Đấng Cứu Thế cứu rỗi nhân loại như thế nào khi Ngài đến?

18/09/2021

Khi nói về Đấng Cứu Thế, các tín hữu đều đồng ý rằng trong thời kỳ sau rốt, Ngài chắc chắn sẽ giáng thế để cứu rỗi nhân loại. Nhiều nhà tiên tri đã nói rằng Đấng Cứu Thế sẽ đến trong thời kỳ sau rốt. Vậy thì Đấng Cứu Thế là Đấng nào? Các giáo phái khác nhau đều có những cách giải thích khác nhau, và các tôn giáo khác nhau đều nói những điều khác nhau về Ngài. Vậy ai mới là Đấng Cứu Thế đích thực? Đấng Cứu Thế đích thực chính là Chúa, Đấng tạo dựng trời, đất và vạn vật, và là Đức Chúa Trời thật duy nhất, Đấng Tạo Hóa. Chỉ có Chúa, Đấng tạo dựng vạn vật mới là Đức Chúa Trời thật duy nhất, và chỉ có Đức Chúa Trời thật trong xác thịt mới là Đấng Cứu Thế có thể cứu rỗi nhân loại. Nếu không phải là Đức Chúa Trời thật, Đấng tạo dựng vạn vật, thì người này không phải là Đấng Tạo Hóa và không thể cứu rỗi nhân loại. Đây là điều chúng ta cần phải làm rõ. Hãy nhớ! Chỉ có một Đức Chúa Trời thật duy nhất, và chỉ có Đức Chúa Trời nhập thể là Đấng Cứu Thế. Chỉ có Đức Chúa Trời thật trong xác thịt mới có thể bày tỏ lẽ thật và cứu rỗi nhân loại triệt để, và đưa chúng ta đến một đích đến tốt đẹp. Có rất nhiều vị thần giả, nên không cần phải liệt kê ra hết, nhưng chỉ có một Đấng Cứu Thế thật duy nhất. Vậy thì, ai mới thực sự là Đấng Cứu Thế đây? Cách đây 2.000 năm, Đức Chúa Jêsus đã đến giữa nhân gian và phán: “Hãy ăn năn, vì nước thiên đàng đã đến gần(Ma-thi-ơ 4:17). Sau đó Ngài đã bị đóng đinh để cứu chuộc tội lỗi của nhân loại. Ngài đã hoàn thành công tác cứu chuộc và bắt đầu Thời đại Ân điển, cho phép con người đến trước Đức Chúa Trời, cầu nguyện, giao tiếp với Đức Chúa Trời, và đi theo Đức Chúa Trời đến bây giờ. Đây là công tác cứu chuộc của Đức Chúa Jêsus. Đức Chúa Jêsus là Đấng Cứu Thế đã đến giữa con người và làm công tác. Dựa trên những gì chúng ta đã thấy cho đến giờ thì ai là Đấng Cứu Thế? Là Đức Chúa Trời trong xác thịt trực tiếp đến cứu rỗi nhân loại. Đức Chúa Jêsus đã làm công tác cứu chuộc, tha thứ tội lỗi của con người, nhưng con người vẫn liên tục phạm tội và không thể đạt được sự ăn năn thực sự. Sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời là để con người thực sự ăn năn, chứ không phải để tha thứ tội lỗi của chúng ta và thế là xong. Đó là lý do Đức Chúa Jêsus đã hứa Ngài sẽ trở lại vào thời kỳ sau rốt, để cứu rỗi nhân loại triệt để. Đấng Cứu Thế giờ đã tái lâm và đang ở giữa chúng ta. Ngài đã bày tỏ nhiều lẽ thật để làm tinh sạch con người và cứu rỗi chúng ta khỏi tội lỗi, để chúng ta có thể hoàn toàn hướng về Đức Chúa Trời, được Ngài thu phục, rồi bước vào đích đến tốt đẹp Ngài chuẩn bị cho chúng ta – thiên quốc. Hiện tại, trên khắp thế giới đều có những người đã nghe được tiếng của Đức Chúa Trời và đã được cất lên trước ngai của Ngài. Họ đang được Đức Chúa Trời phán xét, làm tinh sạch, và họ có lời chứng tuyệt vời. Họ là những người đắc thắng đã được Đức Chúa Trời tạo nên. Buồn thay, vẫn còn nhiều người chưa nghe được tiếng Đức Chúa Trời, chưa thấy được sự xuất hiện và công tác của Ngài. Chính vì thế ngay lúc này chúng tôi đang làm chứng cách mà Đấng Cứu Thế cứu rỗi nhân loại.

Khi nghe chúng tôi nói về sự cứu rỗi, một số người đã có ý nghĩ mơ hồ rằng Đức Chúa Trời sẽ bất ngờ từ trên trời xuống và đưa các tín hữu thẳng lên trời, thoát khỏi thảm họa, tiến vào thiên quốc Đây là quan niệm và tưởng tượng của con người, nhưng nó không thực tế. Còn có một vấn đề quan trọng khác nữa. Con người đều đã bị Sa-tan làm cho bại hoại trầm trọng và có bản tính Sa-tan. Mọi người đều sống trong tội lỗi, đầy sự nhơ nhuốc và bại hoại. Liệu chúng ta có thể thực sự được trực tiếp cất lên không? Có đáng được vào thiên quốc không? Nếu mọi người cứ chờ Đấng Cứu Thế giáng trần, bám vào quan niệm này, thì sẽ chỉ là việc làm luống công vô ích mà thôi. Họ sẽ rơi vào thảm họa, khóc lóc và nghiến răng. Vậy, Đấng Cứu Thế sẽ cứu rỗi loài người như thế nào khi Ngài đến? Đầu tiên, Ngài sẽ cứu chúng ta khỏi tội lỗi. Đức Chúa Jêsus chỉ thực hiện công tác cứu chuộc để tội lỗi của chúng ta được tha thứ, nhưng bất chấp sự tha thứ đó, chúng ta vẫn cứ phạm tội. Chúng ta không thể thoát khỏi xiềng xích tội lỗi. Đây là sự thật không thể chối bỏ. Đức Chúa Trời thánh khiết và công chính. Ngài xuất hiện ở một nơi thánh khiết và ẩn mình khỏi vùng đất nhơ bẩn. Vì không thánh khiết, con người không thể thấy Chúa, nên chúng ta, những người sống trong tội lỗi, làm sao có thể xứng đáng vào vương quốc của Đức Chúa Trời chứ? Đó là lý do Đức Chúa Trời đã nhập thể lần nữa trong thời kỳ sau rốt và đang bày tỏ lẽ thật, thực hiện công tác phán xét và hình phạt để làm tinh sạch triệt để con người và cứu rỗi chúng ta khỏi tội lỗi, khỏi Sa-tan. Đúng như Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Mặc dù Jêsus đã làm nhiều công tác giữa con người, nhưng Ngài chỉ hoàn thành việc cứu chuộc toàn thể nhân loại và trở thành của lễ chuộc tội cho con người; Ngài vẫn chưa loại bỏ khỏi con người tất cả những tâm tính bại hoại của họ. Để hoàn toàn cứu rỗi con người khỏi ảnh hưởng của Sa-tan, không chỉ cần Jêsus trở thành của lễ chuộc tội và gánh lấy những tội lỗi của con người, mà còn cần Đức Chúa Trời làm công tác vĩ đại hơn nữa để hoàn toàn loại bỏ khỏi con người tâm tính Sa-tan bại hoại của họ. Và vì thế, khi con người đã được tha thứ tội lỗi, Đức Chúa Trời đã trở lại xác thịt để dẫn dắt con người vào thời đại mới, và bắt đầu công tác của hình phạt và sự phán xét. Công tác này đã đưa con người vào một cõi cao hơn. Tất cả những ai quy phục dưới sự thống trị của Ngài sẽ được hưởng lẽ thật cao hơn và nhận lãnh những phước lành lớn hơn. Họ sẽ thực sự sống trong sự sáng, và họ sẽ đạt được lẽ thật, đường đi, và sự sống(Lời tựa, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời).

Đấng Cứu Thế đã giáng lâm rồi. Đức Chúa Jêsus đã trở lại trong xác thịt trở thành Đức Chúa Trời Toàn Năng nhập thể. Đức Chúa Trời Toàn Năng đã bày tỏ mọi lẽ thật làm tinh sạch và cứu rỗi nhân loại, thực hiện công tác phán xét khởi từ nhà Đức Chúa Trời. Không ai ngoài Đức Chúa Trời trong xác thịt có thể bày tỏ lẽ thật và cứu rỗi nhân loại, dù họ có vĩ đại hay nổi tiếng ra sao. Chỉ có duy nhất Đức Chúa Trời nhập thể xuống thế là Đấng Christ, là Đấng Cứu Thế. Vậy thì “Đấng Christ” có nghĩa là gì? Đó có nghĩa là Đấng Cứu Thế. Vậy thì Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng Christ của thời kỳ sau rốt, thực hiện công tác phán xét để làm tinh sạch và cứu rỗi nhân loại như thế nào?

Đức Chúa Trời Toàn Năng nói với chúng ta rằng: “Đấng Christ của thời kỳ sau rốt dùng nhiều lẽ thật khác nhau để dạy dỗ con người, để phơi bày bản chất của con người, và để mổ xẻ những lời nói và hành động của con người. Những lời này bao gồm nhiều phương diện của lẽ thật, chẳng hạn như bổn phận của con người, con người nên vâng lời Đức Chúa Trời như thế nào, con người nên trung thành với Đức Chúa Trời ra sao, con người phải sống trọn nhân tính bình thường, cũng như sự khôn ngoan và tâm tính của Đức Chúa Trời như thế nào, v.v. Tất cả những lời này đều nhắm vào bản chất của con người và tâm tính bại hoại của họ. Cụ thể, những lời vạch trần cách con người hắt hủi Đức Chúa Trời, được phán ra liên quan đến việc con người là hiện thân của Sa-tan và là một thế lực thù địch chống lại Đức Chúa Trời như thế nào. Trong quá trình thực hiện công tác phán xét của mình, Đức Chúa Trời không chỉ đơn giản làm rõ bản tính của con người bằng một vài lời; Ngài phơi bày, xử lý và tỉa sửa qua thời gian dài. Tất cả những phương pháp phơi bày, xử lý và tỉa sửa khác nhau này không thể được thay thế bằng những lời thông thường, mà phải bằng lẽ thật con người tuyệt đối không bao giờ có. Chỉ có những phương pháp như thế này mới có thể được gọi là sự phán xét; chỉ thông qua kiểu phán xét này thì con người mới có thể bị khuất phục và hoàn toàn bị thuyết phục về Đức Chúa Trời, và hơn nữa mới có được kiến thức thực sự về Đức Chúa Trời. Điều mà công tác phán xét mang lại là sự hiểu biết của con người về diện mạo thật của Đức Chúa Trời và sự thật về sự phản nghịch của chính mình. Công tác phán xét cho phép con người đạt được nhiều hiểu biết về ý muốn của Đức Chúa Trời, về mục đích công tác của Đức Chúa Trời, và về những lẽ mầu nhiệm mà họ không thể hiểu được. Nó cũng cho phép con người nhận ra và biết được thực chất bại hoại và nguồn gốc sự bại hoại của mình, cũng như khám phá ra sự xấu xa của con người. Những tác dụng này đều do công tác phán xét mang lại, vì thực chất của công tác này thực ra là công tác mở ra lẽ thật, đường đi và sự sống của Đức Chúa Trời cho tất cả những ai có đức tin vào Ngài. Công tác này là công tác phán xét được thực hiện bởi Đức Chúa Trời(Đấng Christ thực hiện công tác phán xét bằng lẽ thật, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời).

Trong thời kỳ sau rốt, Đức Chúa Trời cứu rỗi nhân loại bằng cách bày tỏ lẽ thật để vạch trần bản tính tội lỗi của chúng ta, để chúng ta có thể thấy căn nguyên tội lỗi của mình và lẽ thật về sự bại hoại của chúng ta do Sa-tan gây ra. Khi một người nhận ra điều này, họ có thể sẽ biết ăn năn thực sự, coi khinh và căm ghét bản thân. Sau đó họ có thể bắt đầu chân thành ăn năn, và chỉ muốn hiểu cũng như đạt được lẽ thật. Khi có thể thực hành lẽ thật, họ đã học được cách vâng phục Đức Chúa Trời. Họ hiểu lẽ thật và sống theo lời Đức Chúa Trời và lẽ thật, thế là tâm tính sống của họ bắt đầu chuyển đổi. Bằng cách không ngừng trải nghiệm sự phán xét của lời Đức Chúa Trời, cuối cùng họ được làm tinh sạch khỏi tâm tính bại hoại của mình. Một người như thế là người đã được cứu rỗi triệt để và họ có thể bước vào đích đến tốt đẹp mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị cho con người. Đó là lý do chúng ta phải chấp nhận sự phán xét và hình phạt của lời Đức Chúa Trời Toàn Năng. Chúng ta phải chân thành ăn năn, thực sự thay đổi, và trở thành người vâng phục cũng như thờ phượng Đức Chúa Trời. Chỉ như vậy mới là sự cứu rỗi thực sự, và khiến chúng ta đáng được vào vương quốc của Ngài.

Giờ có một điều mà chắc chắn là chúng ta đã rõ. Chỉ có Đức Chúa Trời, chỉ có Đấng Tạo Hóa mới có thể cứu rỗi nhân loại và đưa chúng ta đến một đích đến tốt đẹp. Đức Chúa Trời này, Đấng Tạo Hóa này đã và đang phán dạy, làm công tác để dẫn dắt và cứu rỗi nhân loại suốt từ trước cho đến nay. Toàn bộ Kinh Thánh là một lời chứng cho sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh cung cấp lời chứng rằng trời đất và vạn vật là do Đức Chúa Trời tạo ra, làm chứng cho sự xuất hiện và công tác của Đấng Tạo Hóa. Chỉ có Đức Chúa Trời nhập thể thật và duy nhất đến giữa chúng ta này là Đấng Cứu Thế. Chỉ có Ngài mới có thể cứu rỗi nhân loại. Đấng Cứu Thế này phải là Đức Chúa Trời trong xác thịt và phải bày tỏ lẽ thật. Đây là Đấng Cứu Thế thật và duy nhất. Bất cứ ai được gọi là Đấng Cứu Thế mà không thể bày tỏ lẽ thật đều là tà linh lừa gạt con người. Có nhiều vị thần giả, giống như những người nổi tiếng được tôn thờ và được các hoàng đế phong là thần sau khi họ chết. Điều này nghe có thực sự hợp lý không? Những người này chỉ là những con người bại hoại sẽ xuống địa ngục khi chết, vậy thì họ có thể cứu rỗi được ai? Họ thậm chí còn không thể tự cứu mình, và Đức Chúa Trời sẽ trừng phạt họ vì tội tỗi của họ. Vậy họ có thể cứu rỗi loài người không? Tất cả các hoàng đế đó đã chết từ lâu và giờ họ đều ở trong địa ngục. Những vị thần giả mà họ đã phong tước cho thực sự không thể cứu rỗi nhân loại. Nhất định, không được tin vào một vị thần giả. Đó là ngu ngốc, thiếu hiểu biết, và chắc chắn bạn sẽ bị hủy hoại. Hãy nhớ rằng Đấng Cứu Thế phải là Đức Chúa Trời nhập thể, rằng Ngài phải bày tỏ lẽ thật. Chỉ có Đức Chúa Trời mới làm được điều này. Bất cứ ai được cho là Đấng Cứu Thế mà không thể bày tỏ lẽ thật đều là giả và đang lừa gạt con người. Bất cứ ai không phải là Đức Chúa Trời trong xác thịt mà tự xưng là Đức Chúa Trời đều là Đấng Christ giả và là một tà linh. Những người đó không phải là các đấng cứu thế và không thể cứu rỗi nhân loại. Sa-tan và mọi tà linh đều giả vờ là Đức Chúa Trời, nhưng chúng vẫn không dám tự nhận là Đấng Tạo Hóa của vạn vật, và chúng lại càng không dám tự nhận mình đã tạo dựng loài người. Chúng cũng không dám tuyên bố rằng mình có thể điều khiển số mệnh của con người. Chúng chỉ thỉnh thoảng thể hiện một số dấu chỉ và phép lạ để lừa gạt mọi người, để khiến mọi người phục tùng mình. Những vị thần giả và tà linh này đều là những yêu ma, quỷ sứ lừa gạt và làm bại hoại con người. Chúng là kẻ thù của Đấng Tạo Hóa, Đức Chúa Trời thật duy nhất, và đang cố giành giật nhân loại khỏi tay Ngài. Đó là lý do những tà linh và ác quỷ này đều là cừu địch của Đức Chúa Trời, là lý do chúng bị Ngài khinh ghét và rủa sả. Tất cả những ai tôn kính và thờ phượng những tà linh và ác quỷ này đều sẽ bị Đức Chúa Trời rủa sả và hủy diệt. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Chừng nào thế giới cũ còn tồn tại, Ta sẽ trút cơn thịnh nộ lên các quốc gia, công khai ban hành các sắc lệnh quản trị trên khắp vũ trụ, bất cứ ai xúc phạm sẽ bị hành phạt: Khi Ta nói chuyện trên toàn vũ trụ, tất cả con người đều nghe thấy tiếng của Ta, nghĩa là nhìn thấy tất cả công tác của Ta trong khắp vũ trụ. Những người đi ngược lại ý muốn của Ta, nghĩa là, người có hành động chống đối Ta, sẽ phải chịu sự hành phạt của Ta. Ta sẽ thay đổi các vì sao trên các tầng trời, và nhờ có Ta, mặt trời và mặt trăng sẽ được thay đổi, bầu trời không còn là như trước kia nữa; vạn vật trên trần gian sẽ được thay đổi. Tất cả sẽ được hoàn thành bởi lời của Ta. Tất cả các quốc gia trong toàn vũ trụ sẽ được phân chia lại và được thay thế bằng Vương quốc của Ta, các quốc gia trên trái đất sẽ biến mất mãi mãi, tất cả sẽ thành một vương quốc tôn sùng Ta. Tất cả các quốc gia trên trần gian sẽ bị hủy diệt và không còn tồn tại. Trong số con người trên toàn vũ trụ, tất thảy những kẻ thuộc về ma quỷ đều bị tiêu diệt; tất thảy những kẻ tôn sùng Sa-tan đều bị gục ngã dưới ngọn lửa thiêu đốt của Ta, ngoại trừ những con người hiện đang trong dòng chảy, còn lại sẽ biến thành tro bụi. Khi Ta hành phạt các dân sự, những người trong giới tôn giáo trở về Vương quốc của Ta với những mức độ khác nhau, được chinh phục bởi các công tác của Ta, bởi vì họ đều đã nhìn thấy sự xuất hiện của ‘Đấng Thánh cưỡi đám mây trắng’. Tất cả con người sẽ được phân loại và phải chịu hình phạt khác nhau vì những gì họ đã làm. Kẻ chống đối Ta đều phải diệt vong; với kẻ có những hành động trên trần gian không liên quan tới Ta, do được tha bổng nên họ sẽ tiếp tục tồn tại trên trần gian dưới sự cai quản của các con trai và dân sự của Ta. Ta sẽ mặc khải với các quốc gia và các dân tộc, bày tỏ tiếng nói của chính mình trên trần gian, tuyên bố công việc vĩ đại của Ta đã hoàn thành để cả nhân loại tận mắt chứng kiến(Những lời của Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ – Chương 26, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời).

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger