Ai là Đức Chúa Trời thật duy nhất?

20/09/2021

Ngày nay, hầu hết mọi người đều có tín ngưỡng và tin rằng có một Đức Chúa Trời. Họ tin vào Đức Chúa Trời vốn có trong lòng của họ. Nên qua thời gian, ở những nơi khác nhau người ta tin vào hàng trăm hoặc hàng ngàn vị Đức Chúa Trời khác nhau. Có thể có nhiều Đức Chúa Trời đến thế không? Chắc chắn là không. Vậy thì có bao nhiêu vị và ai là Đức Chúa Trời thật? Không nhân vật nổi tiếng hay vĩ đại nào có thể trả lời rõ ràng câu hỏi này, vì không con người nào thấy được hay tiếp xúc trực tiếp Đức Chúa Trời. Ai cũng chỉ có đời ngời ngắn ngủi và những gì họ trải qua và chứng kiến là rất hạn chế, vậy thì ai có thể làm chứng rõ ràng về Đức Chúa Trời? Những người có thể làm chứng cho Ngài là không nhiều. Chúng ta biết Kinh Thánh là tác phẩm làm chứng cho Đức Chúa Trời, kinh điển và có thẩm quyền nhất. Nó chứa bằng chứng rằng Đức Chúa Trời đã tạo dựng vạn vật, và từ khi tạo dựng nhân loại, Ngài chưa từng thôi dẫn dắt cuộc sống của con người trên đất. Ngài ban hành luật pháp và các điều răn cho con người, Kinh Thánh cũng làm chứng về Đức Chúa Trời trong xác thịt, rằng Đức Chúa Jêsus đã đến cứu chuộc loài người. Kinh Thánh tiên tri sự trở lại của Đức Chúa Trời vào thời kỳ sau rốt để thực hiện công tác phán xét nhằm cứu rỗi loài người triệt để và đưa con người đến một đích đến tốt đẹp. Nên rõ ràng là Đức Chúa Trời mà Kinh Thánh làm chứng cho là Đấng Tạo Hóa, Đức Chúa Trời thật duy nhất. Điều này là có cơ sở. Một số người hỏi: “Ai thực sự là Đức Chúa Trời mà Kinh Thánh làm chứng cho? Danh Ngài là gì? Chúng ta sẽ gọi Ngài là gì?”. Ngài đã được gọi là Đức Giê-hô-va, rồi sau đó trong xác thịt, là Đức Chúa Jêsus, rồi sách Khải Huyền tiên tri Đấng Toàn Năng sẽ đến trong thời kỳ sau rốt – là Đức Chúa Trời Toàn Năng. Đức Chúa Trời này là Đấng đã tạo dựng trời, đất, vạn vật và nhân loại. Ngài là Đức Chúa Trời thật duy nhất đã luôn dẫn dắt và cứu rỗi loài người. Ngài bất diệt, có quyền tối thượng đối với vạn vật, và tể trị vạn vật. Nên ai không phải là Đấng Tạo Hóa và Đức Chúa Trời thật duy nhất đều là thần giả mà thôi. Sa-tan là một thần giả, và những thiên thần sa ngã đi theo nó là các vị thần giả mạo để lừa gạt con người, không có ngoại lệ. Ví dụ, Phật, Quan Âm và Ngọc Hoàng thượng đế đều là thần giả. Còn có nhiều thần giả khác, chẳng hạn như các vị thần được phong bởi các hoàng đế khi xưa, và các vị thần của những tôn giáo khác thì khỏi phải bàn. Vậy tại sao chúng ta lại nói họ là những thần giả? Vì họ không tạo ra vạn vật trên trời và dưới đất, hay tạo dựng nhân loại. Đây là bằng chứng xác thực nhất. Tất cả những ai không thể tạo dựng muôn vật, cai trị vạn vật, đều là thần giả. Bạn có nghĩ một vị thần giả sẽ dám tuyên bố họ đã tạo dựng vạn vật không? Không đâu. Còn việc tạo dựng con người thì sao? Càng không dám. Họ có dám tuyên bố mình có thể cứu rỗi nhân loại khỏi Sa-tan không? Chắc chắn là không. Khi các thảm họa thực sự đến, nếu bạn cầu nguyện dến một vị thần giả, họ sẽ xuất hiện chứ? Họ sẽ không thể xuất hiện, mà sẽ trốn tránh, đúng không? Vì vậy ta có thể thấy rằng các thần giả không thể cứu rỗi nhân loại, và tin vào họ chỉ vô ích. Tin vào họ sẽ là tự hại mình, và chỉ có thể cùng bị trầm luân diệt vong với họ. Đây là lý do tại sao việc xác định ai là Đức Chúa Trời thật, Đấng đã tạo dựng trời đấtvạn vật, là việc chắc chắn tối quan trọng.

Ta cùng xem trong sác Sáng thế ký chương 1, câu 1 nói gì nhé: “Ban đầu Ðức Chúa Trời dựng nên trời đất”. Đây là câu đầu tiên trong Kinh Thánh. Điều này thể hiện ý nghĩa và thẩm quyền khủng khiếp. Nó chia sẻ lẽ nhiệm mầu của việc Đức Chúa Trời tạo dựng trời, đất và vạn vật với nhân loại. Sáng thế ký cũng ghi lại việc Đức Chúa Trời dùng lời Ngài mà tạo dựng ánh sáng và không khí cũng như mọi loài động vật, cây cối, và tạo dựng loài người bằng đôi tay Ngài. Đức Chúa Trời đã tạo dựng vạn vật, và Ngài đã cung ứng và nuôi dưỡng vạn vật. Ngài ban cho chúng ta mọi thứ để sống sót. Loài người và mọi sinh vật khác sống dưới luật pháp do Đức Chúa Trời ban hành. Đây là quyền năng và thẩm quyền độc nhất của Đấng Tạo Hóa, và là thứ mà không con người, thiên thần hay tà linh của Sa-tan có thể sở hữu hay đạt được. Chúng ta có thể nói chắc chắn rằng Đấng duy nhất có thể tạo dựng vạn vật và nhân loại Là Đấng Tạo Hóa, Đức Chúa Trời thật duy nhất.

Đức Chúa Trời đã tạo dựng vạn vật và nhân loại; Ngài tể trị tất cả mọi thứ. Đồng thời, Ngài cũng đang dẫn dắt và cứu rỗi toàn thể loài người. Chúng ta cùng xem Kinh Thánh nói gì nhé. Thuở ban sơ, Đức Chúa Trời tạo dựng nhân loại, và sau khi Adam và Eve bị Sa-tan cám dỗ, con người đã sống trong tội lỗi. Hậu duệ của Adam và Eve đã sinh sôi nảy nở trên đất, nhưng họ không biết cách sống hay thờ phượng Đức Chúa Trời thật. Dựa trên kế hoạch quản lý của Ngài, Đức Chúa Trời bắt đầu công tác của Thời đại Luật pháp, ban hành luật pháp và các điều răn, dạy cho nhân loại tội lỗi là gì, họ nên làm gì và không nên làm gì, để họ biết cách sống cũng như thờ phượng Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Đây là cách Đức Chúa Trời đã dẫn dắt nhân loại bước vào con đường sống đúng đắn. Sau đó trong Thời đại Luật pháp, nhân loại đã bị Sa-tan làm cho bại hoại trầm trọng, họ không thể làm theo luật và ngày càng phạm tội nhiều hơn. Thậm chí cũng không có đủ của lễ chuộc tội để dâng lên. Nếu cứ như thế, toàn thể nhân loại sẽ bị định tội và xử tử theo luật pháp. Để cứu rỗi nhân loại, Đức Chúa Trời đã trở nên xác thịt thành Đức Chúa Jêsus. Ngài đã đích thân chịu bị đóng đinh làm của lễ chuộc tội cho nhân loại. Sau đó, không ai phải dâng của lễ chuộc tội vì tội lỗi của họ nữa. Chỉ cần họ tin, thú tội và ăn năn với Chúa, là tội lỗi của họ đã được tha thứ, và họ có thể đến trước Đức Chúa Trời để hưởng mọi thứ Ngài ban. Không có của lễ chuộc tội của Đức Chúa Jêsus, mọi người hẳn đã bị định tội và xử tử theo luật pháp, và chúng ta đừng hòng sống đến hôm nay. Vì thế chúng ta biết rằng Đức Chúa Jêsus là Đấng Cứu Chuộc của nhân loại, là sự xuất hiện của Đức Chúa Trời thật duy nhất. Thần của Ngài là Thần của Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Ngài là sự xuất hiện của Giê-hô-va Đức Chúa Trời trong xác thịt. Nói dễ hiểu hơn là, Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã giáng thế làm một con người để cứu chuộc nhân loại, và Ngài là Đức Chúa Trời thật duy nhất.

Trong Thời đại Ân điển, Đức Chúa Jêsus đã thực hiện công tác cứu chuộc, và mọi người tin vào Chúa đều đã được thứ tội. Mặc dù được hưởng sự bình an và niềm vui của việc được thứ tội và mọi ân điển mà Đức Chúa Trời ban cho con người, nhưng loài người cứ phạm tội mãi không ngừng. Con người sống trong vòng quay tội lỗi, thú tội và lại phạm tội. Họ chưa đạt được sự thánh khiết, chưa xứng đáng bước vào thiên quốc. Đức Chúa Jêsus đã hứa Ngài sẽ lại đến trong thời kỳ sau rốt để hoàn toàn cứu rỗi nhân loại khỏi tội lỗi và làm cho họ tinh sạch, để đưa họ vào vương quốc của Ngài. Đúng như Ngài đã hứa, Đức Chúa Trời hiện nay đã đích thân giáng thế trong xác thịt. Ngài là Đức Chúa Trời Toàn Năng, đang bày tỏ lẽ thật và thực hiện công tác phán xét vào thời kỳ sau rốt. Đức Chúa Trời Toàn Năng đã phán ra hàng triệu lời, mặc khải các lẽ nhiệm mầu về kế hoạch quản lý 6.000 năm của Đức Chúa Trời, và phán dạy nhân loại về mọi căn nguyên tội lỗi và sự chống đối của loài người đối với Đức Chúa Trời, cách Sa-tan làm bại hoại nhân loại, cách Đức Chúa Trời từng bước cứu rỗi cách thực hành đức tin để được làm tinh sạch và bước vào thiên quốc cách để vâng phục và yêu kính Đức Chúa Trời, cũng như kết quả và đích đến cuối cùng của mọi loại người. Có vô vàn lẽ thật được Đức Chúa Trời Toàn Năng phán – không thiếu gì cả. Thấy Đức Chúa Trời Toàn Năng đã bày tỏ biết bao lẽ thật như thế, chúng ta có thể xác thực rằng Ngài chính là Đức Chúa Jêsus tái lâm, vì chính Chúa đã từng tiên tri: “Khi Thần lẽ thật đến, Ngài sẽ hướng dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật(Giăng 16:13). Chẳng phải việc Đức Chúa Trời Toàn Năng mặc khải quá nhiều lẽ thật đã ứng nghiệm lời tiên tri của Đức Chúa Jêsus hay sao? Chẳng phải điều này chứng minh rằng Ngài là Thần của Đức Chúa Jêsus đã tái lâm để công tác trong xác thịt hay sao? Và vì thế, Đức Chúa Trời Toàn Năng và Đức Chúa Jêsus đều là một Thần, và Đức Chúa Trời Toàn Năng là Đấng Cứu Thế giáng trần để cứu rỗi nhân loại triệt để. Chỉ có chính Đức Chúa Trời mới có thể bày tỏ lẽ thật. Ngoài Đức Chúa Trời, không con người nào có thể làm điều đó. Xuyên suốt toàn bộ lịch sử loài người, không ai có thể bày tỏ lẽ thật. Những điều mà tất cả các vĩ nhân, danh nhân, những ác quỷ và các tà linh mạo danh các vị thần nói đều là những lời ngụy biện, dối trá lừa gạt, mà không có lấy một lời nào là lẽ thật. Chỉ có chính Đức Chúa Trời mới có thể bày tỏ lẽ thật và cứu rỗi nhân loại. Không có gì phải nghi ngờ về điều này.

Đức Chúa Trời đã tạo dựng trời, đất, vạn vật và nhân loại. Ngài đã và đang phán và làm công tác để dẫn dắt và cứu rỗi nhân loại suốt từ trước đến nay. Chúng ta có thể tự tin nói rằng chỉ Đấng Tạo Hóa có thể tạo ra trời đất và muôn vật, và tể trị số phận của nhân loại mới là Đức Chúa Trời thật duy nhất. Đức Chúa Trời đã tạo dựng nhân loại, và chỉ có chính Đức Chúa Trời mới quan tâm đến vận mệnh và sự phát triển của nhân loại. Kể từ khi hoàn thành công tác sáng thế, Đức Chúa Trời đã tập trung vào nhân loại, chăn dắt chúng ta và cung cấp cho chúng ta mọi thứ chúng ta cần, cung cấp vô vàn cho chúng ta. Ngài đã không rời bỏ và bỏ mặc chúng ta sau khi tạo ra chúng ta. Khi nhân loại bắt đầu chính thức sống trên đất, Đức Chúa Trời đã bắt đầu công tác Thời đại Luật pháp của Ngài, ban ra các điều răn để hướng dẫn đời sống của con người trên đất. Khi con người đã bị Sa-tan làm bại hoại đến nỗi không thể tuân giữ luật pháp, mọi người phải đối mặt với sự lên án theo luật pháp và đã đến mức không thể quay trở lại, vì vậy Đức Chúa Trời đã trở nên xác thịt là Đức Chúa Jêsus và đích thân hoàn thành công tác cứu chuộc để tha tội cho nhân loại, cho phép họ được vui hưởng ân điển và phước lành do Đức Chúa Trời ban cho. Khi thời đại ấy kết thúc, Đức Chúa Trời một lần nữa nhập thể, lần này là Đức Chúa Trời Toàn Năng, để làm công tác phán xét trong thời kỳ sau rốt để cứu nhân loại hoàn toàn khỏi tội lỗi và khỏi các thế lực của Sa-tan, để dẫn dắt nhân loại đến một đích đến tốt đẹp. Mặc dù mỗi thời đại công tác của Đức Chúa Trời có một tên gọi khác nhau và Ngài đã hoàn thành những công tác khác nhau, tất cả được thực hiện bởi một Đức Chúa Trời duy nhất. Ngài chỉ có một Thần, và Ngài là Đức Chúa Trời thật duy nhất. Đây là điều không thể chối cãi. Đúng như Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Công tác trong toàn bộ kế hoạch quản lý của Đức Chúa Trời được chính Đức Chúa Trời đích thân thực hiện. Giai đoạn đầu tiên – cuộc sáng thế – đã được đích thân chính Đức Chúa Trời thực hiện, và nếu không phải vậy, thì đã không ai có thể tạo nên loài người; giai đoạn thứ nhì là việc cứu chuộc toàn thể loài người, và nó cũng đã được chính Đức Chúa Trời đích thân thực hiện; giai đoạn thứ ba thì không cần phải nói: Có một nhu cầu thậm chí còn lớn hơn để chính Đức Chúa Trời làm công việc kết thúc tất cả các công tác của Ngài. Công tác cứu chuộc, chinh phục, thu phục và hoàn thiện toàn thể nhân loại đều được chính Đức Chúa Trời đích thân thực hiện. Nếu Ngài không đích thân thực hiện công tác này, thì con người không thể đại diện cho thân phận của Ngài, và cũng không thể thực hiện công tác của Ngài. Để đánh bại Sa-tan, để thu phục nhân loại, và để ban cho con người một đời sống bình thường trên đất, đích thân Ngài dẫn dắt con người và làm việc giữa con người; vì lợi ích của toàn bộ kế hoạch quản lý của Ngài, và vì tất cả công tác của Ngài, Ngài phải đích thân thực hiện công tác này(Khôi phục lại đời sống bình thường của con người và đưa họ đến một đích đến tuyệt vời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). “Cả ba giai đoạn công tác đã được thực hiện từ buổi sơ khai cho đến ngày hôm nay đều được thực hiện bởi chính Đức Chúa Trời, và đã được thực hiện bởi một Đức Chúa Trời. Sự thật về ba giai đoạn công tác là sự thật về sự dẫn dắt toàn nhân loại của Đức Chúa Trời, một sự thật không ai có thể phủ nhận. Vào thời điểm cuối của ba giai đoạn công tác, vạn vật sẽ được phân chia theo loại và trở về dưới sự thống trị của Đức Chúa Trời, vì trong toàn cõi vũ trụ chỉ tồn tại một Đức Chúa Trời duy nhất này, và không có các tôn giáo nào khác. Ai không có khả năng tạo ra thế giới sẽ không có khả năng chấm dứt nó, trong khi Đấng đã tạo ra thế giới chắc chắn có khả năng chấm dứt nó. Vì thế, nếu một người không thể chấm dứt thời đại và chỉ đơn thuần có thể giúp con người tu dưỡng tâm trí họ, thì chắc chắn người đó sẽ không phải là Đức Chúa Trời, và chắc chắn sẽ không phải là Chúa của loài người. Họ sẽ không có khả năng thực hiện công tác vĩ đại như thế; chỉ có một Đấng duy nhất có thể thực hiện công tác đó, và tất cả những người không thể làm công tác này chắc chắn là những kẻ thù và không phải là Đức Chúa Trời. Mọi tà giáo đều không tương hợp với Đức Chúa Trời, và vì chúng không tương hợp với Đức Chúa Trời, nên chúng là những kẻ thù của Đức Chúa Trời. Tất cả mọi công tác đều được thực hiện bởi Đức Chúa Trời thật duy nhất này, và toàn thể vũ trụ được chỉ huy bởi một Đức Chúa Trời duy nhất này. Bất kể đó là công tác của Ngài ở Y-sơ-ra-ên hay Trung Quốc, bất kể công tác được thực hiện bởi Thần hay bởi xác thịt, tất cả đều được làm bởi chính Đức Chúa Trời, và không ai khác có thể làm được. Chính vì Ngài là Đức Chúa Trời của cả nhân loại mà Ngài làm việc tự do, không bị ràng buộc bởi bất kỳ điều kiện nào – đây là khải tượng vĩ đại nhất trong mọi khải tượng(Biết ba giai đoạn công tác của Đức Chúa Trời là con đường để biết Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Từ lời Đức Chúa Trời, chúng ta có thể thấy chỉ có một Đức Chúa Trời thật duy nhất, chỉ có một Đấng Tạo Hóa, chỉ có chính Đức Chúa Trời mới có thể tạo dựng vạn vật, tể trị vận mệnh toàn nhân loại, dẫn dắt đời sống của nhân loại trên đất, cứu rỗi loài người và dẫn dắt loài người bước vào một đích đến tốt đẹp. Đúng như trong Sách Khải huyền đã nói: “Ta là An-pha và Ô-mê-ga, là thứ nhứt và là sau chót, là đầu và là rốt(Khải Huyền 22:13). Các thần giả không thể tạo dựng vạn vật, huống hồ là cứu rỗi nhân loại hay kết thúc một thời đại. Một thần giả không bao giờ có thể thực hiện công tác mà Đức Chúa Trời thật làm. Một thần giả chỉ có thể trưng ra vài dấu chỉ và phép lạ, hoặc truyền bá một số dị giáo và ngụy biện để lừa gạt và làm bại hoại con người. Họ có thể ban một số đặc ân nhỏ để thu phục mọi người, khiến mọi người thắp hương và thờ phượng họ như là Đức Chúa Trời. Nhưng các thần giả không thể tha thứ tội lỗi hay bày tỏ lẽ thật để làm tinh sạch sự bại hoại của con người. Đặc biệt là họ không thể cứu rỗi nhân loại khỏi các thế lực Sa-tan. Các thần giả dám mạo danh Đức Chúa Trời thật cho thấy họ xấu xa và vô liêm sỉ đến tột cùng, và cuối cùng họ sẽ bị Đức Chúa Trời xích lại và ném xuống hố không đáy – họ sẽ bị trừng phạt. Cuối cùng, tất cả những ai chống đối Đức Chúa Trời đều sẽ bị Ngài tiêu diệt.

Vì vậy, để tìm kiếm Đức Chúa Trời thật, ta phải tìm kiếm Đấng đã tạo dựng vạn vật, cai trị vạn vật, Đấng có thể bày tỏ lẽ thật và công tác để cứu rỗi nhân loại. Đây là điều mấu chốt. Chỉ có cách tin vào và thờ phượng vị Đức Chúa Trời thật duy nhất này, chấp nhận lẽ thật mà Ngài bày tỏ, và đạt được lẽ thật như sinh mạng, ta mới có thể được giải thoát khỏi tội lỗi, nhận được sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời và bước vào đích đến tốt đẹp. Nếu không biết ai là Đức Chúa Trời thật, ta phải tìm kiếm và tìm hiểu. Không được nhầm lẫn các thần giả với Đức Chúa Trời thật chỉ vì họ làm vài phép lạ hay chữa được một vài căn bệnh. Đây là điều cấm kỵ, vì họ không phải là Đức Chúa Trời thật. Thờ phượng một thần giả là phạm thượng, là chống đối Đức Chúa Trời và đồng nghĩa với việc phản bội Đức Chúa Trời thật. Tâm tính của Đức Chúa Trời sẽ không dung thứ cho bất cứ xúc phạm nào, vì vậy tất cả những ai tin vào một thần giả sẽ bị Đức Chúa Trời rủa sả và hủy diệt. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Chừng nào thế giới cũ còn tồn tại, Ta sẽ trút cơn thịnh nộ lên các quốc gia, công khai ban hành các sắc lệnh quản trị trên khắp vũ trụ, bất cứ ai xúc phạm sẽ bị hành phạt: Khi Ta nói chuyện trên toàn vũ trụ, tất cả con người đều nghe thấy tiếng của Ta, nghĩa là nhìn thấy tất cả công tác của Ta trong khắp vũ trụ. Những người đi ngược lại ý muốn của Ta, nghĩa là, người có hành động chống đối Ta, sẽ phải chịu sự hành phạt của Ta. Ta sẽ thay đổi các vì sao trên các tầng trời, và nhờ có Ta, mặt trời và mặt trăng sẽ được thay đổi, bầu trời không còn là như trước kia nữa; vạn vật trên trần gian sẽ được thay đổi. Tất cả sẽ được hoàn thành bởi lời của Ta. Tất cả các quốc gia trong toàn vũ trụ sẽ được phân chia lại và được thay thế bằng Vương quốc của Ta, các quốc gia trên trái đất sẽ biến mất mãi mãi, tất cả sẽ thành một vương quốc tôn sùng Ta. Tất cả các quốc gia trên trần gian sẽ bị hủy diệt và không còn tồn tại. Trong số con người trên toàn vũ trụ, tất thảy những kẻ thuộc về ma quỷ đều bị tiêu diệt; tất thảy những kẻ tôn sùng Sa-tan đều bị gục ngã dưới ngọn lửa thiêu đốt của Ta, ngoại trừ những con người hiện đang trong dòng chảy, còn lại sẽ biến thành tro bụi. Khi Ta hành phạt các dân sự, những người trong giới tôn giáo trở về Vương quốc của Ta với những mức độ khác nhau, được chinh phục bởi các công tác của Ta, bởi vì họ đều đã nhìn thấy sự xuất hiện của ‘Đấng Thánh cưỡi đám mây trắng’. Tất cả con người sẽ được phân loại và phải chịu hình phạt khác nhau vì những gì họ đã làm. Kẻ chống đối Ta đều phải diệt vong; với kẻ có những hành động trên trần gian không liên quan tới Ta, do được tha bổng nên họ sẽ tiếp tục tồn tại trên trần gian dưới sự cai quản của các con trai và dân sự của Ta. Ta sẽ mặc khải với các quốc gia và các dân tộc, bày tỏ tiếng nói của chính mình trên trần gian, tuyên bố công việc vĩ đại của Ta đã hoàn thành để cả nhân loại tận mắt chứng kiến(Những lời của Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ – Chương 26, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời).

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Được cất lên thật sự là gì?

2.000 năm trước, sau khi Đức Chúa Jêsus bị đóng đinh lên thập tự giá và hoàn thành công tác cứu chuộc, Ngài hứa sẽ trở lại. Kể từ đó, mọi...

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger