kẻ nào nghe lời ta mà không vâng giữ ấy chẳng phải ta xét đoán kẻ đó; vì ta đến chẳng để xét đoán thế gian, nhưng để cứu chuộc. Người nào bỏ ta ra và không nhận lãnh lời ta, đã có kẻ xét đoán rồi; lời ta đã rao giảng, chính lời đó sẽ xét đoán họ nơi ngày sau cùng(Giăng 12:47-48). “Cha cũng chẳng xét đoán ai hết, nhưng đã giao trọn quyền phán xét cho Con(Giăng 5:22). Đức Chúa Jêsus đã tiên tri sự tái lâm của Ngài nhiều lần, và những câu này là lời Ngài tiên tri về công tác Ngài thực hiện khi tái lâm, chính là bày tỏ nhiều lẽ thật để thực hiện công tác phán xét, dẫn mọi người vào toàn bộ lẽ thật, triệt để cứu rỗi nhân loại khỏi tội lỗi và những thế lực của Sa-tan, cuối cùng đưa chúng ta vào thiên quốc để có một đích đến tốt đẹp. Chính vì thế chúng ta tuyệt đối phải tiếp nhận công tác phán xét của Chúa khi Ngài tái lâm. Nếu chưa đạt được lẽ thật, chúng ta không thể được làm tinh sạch hoàn toàn sự bại hoại và bản tính tội lỗi của chúng ta không thể được hóa giải. Đó là cách duy nhất để loại bỏ tội lỗi và trở nên thánh khiết, xứng đáng vào vương quốc của Đức Chúa Trời. Tâm tính bại hoại của chúng ta phải được làm tinh sạch để hoàn toàn hóa giải bản tính tội lỗi của mình. Chúng ta phải loại bỏ tâm tính bại hoại để thoát khỏi những thế lực của Sa-tan, quy phục Đức Chúa Trời và thực hiện ý muốn của Ngài. Nếu không, chúng ta không có quyền bước vào thiên quốc. Vì vậy chắc chắn là chỉ ai được làm tinh sạch qua sự phán xét và hành phạt của Đức Chúa Trời vào thời kỳ sau rốt mới có thể trở thành người thực hiện ý muốn của Đức Chúa Trời. Điều này chứng tỏ việc tiếp nhận sự phán xét và làm tinh sạch của Đức Chúa Trời vào thời kỳ sau rốt là con đường duy nhất để vào thiên quốc. Hãy cùng đọc vài đoạn trong lời Đức Chúa Trời về điều này nhé. “Một tội nhân như các ngươi, người vừa mới được cứu chuộc, và chưa được thay đổi hoặc được Đức Chúa Trời hoàn thiện, ngươi có thể hợp lòng Đức Chúa Trời sao? Đối với ngươi, ngươi vẫn còn bản ngã cũ của mình, đúng là ngươi đã được Jêsus cứu rỗi, và ngươi không bị xem là một tội nhân nhờ sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, nhưng điều này không chứng minh rằng ngươi vô tội và không ô uế. Làm sao ngươi có thể nên thánh nếu ngươi chưa được thay đổi? Bên trong, ngươi bị bủa vây bởi sự bất khiết, ích kỷ và hèn hạ, nhưng ngươi vẫn muốn được ngự xuống với Jêsus – ngươi chẳng thể may mắn vậy được! Ngươi đã bỏ qua một bước trong niềm tin của mình vào Đức Chúa Trời: Ngươi chỉ đơn thuần đã được cứu chuộc, nhưng ngươi vẫn chưa được thay đổi. Để ngươi hợp lòng Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời phải đích thân thực hiện công tác thay đổi và làm cho ngươi thanh sạch; nếu không thì ngươi, kẻ chỉ được cứu chuộc, sẽ không có khả năng đạt được sự nên thánh. Theo cách này, ngươi sẽ không đủ tư cách để dự phần trong những phước lành của Đức Chúa Trời, vì ngươi đã bỏ qua một bước trong công tác quản lý con người của Đức Chúa Trời, là bước then chốt, để thay đổi và hoàn thiện. Và vì vậy, ngươi, một tội nhân vừa được cứu chuộc, không có khả năng trực tiếp thừa hưởng cơ nghiệp của Đức Chúa Trời(Xét về danh xưng và thân phận, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). “Mặc dù Jêsus đã làm nhiều công tác giữa con người, nhưng Ngài chỉ hoàn thành việc cứu chuộc toàn thể nhân loại và trở thành của lễ chuộc tội cho con người; Ngài vẫn chưa loại bỏ khỏi con người tất cả những tâm tính bại hoại của họ. Để hoàn toàn cứu rỗi con người khỏi ảnh hưởng của Sa-tan, không chỉ cần Jêsus trở thành của lễ chuộc tội và gánh lấy những tội lỗi của con người, mà còn cần Đức Chúa Trời làm công tác vĩ đại hơn nữa để hoàn toàn loại bỏ khỏi con người tâm tính Sa-tan bại hoại của họ. Và vì thế, khi con người đã được tha thứ tội lỗi, Đức Chúa Trời đã trở lại xác thịt để dẫn dắt con người vào thời đại mới, và bắt đầu công tác của hình phạt và sự phán xét. Công tác này đã đưa con người vào một cõi cao hơn. Tất cả những ai quy phục dưới sự thống trị của Ngài sẽ được hưởng lẽ thật cao hơn và nhận lãnh những phước lành lớn hơn. Họ sẽ thực sự sống trong sự sáng, và họ sẽ đạt được lẽ thật, đường đi, và sự sống(Lời tựa, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Những lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng rõ ràng tuyệt đối. Đức Chúa Jêsus đã thực hiện công tác cứu chuộc vào Thời Đại Ân Điển, chỉ là để tha thứ tội lỗi con người, hoàn thành một nửa công tác cứu rỗi. Chỉ có công tác phán xét của Đức Chúa Trời Toàn Năng vào thời kỳ sau rốt mới hoàn toàn làm tinh sạch và cứu rỗi nhân loại. Mọi người phải tiếp nhận lẽ thật mà Đức Chúa Trời Toàn Năng bày tỏ, sự phán xét và hành phạt của Ngài, thì sự bại hoại của họ mới có thể được làm tinh sạch và biến đổi, mới có thể làm người vâng phục Đức Chúa Trời và thực hiện ý muốn của Ngài, xứng đáng được vào thiên quốc. Nói cách khác, họ sẽ có tấm hộ chiếu để bước vào thiên quốc. Có thể nói công tác phán xét của Đức Chúa Trời Toàn Năng chính là bước cốt yếu và quan trọng nhất trong công tác của Đức Chúa Trời để cứu rỗi nhân loại, và bước đó sẽ quyết định người ta có được vào thiên quốc không. Thiếu đi bước quan trọng nhất, thiếu đi sự phán xét và được làm tinh sạch của Đức Chúa Trời Toàn Năng, nghĩa là thất bại hoàn toàn trong đức tin của mình. Dù đã tin Đức Chúa Trời bao lâu, dốc sức công tác hay hy sinh trả giá bao nhiêu, nếu bạn chối bỏ Đức Chúa Trời Toàn Năng, thì tất cả đều vô nghĩa, là bỏ cuộc nửa đường. Bạn sẽ không được vào thiên quốc. Đó sẽ là sự hối hận cả đời!

Vậy Đức Chúa Trời công tác để phán xét, làm tinh sạch và cứu rỗi nhân loại để đưa chúng ta vào thiên quốc như thế nào? Chúng ta cùng đọc những lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng nhé: “Đấng Christ của thời kỳ sau rốt dùng nhiều lẽ thật khác nhau để dạy dỗ con người, để phơi bày bản chất của con người, và để mổ xẻ những lời nói và hành động của con người. Những lời này bao gồm nhiều phương diện của lẽ thật, chẳng hạn như bổn phận của con người, con người nên vâng lời Đức Chúa Trời như thế nào, con người nên trung thành với Đức Chúa Trời ra sao, con người phải sống trọn nhân tính bình thường, cũng như sự khôn ngoan và tâm tính của Đức Chúa Trời như thế nào, v.v. Tất cả những lời này đều nhắm vào bản chất của con người và tâm tính bại hoại của họ. Cụ thể, những lời vạch trần cách con người hắt hủi Đức Chúa Trời, được phán ra liên quan đến việc con người là hiện thân của Sa-tan và là một thế lực thù địch chống lại Đức Chúa Trời như thế nào. Trong quá trình thực hiện công tác phán xét của mình, Đức Chúa Trời không chỉ đơn giản làm rõ bản tính của con người bằng một vài lời; Ngài phơi bày, xử lý và tỉa sửa qua thời gian dài. Tất cả những phương pháp phơi bày, xử lý và tỉa sửa khác nhau này không thể được thay thế bằng những lời thông thường, mà phải bằng lẽ thật con người tuyệt đối không bao giờ có. Chỉ có những phương pháp như thế này mới có thể được gọi là sự phán xét; chỉ thông qua kiểu phán xét này thì con người mới có thể bị khuất phục và hoàn toàn bị thuyết phục về Đức Chúa Trời, và hơn nữa mới có được kiến thức thực sự về Đức Chúa Trời(Đấng Christ thực hiện công tác phán xét bằng lẽ thật, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Toàn bộ những ai đã trải nghiệm sự phán xét và hành phạt của Đức Chúa Trời đều hiểu rõ rằng không có lời Đức Chúa Trời vạch trần sự bại hoại và thực chất của chúng ta, chúng ta sẽ không bao giờ thấy mình bị bại hoại nặng nề và nghiêm trọng ra sao. Không bị phán xét, hành phạt, tỉa sửa, xử lý, và sửa dạy bởi Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ không bao giờ loại bỏ được tâm tính bại hoại và thậm chí phải rất khó khăn để thực sự hiểu được bản thân. Đó là lý do rất nhiều tín hữu không kìm được vòng luẩn quẩn phạm tội và thú tội mãi, không thấy được gốc rễ tội lỗi của họ hoàn toàn nằm ở việc bị Sa-tan làm bại hoại nặng nề. Họ vẫn lầm tưởng rằng họ có thể lên thẳng thiên quốc vì họ được tha tội. Đây chính là sự mù quáng và ngu muội, và hoàn toàn thiếu nhận thức bản thân. Sự ăn năn thực sự chỉ đến qua sự phán xét và hành phạt của Đức Chúa Trời Toàn Năng, lòng kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác chỉ đến qua việc hiểu tâm tính công chính của Đức Chúa Trời. Chỉ khi đó chúng ta mới có thể thờ phượng, quy phục Đức Chúa Trời, và trở thành người thực hiện ý muốn của Ngài. Bạn chỉ có thể thực sự hiểu điều này sau khi trải nghiệm sự phán xét của Đức Chúa Trời vào thời kỳ sau rốt và được làm tinh sạch.

Giờ tôi nghĩ chúng ta đều đã thấy rõ rằng con đường vào thiên quốc rất cụ thể, rất thực tế, không phải chỉ việc được tha tội và chờ đợi được Chúa cất lên trời, rồi được đưa thẳng vào thiên quốc. Như thế không thực tế – đó chỉ là suy nghĩ viển vông. Nếu chúng ta muốn vào thiên quốc, điều quan trọng nhất là tiếp nhận sự phán xét và hành phạt của Đức Chúa Trời Toàn Năng để sự bại hoại của chúng ta được làm tinh sạch và chúng ta có thể thực hiện ý muốn của Đức Chúa Trời. Như vậy chúng ta mới xứng đáng nhận được lời hứa và phước lành của Đức Chúa Trời, được đưa vào vương quốc của Ngài. Nếu từ chối tiếp nhận công tác phán xét của Đức Chúa Trời Toàn Năng, chúng ta sẽ không bao giờ đạt được lẽ thật và sự sống hay được làm tinh sạch sự bại hoại của mình. Mong mỏi Chúa đưa chúng ta vào thiên quốc theo cách này là việc làm của một kẻ ngốc, người như thế chính là những trinh nữ khờ dại, những người sẽ rơi vào thảm họa, khóc lóc và nghiến răng. Có thể nói tiếp nhận công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng của thời kỳ sau rốt chính là được cất lên trước ngai của Ngài. Chúng ta vẫn phải tiếp nhận lẽ thật Ngài bày tỏ, sự phán xét và hành phạt của Ngài, loại bỏ sự bại hoại và được làm tinh sạch, để cuối cùng chúng ta có thể được Đức Chúa Trời bảo vệ và giữ gìn qua khỏi thảm họa, và bước vào đích đến tốt đẹp mà Ngài đã chuẩn bị. Chỉ tiếp nhận Đức Chúa Trời Toàn Năng trên môi miệng mà không tiếp nhận lẽ thật, không quy phục sự phán xét và hành phạt của Ngài, thì không phải là đức tin chân thật, không phải là người thực sự yêu lẽ thật. Rốt cuộc họ sẽ bị vạch trần và loại bỏ. Hãy tổng kết lại bằng một đoạn khác từ Đức Chúa Trời Toàn Năng nhé. “Những ai mong muốn có được sự sống mà không dựa vào lẽ thật do Đấng Christ phán dạy là những kẻ nực cười nhất thế gian, và những ai không chấp nhận con đường sự sống do Đấng Christ mang lại đều bị lạc trong mộng tưởng. Và vì vậy, Ta nói rằng những kẻ không chấp nhận Đấng Christ của thời kỳ sau rốt sẽ mãi bị Đức Chúa Trời ghê tởm. Đấng Christ là cổng vào vương quốc của con người trong thời kỳ sau rốt, và không có ai có thể đi vòng sau Ngài. Không ai có thể được Đức Chúa Trời hoàn thiện mà không thông qua Đấng Christ. Ngươi tin vào Đức Chúa Trời, vậy thì ngươi phải chấp nhận những lời của Ngài và vâng phục con đường của Ngài. Ngươi không thể chỉ nghĩ tới việc nhận lãnh ân phước trong khi không có khả năng nhận lãnh lẽ thật, và không có khả năng chấp nhận sự cung cấp sự sống. Đấng Christ đến trong thời kỳ sau rốt để cho tất cả những ai thực sự tin ở Ngài có thể được cung cấp sự sống. Công tác của Ngài là để khép lại thời đại cũ và bước vào thời đại mới, và công tác của Ngài là con đường mà tất cả những ai sẽ bước vào thời đại mới phải đi qua. Nếu ngươi không thể thừa nhận Ngài, mà thay vào đó chỉ trích, báng bổ, hay thậm chí hành hạ Ngài, thì ngươi chắc chắn sẽ bị thiêu đốt đời đời, và sẽ không bao giờ bước vào được vương quốc của Đức Chúa Trời. Bởi Đấng Christ này, chính Ngài là sự tỏ hiện của Đức Thánh Linh, sự tỏ hiện của Đức Chúa Trời, là Đấng mà Đức Chúa Trời đã giao phó để làm công tác của Ngài trên trần thế. Và vì vậy, Ta nói rằng nếu ngươi không chấp nhận tất cả những gì được thực hiện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt, thì ngươi đang báng bổ Đức Thánh Linh. Quả báo mà những kẻ báng bổ Đức Thánh Linh phải chịu là điều hiển nhiên với tất cả mọi người(Chỉ Đấng Christ của thời kỳ sau rốt mới có thể ban cho con người con đường sự sống vĩnh cửu, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời).

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Được cất lên thật sự là gì?

2.000 năm trước, sau khi Đức Chúa Jêsus bị đóng đinh lên thập tự giá và hoàn thành công tác cứu chuộc, Ngài hứa sẽ trở lại. Kể từ đó, mọi...

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger